OÜ Evari Ehitus on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liige

Katuseliit. Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit
Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit - EKFML
EKFML on IFD liige alates aastast 2012
EKFML on IFD liige alates aastast 2012

OÜ Evari Ehitus on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit ehk Katuseliit ehk EKFML liige alates 2012. aastast. Tänaseks kuuluvad Liidu liikmeks ligi 49 oma ala tipptegijat.

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidul on järgmised tegevuse eesmärgid

1. Turuosaliste koolitus

Katuseliidu ehk EKFML eesmärgiks on viia erialane info oma koolitusklassi ja praktikumide läbi turuosalisteni, aga ka kutsekoolideni jm õppeasutusteni. Plaanime luua infokeskuse koos raamatukoguga.

2. Turu korrastamine, litsentsisüsteem

Katuseliidu ehk EKFML eesmärgiks on luua litsenseerimissüsteem, mille järgi toimuks katusemeistrite atesteerimine.

Ajalooliselt on paljudes Euroopa maades toiminud tsunftide ja gildide süsteem, mida näiteks saksakeelsetes maades rakendatakse edukalt tänaseni. Esmalt õpipoisi staatus, mille käigus omandatakse erialaseid oskusi meistrite käe all, seejärel eksami sooritamine. Eksami sooritamisel on õigus alustada iseseisvat tööd erialameistrina.

Katuseliidu ehk EKFML ülesanne on luua teoreetiline-praktiline metoodika, koostada eksamimaterjalid ja  moodustada tunnustatud eksamikomisjon.

3. Värske info maailmast Eesti tegijateni toomine

Katuseliit ehk EKFML osaleb erinevatel erialaüritustel ja proovib parimad palad sealt tuua Liidu liikmeteni.

4. Seadusandluse loomine, normide ja katuseehituse reeglite loomine

Eesti turul puuduvad ühtselt aktsepteeritavad katuseehituse normid ja reeglid. Kogu protsess toimub tootjate paigaldusjuhendite ja seetõttu ärihuvide alusel.

Katuseliidu ehk EKFML eesmärk on luua reeglistik kasutatavate materjalide omaduste, töövõtete ja meetodite kohta. Paljude katuseliikide kohta ei ole mitte mingit reeglistikku üldse olemas.

Olemasolevad standardid on keeruka sõnastusega, praktilise kogemuseta koostatud tõlked, mis ei ole kohandatud Eesti turu jaoks. Katuseliidu ehk EKFML eesmärk on siinkohal seda olukorda parandada.

Loomulikult on Katuseliidu ehk EKFML kohus Liidu liikmete õiguste eest seismine suhetes tellijate ja peatöövõtjatega.

5. Seltsielu korraldamine erialainimestele

Katuseliit ehk EKFML eesmärgiks on erinevate ürituste organiseerimine katusevaldkonnas toimuva laiemaks tutvustamiseks. Selleks korraldatakse Aasta Katuse konkurssi, kutsealavõistluste korraldamist jpm tegevusi.

7. Liidu kohustus on seista Liidu liikmete põhjendatud õiguste eest suhetes tellijate ja töövõtjatega.

Vaata Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit ehk Katuseliit ehk EKFML-ga seotud uudiseid OÜ Evari Ehitus kodulehel

  1. Maailma parim katus 2011
  2. Baltroof 2016 – noorte katusemeistrite jõuproov
  3. Katuseliit sai kümne aastaseks

Vaata OÜ Evari Ehitus avaldatud artikleid Katuseliit ehk EKFML kodulehel

  1. Millele pöörata tähelepanu enne lamekatuse renoveerimist?
  2. Kortermajade lamekatuste renoveerimisest
  3. 6 põhjust kasutada katuse soojusisolatsioonina vahtklaasi
  4. Euroopa suurimal katusemessil