Linnu Talu OÜ 3. kanala renoveerimine remont – 4

Linnu Talu OÜ 3 . kanala renoveerimine remont, renoveerimistööd

Linnu Talu OÜ 3. kanala renoveerimine remont, renoveerimistööd. Ehitustööd tegi Evari 2010. aastal.