Eksperthinnang, järelvalve, projekteerimine - piirdetarindid

Eksperthinnang järelvalve projekteerimine - hoonete piirdetarindid

Hoone piirdetarindid – eksperthinnang, järelvalve, projekteerimine

Katused, fassaadid ja vee isoleerimine.

Eksperthinnang, järelvalve, projekteerimine hoonete piirdetarinditele nagu katused, fassaadid, on selle artikli märksõnad.

Tavapärased lamekatused

Veepidavus, hüdroisolatsioon, soojustus, aurutõkked, äravoolusüsteemid, liited, sõlmlahendused ja läbiviigus, tehnilise seisundi hindamine.

Kergliiklusega katused, autoliiklusega katused, rohekatused

Veepidavus, hüdroisolatsioon, soojustus, aurutõkked, äravoolusüsteemid, ,liited, sõlmlahendused ja läbiviigud, dreeni- ja kaitsekihid, juuretõkked käidavad ja liigeldavad pinnad.

Autoparklad
Autoparklad

Kaldkatused

Veepidavus, kattematerjalid, aluskatted, soojustus, aurutõkked, äravoolusüsteemid, liited, sõlmlahendused ja läbiviigud.

Fassaadid

Tuulutatavad süsteemid: tsementkiudplaatide, plekiga jm materjaliga kaetud fassaadid, puitfassaadid.

Liitsüsteemid SILS (õhekrohviga või pakskrohviga kaetud süsteemid).

Fassaadid
Fassaadid

Ehitusfüüsika

Teeme piirdetarindite niiskusrežiimi ja soojapidavuse arvutusi.

Pakutavad teenused

Tavakatused ja fassaadid

Katuste ja fassaadide eksperthinnangud.

Katuste ja fassaadide projektid.

Katuste ja fassaadide tehnilise seisundi hindamine.

Katuste ja fassaadide remondi, rekonstrueerimise, renoveerimise lahendused.

Katuste ja fassaadide remondilahenduste tehniliste tingimuste koostamine.

Katuste ja fassaadide hangete koraaldus.

Katuste ja fassaadide projektide läbivaatus ja hinnangute andmine.

Vundamentide hüdroisolatsioonide lahendused.

Katuste ja fassaadide avamised ja uuringud.

Niiskete ruumidega hoonete, ujulate, veekeskuste, spaade katuste ja fassaadide lahendused.

Lamekatusega terrass
Lamekatusega terrass

Ekspluateeritavad katused, haljaskatused

Käidavad katused ja terrassid.

Katuseparklad autoliiklusega pinnad katustel.

Avalik ruum katusel.

Katusehoovid.

Rohekatused ( ekstensiivsed, intensiivsed, massiivsed).

Ekspluateeritavate katuste ekspertiisid ja remondilahendused.

Rõdude, terrasside lahendused.

Rõdude, terrasside eksperthinnangud ja remondilahendused.

Katuse turvalahendused, massiivsed ja kergturvavarustus.

Äravoolusüsteemid ja nende dimensioneerimine, avarii ülevoolusüsteemid.

Katuste ja fassaadide sõlmlahendused, läbiviigud, pidndpaigaldised, liitumine teiste ehitusosadega.

Haljaskatused
Haljaskatused

Katuse- ja fassaadialane koolitus

Huvi korral saadetakse programmid.

Koolitustega on võimalik taotleda Eesti Ehitusinseneride Liidust ainepunkte AP.

Piirdetarindite soojustamise, lisasoojustamise lahendused.

Eksperdid tunnevad nii nituumen- kui plastrullmaterjale, kummirullmaterjale, lamekatustes kasutatavaid soojustus ja aurutõkkematerjale, läbiviike, sõlmlahendusi ja tarvikuid.

Katused, fassaadid, hoonete ja vundamentide hüdroisolatsioon.

Katuse- ja fassaadialane koolitus
Katuse- ja fassaadialane koolitus

Ehitusfüüsika

1D – konstruktsioonide staatilist niiskusrežiimi arvutust.
Lihtsustatud perioodibilansiline insenerarvutus DIN 4108-3 järgi.
Lihtsustatud kuubilansiline insenerarvutus EN 13788 järgi.

2D – konstruktsioonide dünaamilist niiskusrežiimi arvutust.

1D – konstruktsioonide dünaamilist hüdrotermilist simulatsiooniarvutust vastavalt EVS-EN 15026.

Töid teevad

Alo Karu

Ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, tehnikamagister, ehitusinsener tase 8, erialane staaž 25 aastat.

Alar Piirfeld

Insener, piirdetarindite ja veeisoleerimise asjatundja, erialane staaž 28 aastat.

Kontakt

Alo Karu +372 5197 8901, [email protected], www.pvc-katteet.fin, facebook – katuse ja fassaadide ekspertiis, järelvalve, projektid.

Hoonete piirdetarindid - eksperthinnang, järelvalve, projekteerimine
Hoonete piirdetarindid – eksperthinnang, järelvalve, projekteerimine

Piirdetarindid – eksperthinnang, järelvalve, projekteerimine – meie teenus – loe “kasulik teada” artikleid

Katuslagi hoiab kokku ruumi ja vahendeid

Bituumenrullmaterjal hüdroisolatsiooniks

EPS soojustus lamekatuste ehitamisel

Styrofoam XPS – soojustusmaterjal

PIR soojustus on loodussõbralik

Piirdetarindid – eksperthinnang, järelvalve, projekteerimine – meie teenus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

OÜ Evari Ehitus – meie teenus – Eksperthinnang, järelevalve, projekteerimine