Eesti Kirjandusmuuseumi juurdeehituse lamekatus – OÜ Evari Ehitus 1

Lamekatus Eesti Kirjandusmuuseumil Tartus

Lamekatus Eesti Kirjandusmuuseumi juurdeehitusel Tartus on ehitanud Evari 2012. aastal.