INSTRUCTIONAL GALLERIES

INSTALLATION OF BITUMEN ROLLED ROOFING

CONSTRUCTION OF PLASTIC ROLLED ROOFING ROOFS

REFERENCES

  • Estonian standard EVS 920-5:2015, Requirements for roof building, part 5: Flat roofs, Estonian Centre for Standardisation.
  • Tarindi RYL 2010, Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded, Hoone kande- ja piirdetarind, Tallinn 2012, väljaandja ET INFOkeskuse AS.
  • RIL 107-2012, Ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend, Tallinn 2015, väljaandja ET INFOkeskuse AS
  • Lamekatuse renoveerimine, Alo Karu, Autor ja „Ehitame“ kirjastus 2005
  • Katused ja vee isoleerimine, tõlkinud Anne Peremaa, „Ehitame“ kirjastus, Tallinn, 2000
  • Lamekatusetööde käsiraamat, Magnus-Mait Ots, 1999