Vahtpolüstüreenist soojustusplaat on hea ehitusmaterjal

Vahtpolüstüreenist soojustusplaat on hea ehitusmaterjal

Soojustusplaat on hea ehitusmaterjal