Tehtud tööd: Katuseehitus 2010

Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Valik tehtud töödest aastal 2010. Tule uuri lähemalt!

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus – tehtud tööd – katuseehitus 2010

Eramute lamekatusetööd Tartus Siili tänaval

Eramute lamekatusetööd Tartus Siili tänaval tegi OÜ Evari Ehitus Eramute lamekatusetööd ja vundamendi hüdroisolatsioonitööd Tartus Siili tänaval tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Korraga rajati terve uus tänavalõik paljude uute eramutega. Enamus ehitatud majade hüdroisolatsioonitöödest ja katusetöödest tegi OÜ Evari Ehitus. Vundamendi hüdroisolatsioonitööd Betoonist aluspind korrastati. Nakkumise parandamiseks betoonist aluspind krunditi ehk kaeti praimeriga. Pinnale keevitati bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht. Vundamendid soojustati vahtsoojustusega. Katuste ehitustööd Auruisolatsioonitööd Raudbetoonist laepaneelide pealmised pinnad korrastati ja pinnale keevitati ühekihiline SBS bituumenmaterjalist aurutõkkekiht. Soojustustööd Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 ja pealmiseks ehk tuulutuskihiks paigaldati Isover klaasvillast 30 mm paksused katteplaadid. Villaplaatides olevad tuulutuskanalid ühendati tuulutuse peakanalitega. Selleks lõigati ... Read more

Paariseramu lamekatusetöö Tartus Melliku 4

Paariseramu lamekatusetöö Tartus Melliku 4 tehti vahtpolüsteroolist soojustusega Paariseramu lamekatusetöö Tartus Melliku 4 tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal Lamekatuse aurutõkke paigaldustööd Olemas olev betoonist pind korrastati. Katuse betoonpinnaga aluskonstruktsioonile paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kile paanid pandi omavahel ülekattega minimaalselt 200 mm. Ühenduskohad kaeti teibiga. Lamekatuse soojustustööd Katuslagi soojustati vahtpolüsteroolist EPS 50 200 mm paksuste plaatidega. Lamekatuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati soojustuskihi pealmises kihis 30 mm paksuseid tuulutussoontega kivivillplaate. Plaadid paigaldati soontega katusekalde suunas. Plaadi sees olevad tuulutussooned ühendati tuulutuse peakanalitega. Selleks lõigati soojustuse alumisse polüsteroolikihti tuulutuskanalid laiusega 90 mm ja sügavusega 50 mm. Katuse kalded valmistati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist, ... Read more

Katuse renoveerimine Tartus Kuperjanovi 54a

Katuse renoveerimine Tartus Kuperjanovi 54a koosnes täiendavatest soojustustöödest ja hüdroisolatsioonitöödest Katuse renoveerimine Tartus Kuperjanovi 54a on OÜ Evari Ehitus 2010. aastal tehtud töö. Katusetööd tehti kogu hoone renoveerimise käigus tööde ühe osana. Katuse täiendav soojustamine Olemas olev lamekatuse pind korrastati. Koristati katusele kogunenud praht. Avati katusepinnale tekkinud aurukotid. Katusele paigaldati täiendav vahtpolüstereenist EPS 50 soojustus paksusega 150 + 50 mm (tuulutussoontega). Tuulutussooned ühendati omavahel tuulutuse peakanalitega. Kanalid lõigati soojustuse ülemisse pinda kanalihöövliga. Kanali laius on 90 mm ja sügavus 50 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati 40 mm paksused kivivillplaadid. Soojustusplaatide paigaldamisel välditi ristikujulise mustriga plaadi ühenduskohtade teket. Plaadid suruti tihedalt omavahel ... Read more

Katuse renoveerimine Tartumaal Keskuse 12

Katuse renoveerimine Tartumaal Keskuse 12 toimus kogu maja renoveerimise käigus Katuse renoveerimine Tartumaal Keskuse 12. Katusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Katusetööd tehti maja suuremahulise renoveerimise ühe osana. Olemas olev katus korrastati. Koristati ära katusele kogunenud praht. Lõigati lahti ehk avati aurukotid. Avatut kohad puhastati, kuivatati ja kleebitu uuesti kinni. Majale paigaldati sundventilatsioon. Olemas olevad ventilatsioonišahtid grupeeriti ja ühendati ventilaatoritega. Ventilaatorite tarbeks ehitati katusele immutatud puidust ja OSB ehitusplaadist ventilatsioonimajakesed. Majakesed kaeti SBS bituumenrullmaterjalist kattega. Katuse täiendav soojustamine Katusele paigaldati täiendav soojustus. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 150 + 40 mm. Soojustusplaatide ülemisel pinnal paiknesid tuulutussooned. Tuulutussooned ühendati omavahel ... Read more

Kolga-Jaani sotsiaalmaja ja perearstikeskus

Kolga-Jaani sotsiaalmaja ja perearstikeskus. Hüdroisolatsioonitööd tehti bituumenmaterjalist. Kolga-Jaani sotsiaalmaja ja perearstikeskuse vundamendi hüdroisolatsioonitööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Vundamendi hüdroisolatsiooni aluspind korrastati. Nakkumise parandamiseks betoonpinnad krunditi ehk praimerdati ehk kaeti praimeriga. Krunditud betoonist pinnale keevitati hüdroisolatsioonikiht ehk aluspind kaeti ühekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga. Tööde tegemiseks kasutati 3,2 kg ruutmeetri kaaluga ilma kaitsepuisteta bituumenmaterjali. Bituumenmaterjali paanide vuugid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 100 mm. Ühendusvuukidest pressiti välja 5 kuni 10 mm laiune bituumeniriba.   OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2010 – Kolga-Jaani sotsiaalmaja ja perearstikeskus Objekti andmed Objekt:   Kolga-Jaani sotsiaalmaja ja perearstikeskus Aadress:   Kolga-Jaani, Viljandimaa Galerii [gallery link=”file” ids=”2325″] Pikalt planeeritud ... Read more

Salvest AS lamekatuste ehitamine Tartus

Salvest AS lamekatuste ehitamine Tartus kahekordsest bituumenmaterjalist Salvest AS lamekatuste ehitamine Tartus on OÜ Evari Ehitus 2010. aastal tehtud töö Lamekatuseid on ehitatud läbi aegade tehase erinevatele hoonetele. Kandva profiilpleki paigaldus Salvest AS lamekatuste ehitamist Tartus alustati katuse aluskonstruktsiooni ehk kandeva profiilpleki paigaldamisega. Kandeplekk paigaldati projektijärgse ülekattega. Plekk kinnitati kruvidega aluskonstruktsiooni külge. Profiilpleki paanid ühendati omavahel kruvide sammuga 50 mm. Kandepleki peale laotati 50 mm paksune Paroc kivivill. Auru isoleerimiseks kasutati aurutõkkekilet paksusega 0,2 mm. Kile erinevad paanid paigaldati omavahelise ülekattega 200 mm. Ühenduskohad suleti teibiga. Katuse soojustamine Katuse põhisoojustus ehitati vahtpolüsteroolist EPS 50 paksusega 110 mm. Vahtsoojustuse ülemisel pinnal paiknesid lamekatuse tuulutuseks ... Read more

Pere Leib Tootmine AS lamekatuse parandamine

Pere Leib Tootmine AS lamekatuse parandamine peale tormikahjustusi Pere Leib Tootmine AS lamekatuse parandamine ehk tormitagajärgede likvideerimine. Ehitustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Pere Leib Tootmine lamekatus sai sügistormis kahjustada. Tööde käigus eemaldati rikutud katusekatte materjal, vettinud soojustus ja katkine karniisikonstruktsioon. Tekkinud ehituspraht utiliseeriti. Alles jäänud katus korrastati. Rikutud soojustuse asemele paigaldati EPS 50 vahtpolüsteroolist ja klaasvillast soojustus. Pealmiseks ehk katuse tuulutuskihiks kasutati tuulutussoontega klaasvillast 30 mm paksuseid katteplaate. Plaadi tuulutussooned paigaldati suunaga madalamalt kõrgemale. Katus kaeti ehk katusekatteks keevitati katusele kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioonikiht. Katusekonstruktsiooni erinevad kihid kinnitati betoonist aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega ehk katusetüüblitega ehk teleskooptüüblitega. ... Read more

Linnu Talu 3-nda kanala renoveerimine Valgamaal

Linnu Talu OÜ kanala renoveerimine remont hõlmas kogu amortiseerunud kanalaid Linnu Talu OÜ kanala renoveerimine remont. Kolmanda kanala ehitustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Renoveerimine ja remont Linnu Talu OÜ renoveerimine oli pikaajaline projekt. OÜ Evari Ehitus tegi töid mitmes järgus: 2010. aastal renoveeriti 3. kanala, 2012. aastal renoveeriti kaalukoda, 2013. aastal renoveeriti 1. kanala, 2014. aastal renoveeriti 4. kanala ja 2016. aastal renoveeriti 5. kanala. Katuse ja fassaadide remont hõlmas kogu olemas olevat kanalat. Olemas olev kunagi kanalaks ehitatav hoone oli väga amortiseerunud. Lamekatuse renoveerimine ja remont Lamekatuse aurutõke  Lamekatuse renoveerimise ja remondi käigus olemas olev lamekatus korrastati ja katuslaele ... Read more

Sadala Agro OÜ lauda hüdroisolatsioonitööd

Sadala Agro OÜ lauda hüdroisolatsioonitööd ja eterniitkatuse paigaldamine Sadala Agro OÜ lauda hüdroisolatsioonitööd ja eterniitkatuse paigaldamise tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Paigaldati nulltsükli hüdroisolatsioon. Hüdroisolatsioonimaterjaliks kasutati SBS bituumenmaterjali. Liimpuidust kandetalad paigaldas tellija. OÜ Evari Ehitus ehitati viilkatuse puitroovituse, paigaldas hallid klassik eterniittahvlid, läbipaistvad valgusplaadid, vajalikud ääreplekid.   OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2010 – Sadala Agro OÜ lauda hüdroisolatsioonitööd Objekti andmed Objekt:   Sadala Agro OÜ vabapidamislaut Aadress:   Sadala, Jõgevamaa Galerii Sadala Agro on Jõgevamaa edukamaid ettevõtevõtteid. Ettevõtte põhitegevuseks on õlikultuuride kasvatus, teraviljakasvatus, üheaastaste heintaimede varumine, teenustööd põllumajandusmasinatega. Sadala Agro müügitulu oli 2012. aastal pea 7 miljonit eurot. Kasum ... Read more

Tartu Ülikooli keelekeskuse hüdroisolatsioon

Tartu Ülikooli keelekeskuse hüdroisolatsioon vundamendile ehitati bituumenmaterjalist Tartu Ülikooli keelekeskuse hüdroisolatsioon ja soojustamine. Ehitustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010. aastal. Vundamendi hüdroisolatsioon Olemas olev vundament kaevati lahti. Lahti kaevatud vundamendi pind oli väga konarlik ja ebatasane. Kunagi ehitatud vundamendi betoonist aluspind pesti survepesuriga puhtaks ja korrastati. Pinnanakkumise parandamiseks pinnad krunditi ehk praimerdati ja pinnale kanti võõphüdroisolatsioon. Vundamendi soojustus Vundament soojustati 50 mm paksuse vahtpolüsterooliga EPS 120. Soojustuse plaadid kleebiti aluskonstruktsiooni külge. Töö tegemisel kasutati gaasipõleteid. Suuremad soojustusplaatide vahed täideti ehitusvahuga. Kaevikute tagasitäide tehti liivaga. Liivtäide tihendati. Ehitustöööd toimusid etapiliselt ja pika aja jooksul.   OÜ Evari Ehius – katuseehitus 2010 – Tartu ... Read more