Tehtud tööd: Katuseehitus 2010

Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Valik tehtud töödest aastal 2010. Tule uuri lähemalt!

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus – tehtud tööd – katuseehitus 2010

Teaduskeskus AHHAA katusetööd Tartus

Teaduskeskus AHHAA katusetööd Tartus tunnistati maailma parimaks katuseks 2011. aastatl Teaduskeskus AHHAA katusetööd Tartus tunnistati 2011. aastal maailma katusemeistreid ühendava organisatsiooni IFD poolt maailma parimaks katuseks. Katuste ehitamisel kasutati kolme erinevat katuse aluskonstruktsiooni – raudbetoon, kandev profiilplekk, puit. Raudbetoon aluskonstruktsiooniga katused Raudbetoonist alus korrastati ja nakkumise parandamiseks krunditi ehk kaeti praimeriga. Krunditud alusele keevitati SBS bituumenmaterjalist aurutõke. Buituumenrullmaterjalist paanide ülekatteks jäeti minimaalelt 100 mm. Katus soojustati mitmekihilise soojustusega – kivivill 50 mm + vahtpolüsterool EPS 50 120 mm + kivivill 100 mm + tuulutussoontega kivivill 50 mm. Soojustusplaatide paigaldamisel välditi ristikujulise mustri teket. Erinevate plaadikihtide vuugid paigaldati nihkega. Katusekalded ehitati kaldu ... Read more

Tehvandi Spordikompleks SA läänetribüüni katus

Tehvandi Spordikompleks SA läänetribüüni katus koos peahoone, garaaži, hooldemaja katustega Tehvandi Spordikompleks SA läänetribüüni katus. Samuti peahoone, garaaži, hooldemaja vundamendi hüdroisolatsiooni ja katuse ehitas OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. vundamendi hüdroisolatsioonitööd Tehvandi Spordikompleks SA läänetribüüni vundamendid hüdroisoleeriti. Betoonpinnad krunditi ehk praimertati ja kaeti kas SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooniga või võõphüdroisolatsiooniga. Terrasside ehitamine Aluspinnale paigaldati SBS bituumenmaterjalist aurutõke. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 200 paksusega 125 mm. Kallete ehitamiseks kasutati kaldu lõigatud vahtpolüsterooli. Vastukalded ehitati fibo kergkruusast. Ehitatud aluskihtide peale paigaldati fiiberkangas, mille peale valati betoonist vahekiht. Katuste ehitamine Tehvandi Spordikompleks SA läänetribüüni katuse hüdroisolatsiooni kihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenmaterjalist kattekiht. Vihmavee ... Read more

Papiniidu silla hüdroisolatsioon Pärnumaal

Papiniidu silla hüdroisolatsioon Pärnumaal Via Baltica maanteel üle Pärnu jõe Papiniidu silla hüdroisolatsioon Pärnumaal. Hüdroisolatsioonitööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal.  Silla hüdroisolatsioonitöid tehti kolmes osas. Esmalt üks sõidusuund, seejärel teine sõidusuund, lõpetuseks paigaldati hüdroisolatsioon kergliiklusteele. Bituumenrullmaterjali paigaldustööd Krunditud betoonpinnale keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal (SiltaPolar 250 + SiltaPinta 250). Paigaldati bituumen liist Börner TEK. Ehitustöid tehti septembris – oktoobris 2010. Silla hüdroisolatsioonitööd nõuavad kogenud ehitusmehi. Bituumenrullmaterjal peab olema keevitatud täies ulatuses aluskonstruktsiooni külge. Keevitamisel kasutati lauskeevitust. Keevitustöid tehti gaasipõletitega. Keevitamisel tuleb vältida õhumullide teket aluskonstruktsiooni ja hüdroisolatsioonikihi vahel. Kuna ehitustöid tehti sügisilmadega, siis ehitati hüdroisolatsiooni keevitustööde ajaks sillale peale ajutine katus. ... Read more

Ida-Viru Kutsehariduskeskuse katusetööd

Kanva profiilplekist aluskonstruktsiooniga Ida-Viru Kutsehariduskeskuse katusetööd Ida-Viru Kutsehariduskeskuse katusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Antud hoonel oli mitu erinevat katust. Kandva profiilpleki paigaldamine Katusetöid alustati kandva profiilpleki paigaldamisega. Kandeprofiilplekid kinnitati aluskonstruktsiooni külge kinnituskruvidega. Kruvidega kinnitati ka erinevad plekipaanid omavahel sammuga 500 mm. Katuse aurutõkke paigaldus Kandva profiilpleki peale paigaldati 50 mm paksused Paroc kivivillast plaadid. Katuse aurutõke ehitati aurutõkkekilest. Kile erinevad paanid paigaldati omavahel vähemalt 200 mm ülekattega. Ühenduskohad kinnitati teibiga. Katuse soojustaustööd Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsteroolist  EPS 50 110 mm paksuseid tuulutussoontega soojustusplaate. Katusesoojustuse pealmiseks kihiks paigaldati 40 mm paksused kivivillplaadid. Lamekatuse kalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsterool plaatidest ja vastukalded ... Read more

Tartu Ülikooli keelekeskuse hüdroisolatsioon

Tartu Ülikooli keelekeskuse hüdroisolatsioon vundamendile ehitati bituumenmaterjalist Tartu Ülikooli keelekeskuse hüdroisolatsioon ja soojustamine. Ehitustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Vundamendi hüdroisolatsioon Olemas olev vundament kaevati lahti. Lahti kaevatud vundamendi pind oli väga konarlik ja ebatasane. Kunagi ehitatud vundamendi betoonist aluspind pesti survepesuriga puhtaks ja korrastati. Pinnanakkumise parandamiseks pinnad krunditi ehk praimerdati ja pinnale kanti võõphüdroisolatsioon. Vundamendi soojustus Vundament soojustati 50 mm paksuse vahtpolüsterooliga EPS 120. Soojustuse plaadid kleebiti aluskonstruktsiooni külge. Töö tegemisel kasutati gaasipõleteid. Suuremad soojustusplaatide vahed täideti ehitusvahuga. Kaevikute tagasitäide tehti liivaga. Liivtäide tihendati. Ehitustöööd toimusid etapiliselt ja pika aja jooksul.   OÜ Evari Ehius – katuseehitus 2010 – Tartu ... Read more

Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja katusetöö

Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja katusetöö tehti SBS bituumenmaterjalist kattega Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja katusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal Katuse ehitus koosnes neljast erinevast ehituse alast – 4. korruse katuslagi, 5. korruse ventilatsioonikambrite katused, erinevad varikatused. Põhikatuse ehitus Põhikatuseks oli 4. korruse katus. Betoonist aluspind korrastati. Raudbetoonist kandepaneelidele keevitati SBS bituumenmaterjalist aurutõkkekiht. Rullmaterjali paanid paigaldati vähemalt 100 mm ülekattega. Põhisoojustus ehitati vahtpolüsteroolist EPS 50 paksusega 110 + 50 mm. Katusetuulutuseks vajaminevad tuulutussooned paiknesid ülemise vahtpolüsteroolist plaadi pinnal. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati kivivillast Rockwool Dachtoch plaadid paksusega 40 mm. Soojustusplaatide paigaldamisel välditi risti kujulisi liitekohti. Plaadid suruti tihedalt omavahel kokku. ... Read more

Eesti Lennuakadeemia hüdroisolatsioonitööd

Eesti Lennuakadeemia hüdroisolatsioonitööd vundamendile tegi OÜ Evari Ehitus Eesti Lennuakadeemia hüdroisolatsioonitööd vundamendile ja vundamendi soojustustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal.  Vundamendi hüdroisolatsioonitööd Vundamendi betoonist hüdroisolatsiooni aluspind korrastati. Nakkumise parandamiseks pinnad krunditi ehk praimerdati. Krunditud pinnale keevitati ühekordne SBS bituumenmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht. Bituumenmaterjali paanid keevitati omavahelise ülekattega 100 mm. Vundamendi soojustustööd Vundament ja keldri seinad soojustati vahtpolüsteroolist EPS 120 100 mm paksuste plaatidega. Plaadid kleebiti bituumenmaterjalist hüdroisolatsiooni külge. Tööde tegemisel kasutati gaasipõleteid. Plaatide omavahelise ühenduskohad täideti ehitusvahuga. Vundamendi kaevik täideti liivaga ja tihendati. Hoone arhitektuur Eesti Lennuakadeemia hoone arhitektuur kujutab ülevalt vaates lennuki propellerit. Hoone lamekatusetööd pälvisid ... Read more

Kortermajade katused Tartus Ida tänaval

Kortermajade katused Tartus Ida tänaval (1, 1a, 3, 3a, 5, 5a) kaeti kahekihilise bituumenmaterjalist hüdroisolatsiooniga Kortermajade katused Tartus Ida tänaval (Ida tänav 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a) ja vundamendi hüdroisolatsioonitööd, soojustustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal.  Kortermajade vundamentide hüdroisolatsioonitööd Tartus Ida tänavas Ehitatud vundamentide hüdroisoleeritavad pinnad korrastati, krunditi ehk praimerdati ehk kaeti praimeriga. Pinnale kleebiti ühekihiline SBS bituumenmaterjalist hüdroisolatsioonikiht. Erinevad bituumenrullmaterjali paanid paigaldati ülekattega 100 mm. Vundamendid ja keldriseinad soojustati vahtpolüsterooliga EPS 120. Kasutati 100 mm paksuseid soojustusplaate. Kortermajade katustele auruisolatsiooni paigaldustööd Tartus Ida tänavas Katusekonstruktsiooni raudbetoonist kandekonstruktsiooni pind korrastati. Olemasolevale katuse kandekonstruktsioonile paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kile ... Read more

Klaasimeister AS katuse ehitus Harjumaal

Klaasimeister AS katuse ehitus Harjumaal oli talvine objekt Klaasimeister AS katuse ehitus Harjumaal. Katusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Klaasimeister AS katuse ehitus Harjumaal ehitustööd toimusid talvel paksu lumega. Kandva profiilpleki paigaldustööd Klaasimeiste AS katuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk kandeprofiili paigaldamisega. Kandeplekk paigaldati omavahel ülekattega ja kinnitati kruvidega nii omavahel, kui ka katusefermide külge. Katuse soojustustööd Katuse soojustuse aluskihiks paigaldati 50 mm paksune Rockwool kivivill soojustusest aluskiht, millele ehitati aurutõkkekilest aurutõke. Kile erinevad paanid paigaldati vaheldumisi omavahelise ülekattega vähemalt 200 mm. Ülekatte ääred kinnitati teibiga. Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 50 130 mm paksuseid tuulutussoontega soojustusplaate. Tuulutussooned paigaldati soojustuse ülemisele poolele. Katusesoojustuse pealmine ... Read more

Haapsalu Spordihoone lamekatuse paigaldus

Haapsalu Spordihoone lamekatuse paigaldus SBS bituumenrullmaterjalist kattega Haapsalu Spordihoone lamekatuse paigaldus. Spordihoone katuse ehitas OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Kandva profiilpleki paigaldamine Haapsalu Spordihoone lamekatuse paigaldust alustati kandva profiilpleki paigaldusega. Profiilplekk asetati omavahel ülekattega. Kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk kinnitati omavahel ja katuse kandefermide külge kruvidega. Katuse kandepleki peale paigaldati kõvast kivivillast 50 mm paksused alusvilla plaadid. Aurutõkkekile paigaldamine Aurutõke ehitati aurutõkkekilest paksusega 0,2 mm. Kile omavahelised paanid paigaldati ülekattega vähemalt 200 mm ja ühenduskohad kinnitati teibiga. Katuse soojustuse paigaldustööd Põhisoojustuseks kasutati tuulutussoontega vahtpolüsteroolist EPS 60 plaate paksusega 160 mm. Soojustusplaadid paigaldati nii, et tuulutussooned oleksid soojustuskihi pealmises ehk ülemises küljes. ... Read more