Lamekatuse omaniku meelespea

Lamekatuste hooldamine

Lamekatuse eluiga sõltub paljuski lamekatuse omanikust

 

Lamekatuseid on vaja hooldada

Kaasaegsed katuse- ja hüdroisolatsioonilahendused

OÜ Evari Ehitus Riia 130, 51014 Tartu; [email protected]

 

Katuseomaniku kohustused

1. Kontrollima katuse seisukorda vähemalt kaks korda aastas: kevadel peale lume sulamist ja sügisel enne külmade tulekut. Tegema vajalikud hooldustööd. Kui katusele koguneb hulgaliselt lehti või prahti, puhastama katust tihedamini. Kindlasti kontrollima katuse seisukorda pärast tormi (tuule kiirus 18 m/s ja enam). Alati kontrollima katuse olukorda peale kõikvõimalikke katusel tehtavaid katusega mitteseotud paigaldus-, puhastus-, kontroll-, montaaži-, demontaaži- või teisi analoogseid töid. Mitte hoidma katusel tarbetuid esemeid nagu näiteks amortiseerunud seadmeid, kaableid, antenne või muid sarnaseid asju.

2. Vältima katusel üleliigset liikumist, katusel liikumisel kasutada pehme tallaga jalanõusid.

3. Prahi koristamisel kasutama pehmet harja. Teravaservalised esemed korjama üles käsitsi. Mitte kasutama koristamisel teravaservalisi labidaid, kange ega muid teravaid esemeid.

4. Puhastama vihmavee äravoolulehtreid, -torusid, -renne ning veenduma, et vesi voolab katusel, äravoolulehtrites, -torudes, -rennides takistamatult. Mitte laskma katusel olevat prahti vihmavee äravoolutorudesse. Sisemistel veeäravoolulehtritel peavad olema äravooluava ees prahikaitserestid.

5. Tegema lumekoristustöid, kui lumi või räästale kogunenud jääpurikad muutuvad katusele või hoone teistele konstruktsioonidele ohtlikuks või ohustavad madalamal asuvaid katuse osi või all olevaid objekte. Lumekoristusel jätma katusele umbes 10 cm paksuse lumekihi. Mitte viskama lund ülemiselt tasapinnalt alumisele. Mitte tekitama katusele lumekuhilaid. Eemaldama vajadusel jääd, kuid mitte raiudes. Vajadusel kasutama jääd sulatavaid aineid, kuuma vett, soojaõhupuhureid, gaasipõleteid.

6. Pöörduma katuseehitaja poole ja konsulteerima erinevate tööde tegemisvajaduse korral katusel. Näiteks läbiviikude tegemise, antennide, reklaami paigaldamise, uue räästasõlme ehitamise, seinte soojustamise või mõne muu taolise töö tegemise korral.

7. Kaitsma katusekatet, kui katusel tehakse ehituskonstruktsioonide renoveerimistöid, seadmete hooldus-, paigaldustöid või midagi analoogset. Selleks paigaldama raskete esemete alla kas ehituspapi, -plaadi või mõne muu materjali, mis hoiaks ära katusekatte kahjustamise. Vältima esemete ja materjalide ladustamist katusele.

8. Võtma ühendust katuse ehitajaga, märgates katusekatte kahjustusi või muid katusega seotud defekte. Näiteks räästaplekkide lahtirebenemise, teravate esemetega katusekatte vigastamise või mõne muu taolise juhtumi korral.

 

Lamekatuse omaniku meelespea  ehk lamekatuse hooldusjuhend

Lamekatuse hooldusjuhend

OÜ Evari Ehitus – lamekatuse omaniku meelespea