Jõustus lamekatuse standard EVS 920-5:2023

Jõustus lamekatuse standard EVS 920-5:2023

Jõustus lamekatuse standard EVS 920-5:2023 põhjalikum ja täiendatud versioon

 

Jõustus lamekatuse standard EVS 920-5:2023.

Lamekatuste standardi alates 29.12.2023 kehtima hakanud uusversioon sisaldab mitmeid uusi mõisteid ja materjale ning paigaldustehnoloogiaid. Lisaks standardi sisu süstematiseerimisele ja ülesehituse loogilisemaks muutmisele täpsustati ja lisati termineid; uuendati, täiendati ning lisati jooniseid. Samuti sisaldab standardi uusversioon täpsustusi ja parandusi ning põhjalikumaid selgitusi varasematele nõuetele.

 

Standard määratleb nüüd, kui kaua peab hoone kestma, rõhutades vajadust vastavalt sellele ka materjalid valida – pikema kui 25a katuse tööea saavutamiseks tuleb valida vastavad pika tööeaga materjalid ning lahendused. Samuti toonitati uuesti üle lamekatuse tavapärane kalle – vähemalt 1:40 – ning selle lubatud kõrvalekalle – kuni 5mm meetri kohta. Suur muutus toimus soojustusega seonduvas – polüstüreenplaatide maksimaalne suurus lamekatustes kasutamiseks on mitte enam kui 1250x1500mm, soovitatav suurus 1250×1000. Survetugevusega seonduvalt on loodud koormusklassid, millest erinevatel juhtudel lähtuda. Eraldi käsitletakse ka PIR-plaatide ja nende lõikamisega seonduvat. Täpsustatud on mõisteid difusioon, õhutus ning tuulutusruum.

 

Varasema kahe kattematerjali asemel käsitleb standard nüüd nelja – bituumenrullmaterjalid (SBS/MBR), plastrullmaterjalid (PVC ja TPO), kummirullmaterjalid (EPDM) ning vedelplast (1K ja 2K). Sademevee äravooluga seonduvalt on kõigi tavapäraste kanalisatsioonisüsteemides lubatud kokku-lahku käivate liidete asemel katusetarindi sisestes horisontaalsüsteemides keevitatud liited, liited surve- või pressklambritega või muhvliide katuselehtriga ühendamiseks. Täpsustatud on ka katuselehtri asetsemise sügavus/madaldus.

 

Samuti on alates 2024. aastast täpsustatud nõudeid pindpaigaldiste, sh. päikesepaneelide lamekatusele paigaldamisel. Üks olulisem element siinkohal nii katuse päikesepaneelide kavandamisel, projekteerimisel, paigaldamisel kui ka ohutul hooldamisel on kukkumiskaitsesüsteem ja/või piirded. Päikesepaneele servast kaugemale kui 3m paigaldades on vajalik rajada kukkumist takistav süsteem, s.o pollar/tross lahendus. Servale lähemale kui 3m päikesepaneele paigaldades on oluline ühemeetrise piirde abil rajada kukkumist ennetav süsteem. Lisaks elektriga seotud küsimustele on nüüdsest veelgi enam fookuses ka katusel viibimise turvalisus, katusematerjalide tööiga ning muud olulised tegurid.

 

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus

 

OÜ Evari Ehitus – Evari uudised – Jõustus lamekatuse standard EVS 920-5:2023