Lamekatuste ehitus ja hüdroisolatsioon

Teaduskeskus AHHAA katusetööd Tartus

Maailma parim katus 2011

Maailma parim katus 2011 asub Eestimaal Tartus

Maailma parim katus 2011

1990. aastatel toimus Eestis lamekatuste ehitamises kvalitatiivne murrang

Ruberoidrullmaterjalide asemel hakati lamekatuseid ehitama uue põlvkonna materjalidega nagu APP, SBS bituumenrullmaterjalidegavõi PVC plastmembraanidega. Katustelt kadusid suured pigikatlad. Lamekatuse kattematerjale hakati paigaldama gaasipõletite ja soojaõhupuhuritega.
Seni kasutatud soojustusmaterjalide nagu TEP-plaadid, põlevkivituhkplaadid asemele tulid uued ja efektiivsed katusevillad ja katusevahud.

Lamekatuste ehitamistelt kadusid segutasanduskihid ja katuseid hakati aluskonstruktsioonide külge tüübeldama.
Lamekatused muutusid kergemaks, efektiivsemaks ja lamekatusetööde sõltuvus aastaajast vähenes.

Eesti ehitaja ei ole tänapäeval enam üksinda, vaid integreeritud maailma ja võimalus kasutada kõiki maailmas kasutatavaid materjale ja tehnoloogiaid.

 

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit (EKFL)

Enamus eesti katuseehitajaid on koondunud Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liitu (EKFL), mis on maailma katusemeistreid koondava organisatsiooni IFD (International Federation for the Roofing Trade) täisõiguslik liige. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liikmed osalevad erinevatel messidel Eestis (Eesti Ehitab, Tartu Ehitus- ja Sisustusmess ja teised), külastavad katusematerjale ja -tarvikuid tootvaid tehaseid erinevates riikides Saksamaal, Soomes, Venemaal ja mujal (ABS, Katepal, Tehnonicol, …), osalevad IFD korraldatud üritustel (kongressid, võistlused ja teised üritused).

Baltroof 2012 võistlused Moostes Põlvamaal

Organiseerime koos Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liiduga noorte katusemeistrite kutsevõistlusi Baltroof.

Baltroof 2012 võistlused toimusid 26.-28. juulini 2012 Moostes Põlvamaal.

Võistluse edukamad said õiguse esindada Eesti katusekatjaid noorte maailmameistrivõistlustel 2012. aasta novembris Ŝveitsis Lutsernis.

Noorte katusemeistrite 2012 MM Lutsernis Šveitsis

2012. aasta noorte katusemeistrite MM toimus 14.-17. novembrini Lutsernis Šveitsis.

Kaks kolmandat kohta ja eriauhind.

Baltroof 2014 toimus Erglis Lätimaal

Baltroof 2014 toumus 22.-24. maini 2014 Erglis Lätimaal

Võistluse edukamad said õiguse esindada Eesti katusekatjaid noorte maailmameistrivõistlustel 2014. aasta novembris Rumeenias Bukarestis.

Noorte katusemeistrite 2014 MM Bukarestis Rumeenias

2014. aasta noorte katusekatjate MM toimus 19.-21. novembrini Bukarestis Rumeenias.

Üks teine koht.

Baltroof 2016 toimus Tallinnas Eestis

Baltroof 2016 toimus 21.-23. aprillini 2016 Eesti Näitused õuealal Tallinnas Eestis.

Võistluse edukamad said õiguse esindada Eesti katusekatjaid noorte maailmameistrivõistlustel 2016. aasta novembris Varssavis Poolas.

Noorte katusemeistrite 2016 MM Varsavis Poolas

2016. aasta noorte katusemeistrite MM toimus 26.-28. novembrini Varsavis Poolas.

Üks teine koht.

Baltroof 2017 toimus Riias Lätis

Baltroof 2017 toimus 28.-29. oktoobrini 2017 Riias Lätis.

Võistluse edukamad said õiguse esindada Eesti katusekatjaid noorte maailmameistrivõistlustel 2018. aasta novembris Riias Lätis.

Noorte katusemeistrite 2018 MM Riias Lätis

2018. aasta noorte katusemeistrite MM toimus 13.-17.novembrini Riias Lätis.

Kaks kolmandat kohta.

Eesti noortel katusekatjatel on läinud võistlustel hästi

Luzernis 2012 saavutati kaks kolmandat kohta ja üks eriauhind.
Bukarestis 2014 üks teine koht.
Varssavis 2016 üks teine koht.
Riias 2018 kaks kolmandat kohta.

Maailma parim katus

Maailma katusemeistreid koondav organisatsioon IFD korraldab iga kahe aasta tagant võistlust „Maailma parim katus“. 2011 aasta  maailma parimaks katuseks valiti teraskatuste kategoorias Teaduskeskus AHHAA, Sadama 1, Tartu katus, mille valmimisse panustas ka OÜ Evari Ehitus (maailma parim katus 2011).

Meeskond

Oleme alati valmis Teid abistama ja leidma just Teile parima lahenduse.

Palun võtke ühendust.

Rein Kala

Rein Kala

Juhataja

Mobiil: +372 506 0579
Telefon: +372 738 0928
E-post: [email protected]

Rain Kala

Rain Kala

Ehitusjuht – projektijuht

Mobiil: +372 520 9531
Telefon: +372 738 0927
E-post: [email protected]

Risto Lepik

Risto Lepik

Projektijuht

Mobiil: +372 526 7221
Telefon: +372 738 0927
E-post: [email protected]

Sander Lepik

Sander Lepik

Haldusjuht – projektijuht

Mobiil: +372 526 0579
Telefon: +372 738 0927
E-post: [email protected]

Annely Pent

Annely Pent

Raamatupidaja

Mobiil: +372 5349 6817
Telefon: +372 738 0927
E-post: [email protected]

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

OÜ Evari Ehitus on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liige

Katuseliit. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit - EKFML
EKFML on IFD liige alates aastast 2012
EKFML on IFD liige alates aastast 2012
OÜ Evari Ehitus on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit ehk EKFML liige alates 2012. aastast. Tänaseks kuuluvad Liidu liikmeks ligi 49 oma ala tipptegijat.

Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidul on järgmised tegevuse eesmärgid

1. Turuosaliste koolitus
Eesmärgiks on viia erialane info oma koolitusklassi ja praktikumide läbi turuosalisteni, aga ka kutsekoolideni jm õppeasutusteni. Plaanime luua infokeskuse koos raamatukoguga.

2. Turu korrastamine, litsentsisüsteem
Eesmärgiks on luua litsenseerimissüsteem, mille järgi toimuks katusemeistrite atesteerimine. Ajalooliselt on paljudes Euroopa maades toiminud tsunftide ja gildide süsteem, mida näiteks saksakeelsetes maades rakendatakse edukalt tänaseni. Esmalt õpipoisi staatus, mille käigus omandatakse erialaseid oskusi meistrite käe all, seejärel eksami sooritamine. Eksami sooritamisel on õigus alustada iseseisvat tööd erialameistrina. Liidu ülesanne on luua teoreetiline-praktiline metoodika, koostada eksamimaterjalid ja  moodustada tunnustatud eksamikomisjon.

3. Värske info maailmast Eesti tegijateni toomine
Osaleme erialaüritustel ja proovime parimad palad sealt tuua Liidu liikmeteni.

4. Seadusandluse loomine, normide ja katuseehituse reeglite loomine
Eesti turul puuduvad ühtselt aktsepteeritavad katuseehituse normid ja reeglid. Kogu protsess toimub tootjate paigaldusjuhendite ja seetõttu ärihuvide alusel. Liidu eesmärk on luua reeglistik kasutatavate materjalide omaduste, töövõtete ja meetodite kohta. Paljude katuseliikide kohta ei ole mitte mingit reeglistikku üldse olemas. Olemasolevad standardid on keeruka sõnastusega, praktilise kogemuseta koostatud tõlked, mis ei ole kohandatud Eesti turu jaoks. Meie eesmärk siinkohal seda olukorda parandada.
Loomulikult on meie kohus Liidu liikmete õiguste eest seismine suhetes tellijate ja peatöövõtjatega.

5. Seltsielu korraldamine erialainimestele
Erinevate ürituste organiseerimine katusevaldkonnas toimuva laiemaks tutvustamiseks. Selleks plaanime Aasta Katuse konkurssi, kutsealavõistluste korraldamist jpm tegevusi.

7. Liidu kohustus on seista Liidu liikmete põhjendatud õiguste eest suhetes tellijate ja töövõtjatega.

Vaata EKFML-ga seotud uudiseid OÜ Evari Ehitus kodulehel

  1. Maailma parim katus 2011
  2. Baltroof 2016 – noorte katusemeistrite jõuproov

Vaata OÜ Evari Ehitus avaldatud artikleid EKFML kodulehel

  1. Millele pöörata tähelepanu enne lamekatuse renoveerimist?
  2. Kortermajade lamekatuste renoveerimisest
  3. 6 põhjust kasutada katuse soojusisolatsioonina vahtklaasi
  4. Euroopa suurimal katusemessil

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Katusetööd – meie teenused – lamekatuste ehitus

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele – katusetööd, lamekatusetööd

Katusetööd, lamekatuste ehitus
Ehitame soojustatud ja/või soojustamata katuseid, lamekatuseid.
Katusetööde hüdroisolatsioonitöödel kasutame põhiliselt SBS bituumenrullmaterjale või PVC plastrullmaterjale.
Antud katete paigaldamise tehnoloogiat kasutame nii
tavakatuste, pööratud katuste, murukatuste, mätaskatuste, käidavate katuste, liiklusega koormatus katuste, seinte, põrandate, vundamentide, sildade, korrusparklate, terrasside, rõdude, lodžade, varikatuste ja teiste sarnaste ehitiste või rajatiste hüdroisoleerimisel.

Pakume terviklahendusi
Paigaldame
kandvaid profiilplekke, katuse ääreplekke, harjaplekkeräästaplekke, parapetiplekke;
vihmavee ärajuhtimiseks 
vihmavee äravoolusüsteemekatuselehtereid, vihmaveerenne, vihmaveetorusid;
turvalisuse tõstmiseks 
katusepollareid, turvapollareid, turvatrosse;
erinevaks otstarbeks 
katuseaknaid, katuse- ja suitsuluuke, katuseredeleid, alarõhutuuluteid, katuseläbiviike;
soojustame 
katuseid, hoonete vundamente, keldriseinu;
ehitame
katuse parapette, karniise, räästaid, lamekatuste tuulutussüsteeme.

Parandame, remondime katuseid
Parandame, remondime, renoveerime, rekonstrueerime olemasolevaid lamekatuseid. Teeme olemasolevate katuste ülevaatust, hooldust, liiglume koristust.

Katuse eluiga
Igal katusel on oma eluiga.
Katuse eluiga sõltub katuse asukohast, kasutusotstarbest, hooldusest, materjalist, lahendustest, paigaldusest.
Pikaealine ja toimiv katus eeldab põhjalikku planeerimist. On alati odavam teha töö üks kord ja korralikult, kui mitu korda ja uuesti ja jälle uuesti.
Soovitame kasutada kvaliteetseid materjale, korralikke lahendusi, paigaldusel oma ala asjatundjaid.

Marmoroc fassaadikattesüsteemid
Müüme kaasaegseid
marmoroc fassaadikattesüsteeme

Katusetööd kogenud katusemeistritelt - lamekatused

Katusetööd, lamekatuste ehitus

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud (lamekatuste) katuste ehitamisele.

Loe lähemalt
Katusetööd, lamekatuste soojustamine, lamekatuste ehitus

Katuste soojustus – soojustustööd – lamekatused

OÜ Evari Ehitus soojustab olemasolevaid ja uusi katuseid (lamekatuseid).

Loe lähemalt
Katusetööd, kandva profiilpleki paigaldus, lamekatuste ehitus

Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd – lamekatus

OÜ Evari Ehitus paigaldab kandevprofiilplekke.

Loe lähemalt
Katusetööd, katuse vihmaveesüsteemid, lamekatuste ehitus

Katuse vihmaveesüsteemid – ehitustööd- lamekatused

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuste vihmaveesüsteeme

Loe lähemalt
Katusetööd, katusepollarid, julgestustrossid, lamekatuste ehitus

Katusepollarid, julgestustrossid – paigaldustööd

Paigaldame katustele turva-, julgestus-, katusepollareid, ankurduspunkte, turvatrosse, eluliine, turvasüsteeme.

Loe lähemalt
Katusetööd, katuse remont, lamekatuste ehitus

Katuse remont – lamekatuste remont ja renoveerimine

OÜ Evari Ehitus renoveerib, remondib, parandab, rekonstrueerib, ehitab, katab katuseid (lamekatuseid).

Loe lähemalt
Katusetööd, katuste ülevaatus, hooldus, liiglume koristus, lamekatuste ehitus

Katuste ülevaatus, hooldus, liiglume koristus

OÜ Evari Ehitus teeb olemasolevate (lamekatuste) katuste ülevaatust, hooldust, liiglume koristust.

Loe lähemalt
Katusetööd, hüdroisolatsioonitööd, lamekatuste ehitus

Hüdroisolatsioonitööd – vundament, katus

OÜ Evari Ehitus teeb hüdroisolatsioonitöid (lamekatustele) katustele, vundamentidele, keldriseintele, rõdudele, lodžadele, terrassidele, korrusparklatele, sildadele, liiklussõlmedele.

Loe lähemalt
Katusetööd, vundamendi soojustus, lamekatuste ehitus

Vundamendi soojustus – soojustustööd

OÜ Evari Ehitus soojustab hoonete vundamente, keldriseinu, pööratud katuseid, liiklusega koormatud katuseid, murukatuseid, mätaskatuseid

Loe lähemalt
Katusetööd, marmoroc fassaadikatted, lamekatuste ehitus

Marmoroc fassaadikatted – õhuke ja kerge fassaadikivi

OÜ Evari Ehitus müüb marmoroc fassaadikatet.

Loe lähemalt
Katusetööd, kandva profiilpleki paigaldus, lamekatuste ehitus

Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd – lamekatus

Profiilpleki paigaldus - lamekatuse aluskonstruktsiooni paigaldustööd

Profiilpleki paigaldus

Profiilpleki paigaldus, paigaldustööd – OÜ Evari Ehitus paigaldab kandvaid profiilplekke ehk kandeprofiilplekke

Kandva profiilpleki paigaldustööd

Kandvad profiilplekid on valmistatud kõrgekvaliteedilistest toormaterjalidest äri- ja tööstushoonete katuste ehitamiseks.
Profiilpleki paigaldus on kiire ja lihtne.
Tavaolukorras paigaldatakse plekipaane kahekesi. Paanid kinnitatakse isepuuruvate kruvidega aluskonstruktsiooni külga. Isepuuruvaid kruve kasutatakse ka kõrvuti olevate paanide omavaheliseks ühendamiseks.

Lamekatuse ehitustööd OÜ Evari Ehitus objektil
Lamekatuse ehitustööd OÜ Evari Ehitus objektil

Tooteid kasutatakse soojustatud ja soojustamata katusekandekonstruktsioonides ning ehitiste vahelagedes.

Kandvad profiilplekid on säästlik katuselahendus pikkade sillete saavutamiseks. Jääb ära vajadus teiste teraskonstruktsioonide järele.
Neid plekke võib kasutada ka surve all oleva kihina karkassile/vundamendile langeva horisontaalkoormuse jaotamiseks.
Vajaliku profiilpleki valikul on abiks projekteerimisjuhendid ja keerukamatel juhtudel vastavad arvutiprogrammid. Vastavalt ehituse tüübile pakuvad tootjad erinevaid lahendusi.

Tänu laiale sortimendile (erinevad profiilid, erinevad pinnakatted, erinevad viimistlused) on võimalik projekteerida kandvaid profiilplekke väga erinevatele hoonetele nagu tööstushooned, avalikud hooned, erinevad keskused, kontorihooned, renoveeritavad hooned.

Kandvate profiilide valik

Liitprofiil 48*750 mm (optimaalne sildeava rohkem kui 3 m), kaarestatud kandev profiilplekk 44*905 mm (optimaalne sildeava väiksem kui 3 m), kandev profiilplekk 153*840 mm (optimaalne sildeava üle 5 m), 130*950 mm (optimaalne sildeava üle 5 m), 70*846 mm (optimaalne sildeava kuni 5 m), 70*1058 mm (optimaalne sildeava kuni 5 m), 44*905 mm (optimaalne sildeava kuni 3,5 m).

Kandva profiilplekiga lamekatuse ehitamise tüüplahendus

Lamekatuse tüüplahenduse korral on kandevprofiilplekke kasutades katusel tehtavad tööd järgmised:

Profiilpleki paigaldus - paigaldustööd
Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd

Vaata kandva profiilpleki paigaldus, paigaldustööde galeriid

Kandva profiilpleki paigaldamise kohta veel vaatamist, lugemist

Profiilpleki paigaldamine

Küsi pakkumist

Nimi (kohustuslik)

E-post (kohustuslik)

Teate sisu