Tehtud tööd: Katuseehitus 2011

Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Valik tehtud töödest aastal 2011. Tule vaata lähemalt!

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus – tehtud tööd – katuseehitus2011

Eesti Energia AS Enefit-280 tehase lamekatused

Eesti Energia AS Enefit-280 tehase lamekatused ehitati kahekordsest bituumenmaterjalist kattega Eesti Energia AS Enefit-280 tehase lamekatused ehitas OÜ Evari Ehitus 2011. ja  2012. aastal Antud objektil tehtud tööd olid mahukad ja kestsid peaaegu kaks aastat. Evari ehitas antud objektil väga erinevaid katuseid.Katused soojustati vahtpolüsteroolist EPS 60 ja erinevatest katusevilladest soojustusega. Katuste kattematerjaliks ehk hüdroisoleerimiseks kasutati kahes kihis keevitatavaid SBS bituumenrullmaterjale. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati nii soojendusega katusekaevusid, kui ka vihmaveerennisid ja -torusid. Katuste tuulutamiseks ehitati nii tuulduvaid parepette, kuid kasutati ka alarõhutuuluteid. Katuse räästastesse, parapettidele, seintele paigaldati ääreplekid. Objekti andmed Objekt:   Eesti Energia AS Enefit-280 õlitehas Aadress:   Auvere küla, Vaivara ... Read more

Eesti Maaülikooli tehnikamaja lamekatused

Eesti Maaülikooli tehnikamaja lamekatused soojustati vahtpolüsterooliga EPS 100 Eesti Maaülikooli tehnikamaja lamekatused, vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustuse ehitas OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Olemas olev maja renoverititäies mahus. Vundamendid. Hoone vundamendid puhastati, parandati ja krunditi bituumenpraimeriga. Hüdroisolatsioonikihiks keevitati vundamentidele ühekihiline SBS bituumenrullmaterjal. Vundamendid soojustati. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 100 paksusega 100 mm ja Styrofoam 250 paksusega 100 mm. Katused. Hoonel on mitu erinevat katust. Vana katusekate ja soojustus eemaldati. Katuste auruisolatsiooniks paigaldati aurutõkkekile. Kile erinevad paanid paigaldati ülekattega ja ääred kinnitati teibiga. Katuste põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 250 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega 30 mm paksune Isover klaasvillast kattekiht. Katuste kalded ... Read more

Omicum, Geeni- ja Biotehnoloogia Keskuse katus

Omicum, Geeni- ja Biotehnoloogia Keskuse katus koosneb erinevatest keerukatest katuselahendustest Omicum, Geeni- ja Biotehnoloogia Keskuse katus, vundamendi hüdroisolatsioon ja soojustuson OÜ Evari Ehitus 2011. aastal tehtud ehitustöö. Vundamendid. Hoone vundamendid krunditi ehk praimerdati ja vundamentidele keevitati peale SBS bitumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooni kiht. Vundamendid soojustati vahtpolüsterooliga EPS 120 paksusega 120 mm. Seinale paigaldati drenaažimatt Delta. Katus. Katus koosnes paljudest erinevatest väikestest katustest. Katuse kandekonstruktsiooniks on kas raudbetoon või kandev profiilplekk. Kandev profiilplekk. Kandeprofiilplekk kinnitati kruvidega kandetakade külge. Aurutõke ehitati ühekihilisest SBS bituumenrullmaterjalist. Tavakatuste põhisoojustusekskasutati vahtpolüsterooli EPS 100 paksusega 150-170 mm. Pööratud katustel kasutati soojustuseks Styrofoam 250 paksusega 100+100 mm. Katuste kalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsterool ... Read more

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lamekatusetööd

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lamekatusetööd hõlmasid erinevatel tasanditel olevaid katuseid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lamekatusetööd. Keldrikorruse välisseinte hüdroisolatsiooni ja hoone lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2010 ja 2011 aastal. Ehitustöid tehti kahes järjekorras. Esimeses järjekorras ehitati keldrikorruse välisseintele hüdroisolatsioon. Keldriseina aluspind praimerdati ja kaeti kas ühekihilise võõphüdroisolatsiooniga või ühekihilise SBS bituumenrullmaterjaliga. Teises järjekorras tehti lamekatusetööd. Hoone katus koosneb erinevatest väikestest eri korrustel olevatest katustest. 1-4 korruste katuslaed on käidavad. Katuste krunditud betoonpinnale keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Viienda korruse katuslale ehitati tavakatus. Aurutõkkeks kasutati aurutõkkekilet. Katuse põhisoojustuseks paigaldati vahtpolüsteroolist EPS 50 soojustusplaadid kogupaksusega 160 mm. Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega 30 mm ... Read more

A. Le Coq AS logistikakeskuse lamekatuse ehitus

Bituumenrullmaterjalist kattega A. Le Coq AS logistikakeskuse lamekatuse ehitus Tartus A. Le Coq AS logistikakeskuselamekatuse ehitus. Tartu õlletehase katusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Tööd tehti sügis-talvel. Lamekatuse kendefermidele paigaldatikandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk. Profiilplekid kinnitati kruvidega katusefermide külge. Plekipaanid ühendati omavahel isepuuruvate plekikruvidega kinnitussammuga 50 mm. Auruisolatsiooniks kasutati aurutõkkekilet paksusega 0,2 mm. Kile erinevad paanid pandi ülekattega ja ühenduskohad kinnitati teibiga. Aurutõkke parema toimimise pärast pandi enne aurutõkke paigaldamist profiilplekile 50 mm paksused Paroc villaplaadid. Põhisoojustusekskasutati 100 mm paksuseid Paroc kivivilla plaate. Soojustuse pealmine kiht ehk tuulutussüsteem ehitati 30 mm paksustest tuulutussoontega Paroc villaplaatidest. Katuse kalded olid antud kandefermidega. Vastukalded ehitati ... Read more

A. Le Coq AS Tartu õlletehase lamekatused

A. Le Coq AS Tartu õlletehase lamekatused on ehitanud ja renoveerinud OÜ Evari Ehitus A. Le Coq AS Tartu õlletehase lamekatused on ehitanud OÜ Evari Ehitus väga mitmes järgus.  Aastate jooksul on korda tehtud vanade hoonete katused, kuid vanade hoonete vahele on ehitatud ka uusi katuseid. Kogu olemas olev kinnistu on reaalselt täis ehitatud ja edasiseks laienemiseks vajatakse uut kinnistud. Prügihoone. Tehase prügihoone katusele paigaldatikandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk, mis kinnitati isepuuruvate kruvidega metallist aluskonstruktsiooni külge. Omavahel ühendati erinevad plekipaanid kruvidega sammuga 50 mm. Kandeplekile paigaldati 30 mm paksused Isover klaasvillast plaadid. Aurutõkkekihiks kasutati aurutõkkekilet. Kile ühendusvuugid paigaldati ülekattega ja kinnitati teibiga. Katuse põhisoojustuseks ... Read more

Raitwood AS lamekatuseehitus Tartumaal

Kandvast profiilplekist aluskonstruktsiooniga Raitwood AS lamekatuseehitus Tartumaal Raitwood AS lamekatuseehitus Tartumaal on OÜ Evari Ehitus üks töödest 2011. aastal. Raitwood AS lamekatuseehituse ehitamist Tartumaal alustati plekkprofiili paigaldamisega. Katuse aluskonstruktsiooniks paigaldati katuse  kandekonstruktsioonile kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk. Profiilplekk kinnitati isepuuruvate kruvidega katuse kandetalade külge. Omavahel ühendati profiilplekid kruvidaga, mille samm oli 50 mm. Profiilpleki peale paigaldati 50 mm paksused kivivillplaadid. Plaatidela laotati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kile liitekohad paigaldati ülekattega ja kaeti ühepoolse teibiga. Põhisoojustuseks kasutati tuulutussoontega vahtpolüsteroolplaateEPS 50 kogupaksusega 160 mm. Tuulutussooned ühendati omavahel tuulutuse peakanalitega. Selleks hööveldati soojustuse sisse 90 mm laiused ja 50 mm sügavused kanalid. Soojustuse pealiskihiks paigaldati 40 mm paksused kivivillplaadid. Katuse kalded ... Read more

Trafotek AS lamekatuste ehitamine Harjumaal

Katusevillast tuletõkketsoonidega Trafotek AS lamekatuste ehitamine Harjumaal Trafotek AS lamekatuste ehitamine Harjumaal. Lameatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Tootmishoone katuse kandekonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk. Kontori osas olid kandvaks konstruktsiooniks raudbetoonist laepaneelid. Profiilpleki peale paigaldati 50 mm paksune Isover katusesoojustuse alusplaat, millele omakorda ehitati kileaurutõke. Aurutõkkeks kasutati ehituskilet paksusega 0,2 mm. Kile ühenduskohad piigaldati ülekattega 200 mm ja ühendati omavahel teibiga. Kontori osas kasutati aurutõkkeks SBS bituumenrullmaterjali. Bituumenmaterjal keevitati betoonalusele. Betoonalus oli eelnevalt korrastatud. Põhisoojustuseks kasutati EPS 60 vahtpolüsteroolist soojustusplaate kogupaksusega 310-320 mm. Soojustuse pealiskihiks paigaldati Rockwoolist tuulutussoontega katteplaate. Katusele ehitati katusevillaga eraldatud tuletõkketsoonid. Põhikatuse kalded olid antud katusefermidega. Vastukalded ehitati ... Read more

Würth AS lamekatuse rekonstrueerimine Tartus

Puidust taladel ühepoolse kaldega Würth AS lamekatuse rekonstrueerimine Tartus Würth AS lamekatuse rekonstrueerimine Tartus. Lameatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Rekonstrueeriti enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist ehitatud vanem kivimaja. Lamekatusetöö oli osa kogu rekonstrueerimisest. Olemas olev lamekatus oli kahepoolse kaldega. Rekonstrueerimisekäigus muudeti katus ühepoolse kaldega välimise veeäravooluga katuseks. Selleks ehitati puidust toolvärk, ehitati uus räästakonstruktsioon ehk karniis. Nii räästas kui ka karniis ehtati katusekonstruktsiooni tuulutavatena. Ehitamiseks kasutati okaspuidust prusse, laudu. Prussidele paigaldati OSB niiskuskindel plaat ehk ehitusplaat. Soojustuseks kasutati Rockwool kivivillsoojustust paksusega 100 + 100 mm. Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati 30 mm paksuseid tuulutussoontega Isoveri villaplaate. Villaplaatide tuulutussooned ühendati räästa ja parapettuulutusega. ... Read more

Äri- ja elumaja katus Tallinnas Tatari 23-25

Äri- ja elumaja katus Tallinnas Tatari 23-25 koosneb pööratud- ja tavakatusest Äri- ja elumaja katus Tallinnas Tatari 23-25 koosneb pööratud ja tavakatusest. Katuse- ning hüdroisolatsioonitööd  tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Antud objektil ehitati kahte tüüpi katuseid: pööratud ehk käidavaid katuseid ja pehmeid ehk tavakatuseid. Pööratud katus. Pööratud katuse aluspind korrastati, krunditi ehk kaeti bituumenbraimeriga. Katusele keevitati kolmes kihis SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht. Katus soojustati Styrofoam 300 soojustusega. Soojustus paigaldati kahes kihis 100+50 mm. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati pööratud katusele kaheastmelised katusekaevud. Prahi kaevu sattumise vältimiseks kaeti kaevud prahirestidega. Tavakatus. Tava- ehk mittekäidavale katused korrastati, paigaldati ühekihiline SBS rullmaterjalist aurutõke. Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsteroolist plaate EPS ... Read more