Rekonstrueerimine – mida tähendab

Hoone rekonstrueerimine

Rekonstrueerimine on millegi uuesti- või ümberehitamine, taasorganiseerimine

Rekonstrueerimise aluseks on säilinud andmed ja kirjeldused, mille põhjal saab näiteks hävinud ehitist (ehitise rekonstrueerimine), linna, fossiilset looma tõepärasel kujul taastada.

Rekonstrueerimise tulemus on rekonstruktsioon.

Rekonstrueerimise all mõeldakse eelkõige ümberehitamist: ehitise piirdetarindite ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmist ja asendamist eesmärgiga tagada hoone või selle üksuste ruumide põhilised kasutusomadused, sealhulgas plaanilahendused.

Maja ehituslik maht ja pinnad oluliselt ei muutu, plaanilahend ja ruumide kasutusotstarve võivad varieeruda.

Kui ehitustööde käigus hoone ei säili või säilib ainult alus või vundament, on tegemist uue hoone ehitamise, mitte rekonstrueerimisega.

Aeg-ajalt võib segadust põhjustada asjaolu, et kuigi ehitusseaduse kontekstis tähendab rekonstrueerimine konkreetselt olemasoleva ehitise ümberehitamist, võidakse sama sõna mõnel puhul kasutada ka hävinud hoone või hooneosa taastamise tähenduses, sest humanitaarteaduste kontekstis laiemalt tähendab see taasloomist.

Rekonstrueerimine – vaata, milliseid katuseid on OÜ Evari Ehitus rekonstrueerinud

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimistööd

Würth AS lamekatuse rekonstrueerimistööd Tartus

Eesti Maaülikooli tehnikamaja lamekatused

Lamekatuse rekonstrueerimistöö Tartus Uus 69

Kortermaja katuse rekonstrueerimistöö Tartus Tähe 2

Rekonstrueerimine – loe “kasulik teada” artikleid

Renoveerimine – mida tähendab

Restaureerimine – mida tähendab

Mineraalvill – soojustusmaterjal

Kivivill on soojustusmaterjal

ISOVER – kõrgekvaliteediline klaasvill

PAROC – rahvusvaheline kivivilla tootja

ROCKWOOL – juhtiv kivivilla tootja

Rekonstrueerimine – tutvu linkidel oleva teabega

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

katuse soojustamine, soojustus – meie teenus

hüdroisolatsioon – meie teenus

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitus – kasulikku

Rekonstrueerimine – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus meedias

Päikesepaneelide plussid ja miinused katusel

Katuse toimimiseks peab vesi katuselt minema pääsema

Katuse õigeaegne hooldus on kogu maja tervise alus

OÜ Evari Ehitus teeb prügist moodsa hoone

Enne külmade tulekut on õige aeg oma katus üle vaadata

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

Plastrullmaterjalidest katuste ehitamine

Vaata OÜ Evari Ehitus tööpakkumisis

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – rekonstrueerimine – mida tähendab