Eramu lamekatusetööd Tartumaal Järveoja 9 – OÜ Evari Ehitus 4

Parapeti ehitus eramule Tartumaal

Parapeti ehitus eramule Tartumaal on Evari tehtud 2012. aastal. Uuri!