Katuse_remont_ja_renoveerimine_Üheksakümnendatel_uue_bituumenrullmaterjaliga_kaetud_katus_1280_6

Katuse remont ja renoveerimine

Üheksakümnendatel uue bituumenrullmaterjaliga kaetud katusel on hüdroisolatsiooni ressurss ammendunud. Katustarind ja kogu hoone vajab soojustamist. Antud hoonele on tellitud rekonstrueerimisprojekt, mis ilmselt lähiaastatel töösse läheb.