Kortermajade hüdroisolatsioonitööd Tartus Ladva 2 ja 4

Kortermajade hüdroisolatsioonitööd Tartus Ladva 2 ja 4

Kortermajade hüdroisolatsioonitööd

Kortermajade katusetööd Tartus Ladva 2 ja 4

Tartu linnas Jaamamõisa linnaosas kaks modernse välimusega  ja läbimõeldud korteriplaneeringutega korterelamut Ladva 2 ja Ladva 4 on kahe trepikojaga, kahekorruselised, osalise keldrikorrusega.
Trepikodadest pääseb ka keldrikorrusele, kus paiknevad tehnilised ruumid, abiruumid ja majaelanike panipaigad.
Majades on kahe ja neljatoalised korterid pindalaga 51-82,9 m2 ning kõigil korteritel on rõdu või terrass.
Maja ees on võimalik soetada ka parkimiskoht, mis on eraldatud tõkkepuuga.

Indrek Rentel - juhataja

Tehtud tööd

Kortermajade katuste ja vundamendi hüdroisolatsioonitööd Tartus Ladva 2 ja 4

hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioonitööd – meie teenus

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

katuse soojustamine, soojustus – meie teenus

Tööd tehti 2020/2021. aastal.

Aurutõkke paigaldamine

Hoone raudbetoonist laepaneelide pind korrastati ja korrastatud paneelidele keevitati SBS rullmaterjalist aurutõke.

Katuse soojustamine

Katuse aurutõkkele paigaldati vahtpolüstürool EPS60 (silver) 290 mm paksune põhisoojustuskiht.
Vahtpolüstüroolsoojustuse peale laotati tuulutuskanalitega klaasvill Isover OL-TOP30 plaadid.
Katuse läbiviikude ümber paigaldati kivivillast kraed laiusega 300 mm.

Katuse kalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüstüroolist EPS60 (Silver) kaldega 1:40.
Vastukallete ehitamiseks kasutati kahepoolse kaldega vahtpolüstürooli EPS50.

Katusekatte paigaldus

Katusekatteks paigaldati kahekihiline SBS rullmaterjal, mis tüübeldati katuse aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega.
Rullmaterjali  aluskatte keevitamiseks kasutati rullmaterjali kaaluga 4 kg/m2 ja pealiskatteks rullmaterjali kaaluga 5 kg/m2.
Rullmaterjali paanid keevitati ülekattega pikivuugis 100 mm ja otsavuugis 150 mm.

Katuse kattematerjali ülespöörded

Horisontaalse ja vertikaalse tasapinna kokkupuute joonele paigaldati kolmnurkliist mõõtudega 50*50 mm.
Kolmnurkliist kinnitati kruvidega parapeti külge.
Katusekatte ülespöörded keevitati kahekihilisest rullmaterjalist.

Katuse parapetid

Katuse parapettide ehitamiseks kasutati puitlaastplaate ja immutatud puidust aluskarkassi.
Katuse parapetile paigaldati pural kattega veeninaplekk paksusega 0,6 mm..

Katuse veeäravoolulehtrid

Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusesse elektrilise küttega vee äravoolulehtrid.
Äravoolulehtritele paigaldati prahisõelad.

Katuse alarõhutuulutid

Katusele paigaldati alarõhutuulutid.
Alarõhutuulutite jalamile keevitati peale SBS rullmaterjalist kaitselapp.

Katuseluukide paigaldus

Katuseluukide alused laoti Fibo plokkidest, mille peale kinnitati soojustatud amortisaatoritega katuseluugid.

Sissepääsu varikatuste ehitus

Varikatuste aluskarkassi ehitamisel kasutati immutatud puitu 50*100 sammuga 400 mm.
Karkassile paigaldati OSB puitlaastplaadist katteplaat.
Katusekatteks keevitati katusele kahekihiline SBS rullmaterjalist katusekate.
Paigaldati veeninaplekkid, katusekaevud.

Rõdude hüdroisolatsioonitööd

Metalltaladele paigaldati OCB plaadid mis kaeti pealt SBS rullmaterjaliga.

Vundamendi hüdroisolatsiooni paigaldus

Vundamendi aluspind korrastati ja kleevitati peale SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioon.

Vundamendid soojustati vahtpolüstürooliga EPS12, paksusega 150 mm.

Vundamendile paigaldati soklikate Delta.

Mitteköetava osa keldrikorruse lae soojustamine

Lae soojustamiseks kasutati vahtpolüstüreeni EPS60 (silver) paksusega 190 mm ja sena soojustamiseks kasutati vahtpolüstürooli EPS60 (silver) paksusega 100 mm.

Loe veel Kaarsilla Kinnisvara AS

http://eluviis.eu/2021/07/kaarsilla-kinnisvara-kontor/

Pildigalerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Kortermajade hüdroisolatsioonitööd Tartus Ladva 2 ja 4
vallikraavi kinnisvara logo

Tellija:

Vallikraavi Kinnisvara  AS

Projekti nimi:

Kortermajad, asukohaga Ladva 2 ja Ladva 4, Tartu teostatavad katuse- ja hüdroisolatsioonitööd

Kategooria:

Lamekatus ja vundamendi hüdroisolatsioon

Ehituse tüüp:

Kortermaja

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Ladva 2 ja Ladva 4, Tartu

Projekti algus:

28. oktoober 2020

Projekti lõpp:

01. märts 2021

Iseloomulik näitaja:

Hüdroisolatsiooni pind 4240 m²
Tartu Vene Lütseumi lamekatuste remont

Tartu Vene Lütseumi lamekatuste remont

Bituumenrullmaterjalist kattega Tartu Vene Lütseumi lamekatuste remont

Tartu Vene Lütseumi lamekatuste remont

Kooli ajalugu:

  • Tartu Aleksander Puškini Kool alates 1. septembrist 2014
  • Tartu Vene Lütsium (TVL) alates 24. august 2007
  • Tartu Slaavi Gümnaasium liideti Tartu Puškini Gümnaasiumiga 2007
  • Tartu Slaavi Gümnaasium (TSG) alates 01.05.1997
  • Tartu 6. Keskkool 1969-1997
  • Tartu 3. Kaheksaklassiline kool 1965-1969
  • Tartu 3. Keskkool 1962-1965
  • Tartu 6. Kaheksaklassiline kool 1960-1962
  • Tartu 6. Keskkool 1963-1960
  • Tartu 8. Seitsmeklassiline kool 1946-1953
Alina Braziulene - direktor

Tehtud tööd:

Tartu Vene Lütseumi lamekatuste remont ja vundamendi hüdroisolatsioonitööd ja soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Vundamendi soojustus – soojustustööd

Katuse remont – lamekatuse renoveerimine

Kooli lamekatuste remont. Vundamendi hüdroisolatsioonitööd ja soojustustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal.

Objektil tehti ehitustöid kahes järgus. Esmalt tehti korda vundamendid ja mõne aja pärast katused.

Tartu Vene Lütseumi vundamendid

Lütseumi olemasoleva hoone vundamendid kaevati lahti, pesti survepesuriga puhtaks ja korrastati.
Vundamendi välispind krunditi ehk kaeti praimeriga ja kleebiti peale SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht.

Vundamendid soojustati vahtpolüsteroolist EPS 120 100 mm paksuste plaatidega.
Plaatidevahelised praod täideti ehitusvahuga.

Tartu Vene Lütseumi lamekatuste remont

Lütseumi olemas olev lamekatus puhastati, lammutati olemas olevad ventilatsioonikorstnad, katuse karniisid, vihmaveerennid ja vihmaveetorud.

Olemas olev parapett ehitati kõrgemaks.

Kagu vana katuse pind korrastati.

Lütseumi katuse põhisoojustuseks kasutati Tehnoroof N30 140+120 mm soojustust.
Lamekatuse tuulutussüsteem ehitati 30 mm paksustest Isover tuulutussoontega villaplaatidest.
Villaplaadid paigaldati soontega katusekalde suunas.
Plaatide tuulutussooned ühendati tuulutuse peakanalitega.
Tuulutuskanalid ehitati mõõtudega 90*50 mm.

Katusepind hüdroisoleeriti kahekordse SBS bituumenrullmaterjalist katusekattega ehk katte kihiga.
Kogu konstruktsioon tüübeldati ehk kinnitati aluspinna külge katusetüüblitega. Kinnitamiseks kasutati plasttüübleid.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati erinevatel katustel kas vee äravoolukaevud või vihmaveerennid koos vihmaveetorudega.

Parapettidele paigaldati püstvaltsiga parapetiplekid.
Välimise vee äravooluga katustele aga ääreplekid, räästaplekid.

Lamekatuste tuulutamiseks paigaldati katusele alarõhutuulutid.
Alarõhutuulutite kinnituste tugevdamiseks keevitati ühenduskohtadele lisaks tugevduslapid.

Ehitati kandvale profiilplekile toetuv ventilatsiooniruumide katus ja varikatused.

Loe veel Tartu Vene Lütseum, alates 1. 09.2014 Tartu Aleksander Puškini Kool

https://tartu.postimees.ee/2793420/tartu-saab-hansa-puskini-ja-variku-kooli

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Tartu Vene Lütseumi lamekatuste remont ja vundamendi soojustamine

Riigi Kinnisvara AS logo

Tellija:

Riigi Kinnisvara

Projekti nimi:

Tartu Vene Lütseum lamekatuste remont ja vundamentide soojustamine

Kategooria:

Olemas olev hoone

Ehituse tüüp:

Õppehoone

Tööde iseloom:

Vundamendi hüdroisolatsioonitööd ja soojustamine, katuse remont ja renoveerimine

Riik:

Eesti

Aadress:

Uus 54, Tartu

Projekti algus:

2012

Projekti lõpp:

2012

Iseloomulik näitaja:

Vundamendi pind  m²
Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimine

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimine

Tartumaal Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine rahastati 6,9 miljoni euro ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Kogu obkjekti maksumuseks oli 8,4 miljonit eurot.

Projekti tulemusena suureneb Elvas ja Käärte alevikus ühisveevärgiga varustatud elanike osakaal, mis ulatud peale projekti valmimist 97-98% kogu piirkonna inimeste arvust.

Andres Aruhein - juhatuse liige

Tehtud tööd:

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimise katusetööd

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon- hüdroisolatsioonitööd

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimine.
OÜ Evari Ehitus töövõtus oli maaaluste veemahutite hüdroisoleerimine kahekomponentse võõphüdroisolatsiooniga, vundamendi hüdroisolatsiooni ning soojustus ja lamekatuse ehitustööd.
Tööd tehti 2013. aastal.

Elva veetöötlusjaama veemahutid

Maaaluste veemahutite hüdroisoleerimine.
Hüdroisolatsioonitööd tehti kahekomponentse võõphüdroisolatsiooniga.
Hüdroisolatsiooniks paigaldati Izolex Cemizol 2 EN materjal.
Paigaldati 120/70 kummilindid ja nurgaelemendid.

Elva veetöötlusjaama hoone vundament ja sokkel

Hoone vundamendile kleebiti SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ja soojutati Styrofoam SL-AN 250 50 mm paksuse soojustusega.
Soklile paigaldati 50*50 mm immutatud puidust prussid, soojustati sama soojustusega ja sokkel kaeti tsementplaatidega.
Plaatide vahele paigaldati kummitihend.

Elva reovepuhasti ja veetöötlusjaama lamekatus

Hoonete raudbetoonist laepaneelide pealmine pind puhastati ja korrastati.
Pinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist auruisolatsiooni kiht.
Katusetööde käigus katus soojustati EPS 60 vahtpolüsteroolist plaatidega paksusega 200 mm.
Soojustuse peale pandi 30 mm paksuste  tuulutussoontega Isover kattevillaplaadid.
Katuse kalded ehitati vahtpolüsteroolist.

Katusekatteks kasutati SBS bituumenrullmaterjalist kahekordset katusekatet ehk hüdroisolatsioonimaterjali.
Katusekatte materjal keevitati gaasipõletiga kahes kihis kattevillast plaatide peale.
Katusekonstruktsioon kinnitati ehk tüübeltati katusetüüblitega aluskonstruktsiooni külge.
Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid.
Kinnituselemendiks olid betoonikiilud.
Kiilud löödi alusbetooni puuritud aukudesse.

Elva reovepuhasti ja veetöötlusjaama katusele ehitati immutatud puidust 50*100 mm, OSB 3 ehitusplaadist ja 100 mm paksusest kivivillast nii parapetikonstruktsioon kui ka räästakonstruktsioon.
Katus on välimise veeäravooluga.
Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati nii vihmaveerennid, kui ka vihmaveetorud, ääreplekid ja parapetiplekid.
Katusekonstruktsiooni tuulutamiseks paigaldati katusele alarõhutuulutid.

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama purgla katus

Purglale ehitati puidust katuse aluskonstruktsioon.
Katuse kalded 1:80 ehitati vahtpolüsteroolist.
Katuse katteks paigaldati profiilplekk TP 20.
Paigaldati katuse ääreplekid ja parapetiplekid.

Loe veel AS Emajõe Veevärk, Kurelaane küla, Konguta vald, Tartumaa

https://majandus24.postimees.ee/2853851/elva-sai-kaasaegse-reoveepuhasti

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimise katusetööd Tartumaal

Tellija:

AS Emajõe Veevärk

Projekti nimi:

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimise katusetööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Veepuhastus ja -töötlus

Tööde iseloom:

Rekonstrueerimise katusetööd

Riik:

Eesti

Aadress:

Kurelaane küla, Konguta vald, Tartumaa

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²
Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus

Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus

Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus

Tartu veevarustuse ajalugu algas 19. sajandil, kuna šahtkaevud hakkasid reostuma. Pandi algus linna veevärgi rajamisele.

Esimene kaev rajati 1888. aastal ja nimeks sai Toomeoru kaev. Esimesed puurkaevud rajati Meltsiveski piirkonda Raadi mõisa maadele 1907-1908. aastal.

2029. aastal avati pidulikult Tartu Veevärk. Esimesel majandusaastal oli 47 klienti, kes olid tarbinud 3100 m3 vett. Kogu veevõrgu pikkus oli 3,1 km.

1937. aastal ehitati uus pumpla, et juhtida vett kõrgemal asuvatesse linnaosadesse. Sõja ajal 1944. aastal lasti mõlemad linna pumplad õhku.

1945. aastal valmib Õpetajate 9 asuv veetorn, veevõrgu pikkus on 19 km ja 302 tarbijat.

1994. aastal jätkati vene ajal alustatud reoveepuhastite edasiehitamisega ja 1999. aastal reoveepuhasti ka avati.

2004. aastal avati reovee tunnelkollektor Kesklinn 2.

2007-2008 ehitati Vana-Ihaste torustikud.

Toomas Kapp - juhatuse liige

Tehtud tööd:

Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus Tähe 118

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon- hüdroisolatsioonitööd

Veevärgi Tartu reoveepuhasti katus. Kangafiltri ja büroohoone laienduse katusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Veevärgi juurdeehituse hoone raudbetoonist aluspind puhastati ja korrastati.
Auru isoleerimiseks paigaldati betoonpinnale aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.
Aurutõkkepaanide omavaheline ülekate tehti 200 mm ulatuses.
Ühenduskohad kinnitati teibiga.

Katuse põhisoojustuseks kasutati Technoroof N30 katusevilla paksusega 150 mm.
Põhisoojustuse pealmisele küljele hööveldati katusetuulutuse peakanalid mõõtmetega 90*50 mm.
Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks paigaldati soojustuse pealmiseks kihiks tuulutussoontega klaasvillast 30 mm paksused katteplaadid.

Veevärgi juurdeehituse hoone katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahekordne ehk kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht.
Rullmaterjali alumisest kihist kinnitati katusekonstruktsiooni pealmised kihid aluskonstruktsiooni külge.
Selleks kasutati katusetüübleid ehk teleskooptüübleid.
Kinnituselementideks olid metallist betoonikiilud.
Kiilud löödi mehhaaniliselt betooni puuritud aukudesse.
Katuse ja parapeti ühendusjoonele kinnitati tüüblitega immutatud okaspuust kolmnurksed liistud ehk kolmnurkliistud.

Parapetid kaeti kahekordse SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk rullmaterjalist ülespööretega ehk tõstetega.
Katusele paigaldati servaplekid, räästaplekid, parapetiplekid.

Katus on välimise vihmavee äravooluga.
Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katuse räästasse vihmaveerennid.
Paigaldati vihmaveetorud.
Katusele paigaldati 4 soojustatud katuseluuki.
Katusetuulutuse toimimiseks keevitati katuse tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid.
Tuulutite kinnituskohtade tugevdamiseks paigaldati tugevduslapid.

Loe veel Tartu Veevärk AS, Tähe 118, Tartu

https://tartu.postimees.ee/1159692/tartu-veevark-votab-kasutusele-moodsad-kangasfiltrid

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus Tähe 118

Tellija:

Tartu Veevärk AS

Projekti nimi:

Tartu reoveepuhasti, kangafiltri ja büroohoone laienduse katus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Büroo- ja tootmishoone

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Tähe 118, Tartu

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²
Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal
Linu Talu toodab ekstra tumekollase rebuga talumune, mis on ka talu põhiliseks toodanguks

Lisaks müüakse vastavalt võimalustele veel eluskanu ja supikanu. Kanalas on umbes 46 000 lindu. 95% toodangust realiseeritakse Eestis.

Linnu Talu hoonete remont on pikaajaline ettevõtmine. Lisaks esimesele kanalale (remonditi 2013. aastal) remontis OÜ Evari Ehitus 2010. aastal kolmanda kanale, 2012. aastal kaalukoja, 2014. aastal neljanda kanala, 2016. aastal viienda kanala.

Kanala rekonstrueerimine vabapidamisel lindlaks (õrrekanala) toetab meede 4.1. Toetuse saaja OÜ Linnu Talu. 18 622 linnukohta.

Astre Jaagant - juhatuse liige

Tehtud tööd:

Linnu Talu OÜ kanala katuse remont Valgamaal Tagula külas

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon- hüdroisolatsioonitööd

Kanala katuse remont Valgamaal. Katusetööd, soklitööd ja fassaaditööd Valgamaal Talu 1. kanalas tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Linnu Talu OÜ katuse, sokli ja fassaadi remont

Kanala ehitustööde käigus soojustati hoone sokkel, seinad ja katus.
Seinad kaeti profiilplekiga, ehitati kanala katusele karniis.

Katusekonstruktsioon kaeti kahekordse SBS bituumenmaterjaliga.

Paigaldati nurga ja servaplekid.

Kanala katuse remonditöö

Kanala katuse aurutõkke paigaldustöö

Katuse remonditööde käigus olemas olev katus ehk lamekatus korrastati.
Katusele paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.
Kile omavahelised paanid paigaldati vähemalt 200 mm laiuste ülekatetega.
Ühenduskohad tihendati teibiga.

Kanala katuse soojustuse paigaldustöö

Katuse soojustuse paigaldustööde käigus kasutati põhisoojustuseks vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 130 mm.
Alussoojustusse katuse harjale ehitati  katusetuulutuse peakanal.
Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvilla 30 mm paksustest plaatidest.
Plaatide tuulutussooned paigaldati katusekalde suunaliselt.
Katuse kallete parandamiseks kasutati kaldu lõigatud soojustusvahtu.

Linnu Talu OÜ kanala katuse hüdroisolatsioon

Katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.
Katus kinnitati aluskatuse külge katusetüüblitega.
Kinnitamine tehti kahekihilise hüdroisolatsioonikihi alumise kihi vuukidest.

Katusetuulutuse tarbeks keevitati katusele 15 alarõhutuulutit.
Tuuluti kinnituskohad tugevdati bituumenrullmaterjalist lappidega.

Kanala katuse räästas ja vihmavee äravool

Kanala katus on kahepoolse kaldega välimise vihmavee üravooluga.
Katuse räästas ehitati immutatud puidust 50*100 mm ja OSB plaadist karniisikonstruktsioonina.

Katuse räästastesse kinnitati veeninaplekid.

Kanala sokli ja fassaadi remonditöö

Kanala sokli remonditöö

Kanala sokli remondiks kinnitati soklile immutatud puitprussid 50*50 mm sammuga 600 mm, soojustati vahtpolüsterooliga EPS 50 ja kaeti Tempsi plaadiga.

Kanala fassaadi remonditöö

Kanala fassaadi remonditöö käigus kinnitati seina immutatud puitprussid 50*75 mm sammuga 75 mm, soojustati mineraalvillaga paksusega 100 mm ja kaeti tuuletõkkeplaadiga Isover 13 mm.

Tuuletõkke plaadile kinnitati puitroovid mõõtudega 22*50 mm sammuga 600 mm ja kaeti profiilplekiga T 15 (toon RR30).

Vormistati ventilatsiooniavad, aknaavad, ukseavad. Paigaldati nurgaplekid.

Loe veel Linnu Talu OÜ, Tagula küla, Valgamaa

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/10912825-O%C3%9C-LINNU-TALU

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal Tagula külas

Tellija:

Linnu Talu OÜ

Projekti nimi:

Katuse remont

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Kanala

Tööde iseloom:

Olemasolev hoone

Riik:

Eesti

Aadress:

Tagula küla, Valga vald

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²
Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus Tartumaal

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus Tartumaal

Tartu Agro sigalate kõrval Ilmatsalus Tartumaal olev biogaasijaam toodab elektrit ja soojust.

Tooraineks kasutatakse sigalates tulevat läga. Kolmes käärimismahutis on umbes 10 000 m3 tooret. Et bakterid saaksid teha oma tööd ehk toota biogaasi, kuumutatakse läga 38 kraadini.

Koostootmisjaama võimsus 1,5 MW elektrienergiat ja 1,5 MW soojusenergiat. Elektrienergia juhitakse Elektrilevi OÜ jaotusvõrku 7 km pikkuse maakaabelliiniga. Jaam parandab kogu piirkonna elektrivarustust.

Soojusenergiaga hoitakse jaam töös, kuid müüakse ka Ilmatsalu katlamajale. Tulemusena on langenud aleviku maju küttev soojahind ja olemasolev põlevkiviõlil töötav katlamaja on reservis.

Ilmatsalu Biogaasijaam töötleb aastas umbes 80 000 tonni orgaanilist tooret. Toore saabub jaama kas toru- või autotranspordiga.

Biojaama ehitamine maksis 5,5 miljonir eurot. Projektist 29% rahastati KIKi investeeringutoetusest. Jaama tööeaks arvestatakse 25 aastat ja tasuvuseaks 9 kuni 10 aastat. Antud Ilmatsalu biogaasijaam on Eestis neljas kaasaegne biojaam.

Henry Uljas - juhatuse liige

Tehtud tööd:

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus Tartumaal

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Ilmatsalu biogaasijaama katus Tartumaal. Lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Lamekatused ehitati tehnohoonele, pumbahoonele ja varikatusele.

Biogaasijaama tehnohoone lamekatus

Ilmatsalu biogaasijaama aluspind korrastati.
Auru isoleerimiseks paigaldati katuse aluspinnale aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.
Kile erinevad paanid pandi ülekattesse vähemalt 200 mm.
Ühenduskohad kinnitati teibiga.

Ilmatsalu biogaasijaama katuste põhisoojustuseks kasutati villaplaate Tecknoroof N30 paksusega 150 mm.
Põhisoojustust täiendati vahtpolüsteroolist plaatidega EPS 60 paksusega 50 mm.
Viimaseks soojustuskihiks kasutati tuulutussoontega klaasvillast Isover 30 mm paksuseid katteplaate.
Katuse kalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Ilmatsalu biogaasijaama lamekatus kaeti kahekihilise SBS bituumenrullmaterjalist katusekattega ehk hüdroisolatsioonikihiga.
Katusekate tüübeldati ehk kinnitati aluskonstruktsiooni külge.
Katuse ja parapettide ühendusjoonele kinnitati kolmnurksed liistud.
Parapetid kaeti kahekordse SBS bituumenrullmaterjaliga ehk ülespööretega ehk tõstetega.

Katusekonstruktsiooni ehitati tuulutussüsteem, katusele paigaldati alarõhutuulutid.

Ehitatud katus on välimise vihmavee äravooluga, räästastesse paigaldati vihmaveerennid, mis ühendati vihmaveetorudega.

Paigaldati räästaplekid ja parapetiplekid.

Ilmatsalu biogaasijaama pumbahoone lamekatus

Pumbahoone lamekatus ehitati sama konstruktsiooniga kui tehnohoone katus.

Ilmatsalu biogaasijaama varikatus

Biagaasijaama varikatuse kandekonstruktsioonile kinnitati kruvidega OSB 3 ehitusplaat.

Varikatuse alla paigaldati puidukaitse võõbaga immutatud puitlaudis.

Katus kaeti ühekordse SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk hüdroisolatsiooniga.

Tehti seintele ülessepöörded ehk seinatõsted.

Paigaldati ääreplekid.

Loe veel Tartu Biogaas OÜ, Ilmatsalu, Tähtvere vald, Tartumaa

https://tartu.postimees.ee/1222070/ilmatsalus-algas-biogaasijaama-ehitus

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katused 

OÜ Evari Ehitus OÜ logo

Tellija:

Tartu Biogaas OÜ

Projekti nimi:

Katusetööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Tootmishoone

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Ilmatsalu, Tähtvere vald, Tartumaa

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²
Lumina Metall OÜ lamekatuse ehitus Tartumaal

Lumina Metall OÜ lamekatuse ehitus Tartumaal

Lumina Metall OÜ lamekatuse ehitus Tartumaal

Lumina Metallitööstus asutati 1994. aastal, asub Koke külas Tartumaal ja põhitegevuseks on metallkonstruktsioonide tootmine.

Lumina Metalli üks töödest on Emajõe paremkalda kaldapiirde ehitus Tartus Kaarsilla ja Võidu silla vahele.

Aldo Hurbola - juhatuse liige

Tehtud tööd:

Lumina Metall OÜ lamekatuse ehitus Tartumaal Koke külas

Katuse soojustus, soojustustööd – meie teenused

Lamekatuse ehitus, lamekatusetööd – meie teenused

Profiilpleki paigaldus, paigaldustööd – meie teenused

Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioonitööd – meie teenused

Lumina metallitööstuse tootmishoone lamekatuse ehitus Tartumaal on tehtud OÜ Evari Ehitus töömeeste poolt 2013. aastal.

Lumina metallitööstuse lamekatuse ehitus

Lumina metallitööstuse tootmishoone katuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk profiilpleki ehk kandepleki ehk aluspleki paigaldamisega.
Profiilplekk kinnitati kandetalade külge kinnituskruvidega.
Pleki peale ehitati 50 mm paksune alusvillakiht ehk sängituskiht, mille peale paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.
Kile paanid paigaldati omavahelise ülekattega vähemalt 200 mm.
Ühenduskohad tihendati teibiga.

Lumina Metallitööstuse tootmishoone lamekatuse põhisoojustuseks kasutati 150 mm paksuseid EPS 50 vahtpolüsteroolplaate.
Lamekatuse tuulutussüsteem ehitati tuulutussoontega 30 mm paksustest Isover katteplaatidest.
Katteplaatide tuulutussooned ühendati omavahel tuulutuse peakanaliga.
Peakanal hööveldati põhisoojustuse ülemisse kihti laiusega 90 mm.

Metallitööstuse lamekatuse katusekatte ehitati kahekordset ehk kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjalist.
Katusekonstruktsioon kinnitati ehk tüübeldati kandva profiilpleki külge.
Kinnitamiseks kasutati teleskooptüübleid.
Kinnituselementideks olid metallist isepuuruvad kruvid.
Kruvide pikkused valiti nii, et kruvid ulatuksid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm. Kinitamine toimus katuse kattekihi alumise kihi vuukudest.

Tootmishoone lamekatus on välimise vihmavee äravooluga.
Paigaldati katuse ääreplekid, alarõhutuulutid, vihmaveerennid ja vihmaveetorud.
Katusele paigaldati kolm suitsueemaldusluuki mõõtudega 1000*2000 mm ja ühendati avanemisautomaatikaga.

Loe veel Lumina Metall OÜ Tartumaa, Kastre vald, Koke küla

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/10321136-Osa%C3%BChing-Lumina-Metall

Galerii:

Evari Ehitus OÜ – tehtud tööd – Lumina Metall OÜ lamekatuse ehitus Tartumaal Koke külas

Evari Logo

Tellija:

Lumina Metall OÜ

Projekti nimi:

Lamekatuse ehitus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Tootmishoone

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Koke küla, Kastre vald, Tartumaa

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²