Tehtud tööd: Katuseehitus 2013

Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Valik tehtud töödest aastal 2013. Tule vaata ja uuri lähemalt!

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus – tehtud tööd – katuseehitus 2013

Aardlapalu jäätmekeskuse lamekatuse ehitus Tartumaal

Vaata kaardiltVaata kodulehteTegime tänapäevase, turvalise ja võimalikult väikse negatiivse keskkonnamõjuga jäätmejaama. Aardlapalu jäätmekeskuse jaama ehitati 170 m2 suurune olmejäätmete ümberlaadimismaja ja 800 m2 suurune hoone taaskasutatavate jäätmete paigaldamiseks ja sorteerimiseks. Jäätmekeskus võtab enda alla 8600 m2. Ehitist toetas keskonnainvesteeringute keskus (KIK) 1,14 miljoni euroga. Aardlapalu prügilast käib aastas läbi umbes 40 tuhat tonni olmejäätmeid. Tõnis Tõnissoo - jäätmearenduse projektijuht Tehtud tööd: Aardlapalu jäätmekeskuse lamekatuse ehitus Tartumaal Uhti külas Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd Aardlapalu jäätmekeskuse  lamekatuse ehitus Tartumaal. Kandva profiilpleki ja OSB plaadiga alusel lamekatuse ehitas OÜ Evari Ehitus 2013. aastal. Jäätmekeskuse katusetööde hulka ... Read more

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine

Vaata kaardiltVaata kodulehteTartumaal Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine rahastati 6,9 miljoni euro ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Kogu obkjekti maksumuseks oli 8,4 miljonit eurot. Projekti tulemusena suureneb Elvas ja Käärte alevikus ühisveevärgiga varustatud elanike osakaal, mis ulatud peale projekti valmimist 97-98% kogu piirkonna inimeste arvust. Andres Aruhein - juhatuse liige Tehtud tööd: Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimise katusetööd Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd Katuse soojustus – soojustustööd Hüdroisolatsioon- hüdroisolatsioonitööd Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimine. OÜ Evari Ehitus töövõtus oli maaaluste veemahutite hüdroisoleerimine kahekomponentse võõphüdroisolatsiooniga, vundamendi hüdroisolatsiooni ning soojustus ja lamekatuse ehitustööd. Tööd tehti 2013. aastal. Elva veetöötlusjaama veemahutid Maaaluste ... Read more

Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus

Vaata kaardiltVaata kodulehteTartu veevarustuse ajalugu algas 19. sajandil, kuna šahtkaevud hakkasid reostuma. Pandi algus linna veevärgi rajamisele. Esimene kaev rajati 1888. aastal ja nimeks sai Toomeoru kaev. Esimesed puurkaevud rajati Meltsiveski piirkonda Raadi mõisa maadele 1907-1908. aastal. 2029. aastal avati pidulikult Tartu Veevärk. Esimesel majandusaastal oli 47 klienti, kes olid tarbinud 3100 m3 vett. Kogu veevõrgu pikkus oli 3,1 km. 1937. aastal ehitati uus pumpla, et juhtida vett kõrgemal asuvatesse linnaosadesse. Sõja ajal 1944. aastal lasti mõlemad linna pumplad õhku. 1945. aastal valmib Õpetajate 9 asuv veetorn, veevõrgu pikkus on 19 km ja 302 tarbijat. 1994. aastal jätkati vene ajal ... Read more

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal

Vaata kaardiltVaata kodulehteLinu Talu toodab ekstra tumekollase rebuga talumune, mis on ka talu põhiliseks toodanguks Lisaks müüakse vastavalt võimalustele veel eluskanu ja supikanu. Kanalas on umbes 46 000 lindu. 95% toodangust realiseeritakse Eestis. Linnu Talu hoonete remont on pikaajaline ettevõtmine. Lisaks esimesele kanalale (remonditi 2013. aastal) remontis OÜ Evari Ehitus 2010. aastal kolmanda kanale, 2012. aastal kaalukoja, 2014. aastal neljanda kanala, 2016. aastal viienda kanala. Kanala rekonstrueerimine vabapidamisel lindlaks (õrrekanala) toetab meede 4.1. Toetuse saaja OÜ Linnu Talu. 18 622 linnukohta. Astre Jaagant - juhatuse liige Tehtud tööd: Linnu Talu OÜ kanala katuse remont Valgamaal Tagula külas Lamekatuse ehitus – ... Read more

Lasteaed Karikakar lamekatuse ehitus Jõgeval

Vaata kaardiltVaata kodulehteLasteaed Karikakar Jõgeval avas uksed 2013. aasta sügisel. Keskonnasäästlikus lasteajas on üks sõimerühm ja viis aiarühma. Hoone läks maksma 2,6 miljonit eurot. Raha saadi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tõukefondide ja Eesti keskkonnakasutuse kaudu. 1,6 miljonit tuli Jõgeva linna omavahenditest. Lasteaed on 1700 m2 suur. Hoones on madal energiatarbimine. Soe vesi saadakse päikeseküttesüsteemist, küttevesi aga kaugküttesüsteemist. Terrassi kohal hoone fassaadist eenduv varikatus aga kaitseb hoonet suvel ülekuumenemise eest ja võimaldab lastele mugava mänguala ka vihmase ilmaga. Ehitatud lasteaed on väga lapsesõbralik, hästi kavandatud, hästi projekteeritud ja hästi ehitatud. Kalmer Lain - Jõgeva linnapea Tehtud tööd: Lasteaed Karikakar lamekatuse ehitus ... Read more

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus

Vaata kaardiltVaata kodulehteTartu Agro sigalate kõrval Ilmatsalus Tartumaal olev biogaasijaam toodab elektrit ja soojust. Tooraineks kasutatakse sigalates tulevat läga. Kolmes käärimismahutis on umbes 10 000 m3 tooret. Et bakterid saaksid teha oma tööd ehk toota biogaasi, kuumutatakse läga 38 kraadini. Koostootmisjaama võimsus 1,5 MW elektrienergiat ja 1,5 MW soojusenergiat. Elektrienergia juhitakse Elektrilevi OÜ jaotusvõrku 7 km pikkuse maakaabelliiniga. Jaam parandab kogu piirkonna elektrivarustust. Soojusenergiaga hoitakse jaam töös, kuid müüakse ka Ilmatsalu katlamajale. Tulemusena on langenud aleviku maju küttev soojahind ja olemasolev põlevkiviõlil töötav katlamaja on reservis. Ilmatsalu Biogaasijaam töötleb aastas umbes 80 000 tonni orgaanilist tooret. Toore saabub jaama kas toru- ... Read more

Viljandi Metall AS Karksi-Nuia tsehhi katus

Vaata kaardiltVaata kodulehteViljandi Metallitööstus on välja kasvanud Viljandi KEK’ile kuulunud metallitsehhist ja seega võib firma ajalugu hakata kirjutama 1975. aastast, kui Männimäe tööstuspiirkonnas valmis tolle aja kohta kaasaegne tootmishoone. 1996. aastal alustas tööd Karksi-Nuia tehas, kus põhitegevus on metallkonstruktsioonide keevitamisel. Villu Maamägi - juhatuse liige Tehtud tööd: Viljandi Metall AS Karksi-Nuia tsehhi katus Katuse soojustus, soojustustööd – meie teenused Lamekatuse ehitus, lamekatusetööd – meie teenused Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioonitööd – meie teenused Karksi-Nuia tsehhi katus. Tsehhi keevitushoone katuse ehitas OÜ Evari Ehitus 2013. aastal ja on üks tehtud lamekatusetöödest. Karksi-Nuia tsehhi katuse kandekonstruktsioonile paigaldati 50 mm paksune alusvill ehk sängitusvill ehk katusevill. ... Read more

Lumina Metall OÜ lamekatuse ehitus Tartumaal

Vaata kaardiltVaata kodulehteLumina Metallitööstus asutati 1994. aastal, asub Koke külas Tartumaal ja põhitegevuseks on metallkonstruktsioonide tootmine. Lumina Metalli üks töödest on Emajõe paremkalda kaldapiirde ehitus Tartus Kaarsilla ja Võidu silla vahele. Aldo Hurbola - juhatuse liige Tehtud tööd: Lumina Metall OÜ lamekatuse ehitus Tartumaal Koke külas Katuse soojustus, soojustustööd – meie teenused Lamekatuse ehitus, lamekatusetööd – meie teenused Profiilpleki paigaldus, paigaldustööd – meie teenused Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioonitööd – meie teenused Lumina metallitööstuse tootmishoone lamekatuse ehitus Tartumaal on tehtud OÜ Evari Ehitus töömeeste poolt 2013. aastal. Lumina metallitööstuse lamekatuse ehitus Lumina metallitööstuse tootmishoone katuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk profiilpleki ehk kandepleki ... Read more

Effex AS lamekatuse ehitustööd Tartus Karlovas

Vaata kaardiltVaata kodulehte Effex on Tartu firma, mis asutati 1992. aastal ja tegeleb elektrimaterjalide müügiga – projektimüük, hulgimüük, jaemüük. Firmal on üheksa müügipunkti üle Eesti – Tartu, Tallinn, Viljandi, Oteüää, Jõhvi, Pärnu, Põlva, Räpina, Võru. AS Effex esindab Eestis paljusid Euroopa elektrimaterjalide tootjaid. Ilmar Oja - juhatuse liige Tehtud tööd: Effex AS lamekatuse ehitustööd Tartus Karlovas Rebase 1 Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd Katuse soojustus – soojustustööd Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd Effexi kauplushoone lamekatuse ehitustööd Tartus tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal. Katusekatteks kasutati SBS bituumenrullmaterjali. Effex AS lamekatus Tartus Karlovas Lamekatuse olemas olev aluspind korrastati. Katuse auruisolatsioon ehk aurutõke ehitati SBS bituumenrullmaterjalis. ... Read more

Kortermaja lamekatusetööd Tartus Ladva 6

Vaata kaardiltVaata kodulehteKortermaja valmis oktoobris 2013. aastal. Kortermaja asub Tartu kesklinnast lühikese jalutustee kaugusel. Majas on 18 korterit neist kümme 2-toalis, kuus 3-toalist, kaks 4-toalist korterit. Korterite suusrus on 54 kuni 89 m2. Igas korteris on rõdu. Keldrikorrusel asuvad panipaigad ja tehnoruumid. Korterites on sundventilatsioon. Maja ees on igale korterile parklakoht. Siseõues on laste mänguväljak. Prügikonteinerid asuvad prügimajas. Kortermajal on energiatähis C. Indrek Rentel - juhatuse liige Tehtud tööd: Kortermaja lamekatusetööd Tartus Ladva 6 Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd Katuse soojustus – soojustustööd Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd Kortermaja lamekatusetööd Tartus Ladva 6 tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal. Kortermaja Tartus Ladva 6 ... Read more