Linnu Talu OÜ 4. kanala renoveerimine, remont – OÜ Evari Ehitus 2

Linnu Talu OÜ 4. kanala renoveerimine, remont, fassaadi soojustamine

Linnu Talu OÜ 4. kanala renoveerimine, remont, fassaadi soojustamine. Ehitustööd tegi Evari 2010. aastal.