Tehtud tööd: Katuseehitus 2011

Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Valik tehtud töödest aastal 2011. Tule vaata lähemalt!

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus – tehtud tööd – katuseehitus2011

Katuse remonditööd Tartus Anne 49 kortermajal

Bituumenrullmaterjalist katuse remonditööd Tartus Anne 49 Katuse remonditööd Tartus Anne 49 kortermajal tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Katuse remonditööde käigus korrastati olemasolev katuse aluspind. Katuselt eemaldati aastatega sinna kogunenud praht. Katusepinda tekkinud aurukotid lõigati lahti, puhastati, kuivatati ja kaeti ehk keevitati lahtilõigatud kohtadele peale bituumenmaterjalist lapid. Katuselt eemaldati vana parapetiplekk ja paigaldati uus veeninaplekk. Vahetati välja katusekaevud ehk vihmavee äravoolulehtrid. Uued kaevud on elektrilise küttega ja prahi kaevu sattumise vältimiseks kaeti pealt prahisõeladega. Katuse remonditööde käigus paigaldati katusele ehk keevitati peale ühekordne ehk ühes kihis SBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht. Rullmaterjali paigaldamiseks kasutati gaasipõleteid. Rullmaterjali omavahelised ülekatted ... Read more

Eramu lamekatusetööd Tallinnas Kahva 16

Eramu lamekatusetööd Tallinnas Kahva 16 sisaldasid katuste soojustus- ja hüdroisolatsioonitöid Eramu lamekatusetööd Tallinnas Kahva 16 tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Ehitati mitmesuguse konstruktsiooniga katuseid mitmes tasapinnas. Valdavalt keevitati katuse kandekonstruktsioonile SBS rullmaterjalist aurutõke. Katused soojustati Isover katusevilladega. Katuse kalded ja vastukalded ehitatid kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist EPS. Katuste katteks keevitati katustele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioon. Katusekonstruktsiooni kihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Tüübliteks kasutati teleskooptüübleid. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusesse elektrilise soojendusega lamekatusekaevud. Kaevud ühendati vee äravoolu torudega. Kaevude ummistuste vältimiseks kaeti kaevud pealt prahikaitse sõeladega. Katuste tuulutamiseks paigaldati alarõhutuulutid. Tuulutitele keevitati peale bituumenrullmaterjalist tugevduslapid. Paigaldati katuse ääreplekid. Objekti andmed Objekt:   Eramu ... Read more

Lamekatuse renoveerimine Elvas Puiestee 7

Lamekatuse renoveerimine Elvas Puiestee 7. Paigaldati täiendav soojustus ja uus kahekordne bituumenmaterjalist katusekate. Lamekatuse renoveerimine Elvas Puiestee 7. Lamekatusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Katus renoveeriti kogu hoone renoveerimise käigus. Olemas olev katusepind korrastati. Katuse täiendavaks soojustamiseks kasutati vahtpolüsteroolplaate EPS 50 kogupaksusega 150 mm. Vahuplaatide ülemisele pinnale lõigati sisse katusetuulutuse peakanalid. Kanali laiuseks on 90 mm ja sügavuseks 50 mm. Soojustuse pealiskihina kasutati tuulutussoontega Paroc kivivillplaate. Katusekatteks keevitati kivivillsoojustusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht. Ehitatud katusekonstruktsioon tüübeltati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Tüübeltamiseks kasutati torpeedotüübleid. Hoone parapetid soojustati kivivillast soojustusplaatidega ja kaeti kahekihilise bituumenmaterjaliga. Parapetile paigaldati veeninaplekk. Katusele paigaldati uued ... Read more

Eramu lamekatusetööd Tartumaal Jõeääre kinnistul

SBS bituumenmaterjalist eramu lamekatusetööd Tartumaal Eramu lamekatusetööd Tartumaal Jõeääre kinnistul tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Katuse aluspind korrastati. Aurutõkke ehitamiseks kasutati aurutõkkekilet paksusega 0,2 mm. Erinevad paanid paigaldati 200 mm suuruse ülekattega. Ühenduskohad tihendati ühepoolse teibiga. Põhisoojustus paigaldati vahtpolüsteroolist EPS 80 paksusega 250 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati 30 mm paksused tuulutussoontega Isover soojustusplaadid. Katuse kalded valmisid kaldu lõigatud EPS plaatidest, vastukalded kergkruusast. Katuse kattematerjaliks keevitati katusele kahes kihis bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioonikiht. Katusekonstruktsioon tüübeltati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Kasutati teleskooptüübleid. Ümber korstna ehitati katusevillast tuletõkketsoon. Katusele ehitati puidust tuulduv parapetikonstruktsioon. Parapeti ehitamiseks kasutati immutatud okaspuitu ja OSB ehitusplaati. Katusekatte ülespööreta nurkadesse paigaldati immutatud ... Read more

Playtech Estonia OÜ katuse remont Tartus

Playtech Estonia OÜ katuse remont Tartus bituumenrullmaterjalist lamekatusel Playtech Estonia OÜ katuse remontTartus. Remonditööd tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Olemas olev maja vahetas omanikku ja majale tehti kapitaalne remont. Remonditi ka katust, kus katusekate vajas osalist väljavahetamist. Katusepind korrastati. Parandustöödeks kasutati SBS bituumenmaterjalist katusekatte materjali. Katusematerjalist hüdroisolatsiooni kiht ehk katuse kattekiht keevitati gaasipõleti abil lamekatusele. Hoonel on sisemise vihmavee äravooluga bituumenrullmaterjalist lamekatus. Objekti andmed Objekt:   Playtech Estonia OÜ büroohoone Aadress:   Vanemuise 7, Tartu Galerii [gallery link=”file” ids=”4871,2176″] Hoone ehitati eelmise sajandi üheksakümnendatel aastatel. Algselt asus hoones Eesti Post ja Ühispank. Playtech pakub tarkvaratooteid ja nendega seotud tarkvaralahendusi ... Read more

Olerex AS lamekatuse ehitamine Põltsamaal

Olerex AS lamekatuse ehitamine Põltsamaal Puhu ristis Tallinn - Tartu - Luhamaa maanteel Olerex AS lamekatuse ehitamine Põltsamaal. Tankla lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Katus koosnes kahest osast – tankimisala varikatus ja müügihoone katus. Varikatus. Tankla varikatuselepaigaldati kandeprofiilplekk ehk kandev profiilplekk. Profiilplekk kinnitati terasest kandekonstruktsiooni külge isepuuruvate kruvidega. Plekipaanid kinnitati omavahel sammuga 500 mm. Plekile kinnitati puitlaastplaat. Katus kaeti kahes kihis SBS bituumenrullmaterjaliga ehk hüdroisolatsiooni kihiga. Paigaldati katuse ääreplekid. Müügihoone katus. Müügihoone katuselepaigaldati kandev profiilplekk. Katuse aurutõkke kihiks kasutati aurutõkkekilet. Kilepaanid paigaldati omavahelise ülekattega 200 mm. Ühenduskohad tihendati ühepoolse teibiga. Katus soojustati klaasvillaga üldpaksusega 150+30 mm. Katusekatteks kasutati kahes ... Read more

Olerex AS lamekatuse ehitus Tartus Veerikul

Olerex AS lamekatuse ehitus Tartus Veerikul toimus kahes osas Olerex AS lamekatuse ehitus Tartus Veerikul. Tanklakompleks ehitati kahes jaos. 2011. aastal ehitati tankla ja 2012. aastal ehitati müügihoone. Lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus. Tankla. Tankla lamekatuse ehitamisel paigaldati kandeprofiilplekk ehk kandev profiilplekk, OSB puitlaaastplaat, millele keevitati kahekordne SBS bituumenmaterjalist katusekate ehk hüdroisolatsioon. Paigaldati räästa- ehk karniisiplekid. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati vihmaveerennid ja vihmaveetorud. Kandev profiilplekk kinnitati metallist kandekonstruktsiooni külge isepuuruvate kruvidega. Omavahel ühendati plekipaanid kruvisammuga 500 mm. Puitplaadi kinnitamiseks kasutati samuti isepuuruvaid kruvisid. Müügihoone. Müügihoone katuse aurutõkke kihiks paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kile paigaldati liitekohtades vaheldumisi ja ääred kinnitati ühepoolse teibiga. Põhisoojustus ehitati 200 mm ... Read more

Aquaphor tootmishoone hüdroisolatsioonitööd

Aquaphor tootmishoone hüdroisolatsioonitööd Sillamäel tehti bituumenrullmaterjalist ja võõphüdroisolatsioonist Aquaphor tootmishoone hüdroisolatsiooni tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Hoone asub Lääne-Virumaal, Sillamäel. Aquaphor tootmishoone hüdroisolatsioon. Hüdroisolatsiooni – hüdroisolatsioonitööd Tegemist oli olemasoleva hoone rekonstrueerimisega. Palju oli lammutustöid. Allesjäänud pind puhastati, korrastati. Korrastatud auspind kaeti krundi ehk praimeriga. Antud firma tootmishoone renoveerimise katusetööde käigus keevitati aluspinnale SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioon ehk hüdroisolatsioonikiht. Hüdroisolatsioonikihi paanid keevitati omavahel ülekattega vähemalt 100 mm. Paigaldati vahtpolüsteroolist EPS 100 130 mm paksune soojustus. Soojustusplaadid laotati omavahel nihkega nii, et ei oleks ristikujulisi liitekohti. Osades kohtades kasutati võõphüdroisolatsiooni. Samalaadsete hüdroisolatsioonitööde kohta loe veel lisaks Ülikooli 2a, Tartu Poska 26, Narva-Jõesuu Sadama 1, Tartu ... Read more

Sän&Män OÜ remonditöökoja lamekatuse ehitamine Kobelas

Lamekatuse ehitamine remonditöökojale Kobelas. Katusekatteks kasutati kahekordset SBS bituumenrullmaterjali. Lamekatuse ehitamine remonditöökojale Kobelas Antsla vallas Võrumaal. Lamekatusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Sän&Män OÜ remonditöökoja lamekatuse ehitamine Kobelas. Sän&Män OÜ remonditöökoja lamekatuse aluskonstruktsiooniks ehk kandekonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk ehk alusplekk. Profiilplekk kinnitati kruvidega kandetalade külge. Kandepleki paanid kinnitati omavahel isepuuruvate plekikruvidega sammuga 500 mm. Lamekatuse aurutõkkekihiks kasutati kileaurutõket paksusega 0,2 mm. Aurutõkke erinevad paanid paigaldati ülekattega vähemalt 200 mm ja ühenduskohad kinnitati ehk tihendati teibiga. Sän& Män OÜ remonditöökoja lamekatus soojustati vahtpolüsteroolist EPS 50 2*100 mm paksuste plaatidega. Plaatidevahelised praod tihendati ehitusvahuga. Vahtsoojustuse pealmisesse kihti lõigati ... Read more

Lamekatuse remont Tartus Kalda tee 6 korrusmajal

Lamekatuse remont Tartus Kalda tee 6 tehti SBS bituumenrullmaterjaliga Lamekatuse remont Tartus Kalda tee 6 korrusmajal. Lamekatusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Vana katus, ventilatsioonikorstnad, parapetid korrastati, eemaldati katusele tekkinud praht, parandati ebatasasused. Katusepinnale tekkinud aurukotid lõigati lahti, puhastati, kuivatati ja keevitati lahtilõigatud kohad kinni. Lamekatusele paigaldati ehk keevitati SBS bituumenrullmaterjalist katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht ehk kattekiht. Keevitamiseks kasutati gaasipõleteid. Rullmaterjalide pikivuugud paigaldati omavahelise ülekattega pikivuukides 100 mm ja otsavuukides ehk ristvuukides 150 mm. Ühendusvuukidest suruti välja bituumenriba laiusega 5 kuni 10 mm. Rullmaterjalina kasutati puistega pealiskihi bituumenmaterjali. Viimastel paanidel lõigati ilma puisteta ülekatteriba ära. Parapettidele ja ventilatsioonikorstendele tehti ... Read more