Tehtud tööd: Katuseehitus 2019

Oleme spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele. Teeme töid aastaringselt üle Eesti.

Katuseehitus, katuse ehitus, katuse ehitamine, lamekatuseehitus, lamekatuse ehitus, lamekatuse ehitamine.

Valik tehtud töödest aastal 2019. Tule vaata, tutvu ja uuri lähemalt!

Ridaelamu katusetööd Tartumaal Lehe 4

Vaata kaardiltVaata kodulehteArendus koosneb mitmest ridaelamust. Ehitatavad ridaelamud on kaasaegsed ja heas piirkonnas Tartu linnapiiri lähedal. Lauri Lumiste - juhatuse liige Tehtud tööd Ridaelamu katusetööd Tartumaal Lehe 4 Lamekatuse ehitus, lamekatusetööd. Katuse betoonist aluskonstruktsiooni pind korrastati. Korrastatud pinnale paigaldati SBS rullmaterjalist aurutõke. Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 60 paksusega 320 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30. Soojustuse plaadid paigaldati tihedalt üksteise kõrvale ja vlditi plaatide ühenduskohtades ristikujuliste mustrite teket. Erinevad soojustuse kihid paigaldati omavahel nihkesse, et ei tehuks verikaalvuukide sattumist kohakuti. Kallete ehitamiseks kasutati kaldu lõigatud vahtpolüstürooli. Ridaelamule keevitati katusetööde käigus  katusekatteks kahekihiline SBS rullmaterjalist kattekiht. Rullipaanid paigaldati omavahel ... Read more

COOP poe katuse ehitus Mustvees Tartu mnt 7b

Vaata kaardiltVaata kodulehteMustvee vajas ehitusmaterjali kaupust. Toomas Vahur - juhatuse liige Tehtud tööd COOP poe katuse ehitus Mustvees Tartu mnt 7b Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd Katuse soojustus – soojustustööd Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd COOP poe katuse aluskonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk. Kandev profiilplekk kinnitati kandekonstruktsiooni külge isepuuruvate kruvidega. Profiilpleki pikiühendused kinnitati omavahel konstruktiivsete isepuuruvate kruvidega sammuga 500 mm. Kandvale profiilplekile paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Aurutõkkekile paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm. Aurutõkkekile paanide ühenduskohad teibiti kinni. Katusekonstruktsiooni sängituskihiks paigaldati 70 mm paksune kivivillplaatidest alusvill. Alusvilla plaadid pandi tihedalt üksteise vastu ja välditu risti kujuliste mustrite teket. Coop poe katuse soojustus ... Read more

Katusetööd ridaelamule Tartus Klaose 12 ja 14

Vaata kaardiltVaata kodulehteArendus koosneb mitmest ridaelamust. Ehitatavad ridaelamud on kaasaegsed ja heas piirkonnas. Veiko Kallion - juhatuse liige Tehtud tööd Katusetööd ridaelamule Tartus Klaose 12 ja 14 Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd Katuse soojustus – soojustustööd Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd Ridaelamu katuse betoonist aluskonstruktsiooni pind korrastati. Korrastatud pinnale paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kilepaanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm ja ühenduskohad teibiti. Ridaelamu katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 60 (Silver) paksusega 250 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30. Soojustusplaadid paigaldati tihedalt üksteise vastu ja välditi ristikujuliste mustrite teket. Katuse kallete ja vastukallete ehitamiseks kasutati kaldu lõigatud vahtpolüstürooli. Ridaelamu katuse katteks ... Read more

Katusetööd kortermajal Tartus Mõisavahe 5 ja 6

Vaata kaardiltVaata kodulehteMaja korrashoid algab korras katusest. Kui katus on korras, siis kestab ka maja. Soojustasime katused korralikult, korrastasime parapetid ja vihmavee äravoolusüsteemid. Katusekatteks keevitati katusele kahekordne SBS bituumenmaterjalist katusekate. Dagmar Matiisen - juhatuse liige Tehtud tööd Katusetööd Mõisavahe 5 ja 6 kortermajal Tartus Katuste remont – lamekatuste renoveerimine Katuse soojustus – soojustustööd Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd Kortermaja olemas olev katuste pind korrastati. Olemas olevad ventilatsioonikorstnad laoti kõrgemaks. Ventilatsioonikorstende avadele paigaldati ette võrgud lindude pesitsuse vältimiseks. Katusekallete osaliseks korrigeerimiseks kasutati kergkruusa. Kortermaja katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 60 paksusega 300 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30. Soojustusplaatide paigaldamisel välditi plaatide ... Read more

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd Tartus

Vaata kaardiltVaata kodulehteOluline lisatõestus selle maja vajalikkusest on tõik, et Tartu Ülikooli vastuvõtt on erakordselt edukas just IT-erialadel Toomas Asser - Tartu Ülikooli rektor Tehtud tööd Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd Tartus Narva 18/20 Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd Katuse soojustus – soojustustööd Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusekonstruktsiooni aurutõkkeks kautati SBS bituumenrullmaterjali. Hoone katuse soojustus ehitati vahtpolüstüroolist EPS 60 paksusega 380 mm, mille peale paigaldati klaasvilla OL-TOP50 plaadid. Soojustusplaadid paigaldati nii, et ei oleks plaatide ühenduskohtades ristiga mustreid. Soojustuse erinevad kihid paigaldati omavahel nihkesse nii, et plaatide vertikaalsed ühenduskohad ei läbiks kogu soojustust. Katuse kalded ja vastukalded ehitati vahtpolüstüroolist. Katuse ... Read more

Katuseehitus äri- ja eluhoonel Tartus Alevi 3a

Vaata kaardiltVaata kodulehteAlevi 3a äri- ja eluhoone on Dorpat Ehitus OÜ esimene omaarendus, on rekonstrueeritav hoone, millele lisatakse laiendusena uue osana teisele korrusele 13 korteriga elamuplokk. Alumisel korrusel on miniladude rent ning korterite panipaigad. Hea asukoht ja huvitavad kompaktsed  ja nutika planeeringuga korterid muudavad objekti klientide jaoks ahvatlevaks. Erki Vares - juhatuse liige Tehtud tööd Katuseehitus äri- ja eluhoonel Tartus Alevi 3a Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd Katuse remont, lamekatuste renoveerimine. Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd Äri- ja eluhoone uue osa katuseehitus Olemasolevale nõukogude ajal ehitatud kauplusehoonele ehitati osaliselt teine korrus peale. Katusekonstruktsiooniks kasutati kandvat profiilplekki. Profiilpleki peale paigaldati kivivillast pakksusega 70 mm ... Read more

Katuse ehitus tootmishoonele Tartumaal Savi 4

Vaata kaardiltVaata kodulehteEhitame uue kaasaegse tootmishoone. Kaarel Pehk - juhatuse liige Tehtud tööd Katuse ehitus tootmishoonele Tartumaal Savi 4 Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd Katusesoojustus – soojustustööde  Tootmishoone katuse aluskonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk. Kandeplekk kinnitati isepuuruvate kruvidega katuse kandekonstruktsiooni külge. Kandepleki omavahelised külgvuugid kinnitati konstruktiivsete kruvudega sammuga 500 mm. Tootmishoone katuse profiilplekile paigaldati 50 mm paksused kivivillast sängitusplaadid, plaatide peale aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Külgnevad kilepaanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm. Ühendusvuugid teibiti. Soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 50 paksusega 250 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30. Soojustusplaadid paigaldati tihedalt üksteise vastu ja nii, et ei ... Read more

Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14

Vaata kaardiltVaata kodulehteEhitame kaasaegse inimsõbraliku maja nõudlikule omanikule. Olavi Roos - juhatuse liige Tehtud tööd Katuse ehitus ridaelamule Tartus Kulli 14 Katuse olemasolev aluspind korrastati. Katuse aluspinnale paigaldati aurutõke. Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 50 paksusega 350 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30. Soojustusplaadid paigaldati tihedalt omavahel kokku. Soojustusplaatide paigaldamisel välditi plaatide ühenduskohtades ristikujulise mustri tekkimist. Erinevate soojustuskihtide paigaldamisel välditi  vertikaalsete ühendusvuukide sattumist kohakuti. Kallete ehitamiseks kasutati  vahtpolüstürooli. Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht. Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm. Ühenduskoha vuukidest suruti välja bituumeniriba 5 kuni 10 mm ulatuses. ... Read more

Katuse renoveerimistööd Tartus Kaunase puiestee 45

Vaata kaardiltVaata kodulehteMaja korrashoid algab korras katusest. Kui katus on korras, siis kestab ka maja. Soojustasime katuse korralikult, korrastasime vihmavee äravoolusüsteemid ja ventilatsiooni. Malle Kõverjalg - juhatuse liige Tehtud tööd Katuse renoveerimistööd Tartus Kaunase puiestee 45 Katuse remont, lamekatuse renoveerimine. Olemasoleva katuse pind korrastati. Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 50 paksusega 300 mm, mille peale laotati klaasvillast plaadid OL-TOP30. Soojustusplaatide paigaldamisel välditi risti kujulise plaatide ühendusmustri teket. Erinevate soojustuskihtide paigaldamisel välditi veritkaalvuukide kohakuti sattumist. Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS rullmaterjalist kattekiht. Katusekatte rullmaterjali erinevad paanid paigaldati ühenduskohtades ülekattaga pikivuukides vähemalt 100 mm ja otsavuukides vähemalt 150 mm. Pannide ühendusvuukidest suruti ... Read more

Tehvandi staadioni meediatunneli hüdroisolatsioon Otepääl

Vaata kaardiltVaata kodulehteRekonstrueerimistöödega ollakse Tehvandil lõpusirgel ning peale tänast ülevaatust võib öelda, et EMi korraldajad on ettevalmistustega graafikus. Tänu rekonstrueeritud staadionile saab Tehvandi tulevikus konkureerida rahvusvaheliste võistluste korraldamisele, et tuua maailma laskesuusatamise eliit Otepääle. Hillar Zahkna - Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni peasekretär Tehtud tööd Tehvandi staadioni meediatunneli hüdroisolatsioon Otepääl Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd Vundamendi soojustus – soojustustööd Tunneli olemasoleva raudbetoonist aluskonstruktsiooni ehitas tellia. Tunneli aluspind praimedtati ja kaeti 5 kilogrammise SBS bituumenrullmaterjaliga. Rullmaterjali keevitamiseks kasutati gaasipõleteid. Loe veel Otepää Tehvandi staadion, Nüpli küla, Otepää vald, Valgamaa https://www.tehvandi.ee/uudised/tehvandi-staadioni-uuendamine-laheneb-lopusirgele Galerii HüdroisolatsioonTehvandi staadioni meediatunneli hüdroisolatsioon Otepääl Valgamaal. Hüdroisolatsioonitöid tegi OÜ Evari Ehitus 2019. aastal. Vaata ... Read more