Katusetööd, katusetöö – teenused

Katusetööd, katusetöö on OÜ Evari Ehitus põhitegevus

Katusetööd, katusetöö – OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele

Katusetööd, katusetöö – teenused on selle artikli märksõnad. 

OÜ Evari Ehitus ehitab uusi ja remondib olemasolevaid lamekatuseid, teeb hüdroisolatsioonitöid.
Teeme tööd aastaringselt ja üle Eesti.

Katusetööd nõuavad erialaseid teadmisi, häid materjale, kogenud ehitajaid

Ehitame soojustatud ja/või soojustamata katuseid, lamekatuseid.

Katusetöö hüdroisolatsioonitöödel kasutame põhiliselt SBS bituumenrullmaterjale või PVC plastrullmaterjale.

Antud katete paigaldamise tehnoloogiat kasutame nii tavakatuste, pööratud katuste, murukatuste, mätaskatuste, käidavate katuste, liiklusega koormatus katuste, seinte, põrandate, vundamentide, sildade, korrusparklate, terrasside, rõdude, lodžade, varikatuste ja teiste sarnaste ehitiste või rajatiste hüdroisolatsioonitööde tegemisel.

Katusetöö tegemisel pakume terviklahendusi

Paigaldame kandvaid profiilplekke, katuse ääreplekke, harjaplekkeräästaplekke, parapetiplekke;

vihmavee ärajuhtimiseks vihmavee äravoolusüsteemekatuselehtreid ehk katusekaeve, vihmaveerenne, vihmaveetorusid, vihmaveesüsteeme;

turvalisuse tõstmiseks katusepollareid, turvapollareid, turvatrosse;

erinevaks otstarbeks katuseaknaid, katuseluuke, suitsuluuke, katuseredeleid, alarõhutuuluteid, katuseläbiviike;

soojustame katuseid (lamekatuseid), hoonete vundamente, keldriseinu;

ehitame katuse parapette, karniise, räästaid, lamekatuste tuulutussüsteeme.

Katusetööd, katusetöö – parandame, remondime katuseid

Parandame, remondime, renoveerime, rekonstrueerime olemasolevaid lamekatuseid. 

Teeme olemasolevate katuste ülevaatust, hooldust, liiglume koristust.

Katusetööd, katusetöö – katuse eluiga

Igal katusel on oma eluiga.
Katuse eluiga sõltub katuse asukohast, kasutusotstarbest, hooldusest, materjalidest, lahendustest, paigaldusest.

Pikaealine ja toimiv katus eeldab põhjalikku planeerimist.
On alati odavam teha katusetöö üks kord ja korralikult, kui mitu korda ja uuesti ja jälle uuesti.

Soovitame kasutada katusetöö tegemisel kvaliteetseid materjale, korralikke lahendusi, paigaldusel oma ala asjatundjaid.

OÜ Evari Ehitus teeb erinevaid hüdroisolatsioonitöid

Hüdroisolatsiooni paigaldustööd on tööd, mida on vaja teha niiskuse ja vee ehitskonstruktsiooni sattumise takistamiseks.

OÜ Evari Ehitus teeb hüdroisolatsioonitöid vundamentidele, keldri seintele, põrandatele, korrusparklatele, tunnelitele, sildadele, katustele.

Hüdroisolatsioonitööde tegemiseks kasutame põhiliselt bituumenrullmaterjale.

Marmoroc fassaadikattesüsteemid

Müüme kaasaegseid marmoroc fassaadikattesüsteeme.

Katusetööd, katusetöö kogenud katusemeistritelt - lamekatused

Lamekatused, lamekatusetööd – teenus

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud (lamekatuste) katuste ehitamisele.

Loe lähemalt

Katuse soojustamine, soojustus – teenus

OÜ Evari Ehitus soojustab olemasolevaid ja uusi katuseid (lamekatuseid).

Loe lähemalt

Profiilplekk, paigaldustööd – teenus

OÜ Evari Ehitus paigaldab kandevprofiilplekke.

Loe lähemalt

Vihmaveesüsteem, vihmaveesüsteemid – teenus

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuste vihmaveesüsteeme

Loe lähemalt

Pollar, pollarid – teenus

Paigaldame katustele turva-, julgestus-, katusepollareid, ankurduspunkte, turvatrosse, eluliine, turvasüsteeme.

Loe lähemalt

Katuse remont, renoveerimine – teenus

OÜ Evari Ehitus renoveerib, remondib, parandab, rekonstrueerib, ehitab, katab katuseid (lamekatuseid).

Loe lähemalt

Katuste ülevaatus, hooldus – teenus

OÜ Evari Ehitus teeb olemasolevate (lamekatuste) katuste ülevaatust, hooldust, liiglume koristust.

Loe lähemalt

Hüdroisolatsioon – teenus

OÜ Evari Ehitus teeb hüdroisolatsioonitöid (lamekatustele) katustele, vundamentidele, keldriseintele, rõdudele, lodžadele, terrassidele, korrusparklatele, sildadele, liiklussõlmedele.

Loe lähemalt

Vundamendi soojustamine – teenus

OÜ Evari Ehitus soojustab hoonete vundamente, keldriseinu, pööratud katuseid, liiklusega koormatud katuseid, murukatuseid, mätaskatuseid

Loe lähemalt

Marmoroc fassaadikatted – fassaadikivi

OÜ Evari Ehitus müüb marmoroc fassaadikatet.

Loe lähemalt
OÜ Evari Ehitus – meie teenused – katusetööd, katusetöö

Küsi katusetööd, katusetöö – meie teenused –  hinnapakkumist