Tehvandi laskesuusastaadioni lamekatusetööd tehti SBS bituumenrullmaterjalist kattega

Hüdroisolatsioonitööd Tehvandi Spordikompleksi SA laskesuusastaadionil

Tehvandi laskesuusastaadioni lamekatusetööd tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal. 

OÜ Evari Ehitus tegi Tehvandi Spordikompleksi SA laskesuusastaadionil  vndamentide, tunnelite, tribüünide, katuste hüdroisolatsiooni– ja katusetöid.

Tribüün. Lamekatusetööd külmal katuse osalKandvatele liimpuidust taladele paigaldati okaspuidust puitroovid ristlõikega 50*150 mm ja sammuga 600 mm. Kinnitamiseks kasutati puidukruvisid. Puitroovidele paigaldati punnsoonega Isover RKL31 tuuletõkkeplaadid. Tuuletõkkeplaadile paigaldati pikki liimpuittala distantsliistud ristlõikega 50*100 mm. Sama ristlõikega distantsliistud paigaldati ka risti liimpuittala sammuga 500 mm. Distantsliistudele paigaldati puitroovid risti liimpuittalaga ja seejärel pikki liimpuittala. Puitroovide ristlõige oli 25*100 mm. Puitroovitusele paigaldati OSB 3 puitlaastplaadid. Katuse konsoolse osa alumisele poolele paigaldati filmikattega veekindel vineer. Katusekonstruktsiooni paigaldati perforeeritud plekist putukavõrk.

Katusekatteks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati kahekordne ehk kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist vett pidav kate. Katuse äärde kinnitati kruvidega veeninaplekk. Katus on välimise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati vihmavee rennid ja vihmavee torud.

Tribüün. Lamekatusetööd soojustatud katuse osal. Katuse aluskonstruktsioonile paigaldati 0,2 mm paksune aurutõkkekile. Kile erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega 200 mm. Ühenduskohad kinnitati ühepoolse teibiga.

Katuse soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 300 mm. Kallete andmiseks kasutati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist plaate. Vastukalded ehitati fibo kergkruusast.

Katusekate ehk kattekiht ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahes kihis ehk kahekihilisena. Kattematerjaliks kasutati SBS bituumenrullmaterjali. Alumine materjali kiht paigaldati ilma puisteta materjalist. Pealmine materjali kiht paigaldati kildkivi kuistega materjalist.

Tribüünile ehk tribüüni katusele ehitati puidust soojustatud parapett. Ehitamiseks kasutati immutatud puitu 50*50 mm, kivivilla paksusega 50 mm, distantsliistu 22*100 mm, OSB 3 puitkiust ehitusplaate. Katuse ja parapeti ühendusjoonele kinnitati puidukruvidega immutatud okaspuidust kolmnurksed ehk kolmnurkliistud.

Parapett kaeti kahekihilise SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk hüdroisolatsiooni kihiga. Parapetile kinnitati pural kattega parapetiplekk. Pleki ühenduskohad ühendati püstvaltsiga. Paigaldati kaks katuseluuki mõõtudega 700*800 mm. Luugid on soojustatud ja avanemise lihtsustamiseks varustatud amortisaatoritega.

Tribüün. Vundamendi hüdroisolatsioonitööd. Vundamentide betoonist aluspind korrastati. Aluspind praimerdati ehk kaeti nakkumise parandamiseks krundiga. Krunditud pinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist ühekihiline hüdroisolatsioonikiht ehk kattekint.

Vundamendi soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 120 paksusega 100 mm. Vahtpolüsterooli paigaldas tellija.

Hoone nr. 4 lamekatusetööd. Käidav katusBetoonist katuse aluspinnale valati betoonist kalded kaldega 1:80 ehk tõusuga 1,25 cm/m.

Betoonist kalletele keevitati kahes kihis ehk kanekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht ehk vett pidav kiht. Katuse horisontaalosa ja vertikaalosa ühinemisjoonele kinnitati tüüblitega immutatud puidust kolmnurkne ehk kolmnurkliist. Katusega külgnevatele vertikaalosadele tehti SBS bituumenrullmaterjalist kahes kihis ehk kahekordsed tõsted ehk ülespöörded. Ülespööretele paigaldati lõpetusplekid.

Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati vihmaveesüliti ja vihmavee toru. Katuse peale paigaldati kiviparkett. Parketi paigaldas tellija.

Hoone nr. 4 vundamendi hüdroisolatsioonitööd. Vundamendi betoonist aluspind korrastati. Nakkumise parandamiseks korrastatud betoonpind krunditi ehk kaeti praimeriga. Vundament kaeti SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk hüdroisolatsiooniga.

Tunneli hüdroisolatsioonitööd. Betoonist aluspind puhastati ja korrastati. Aluspinna nakkumise parandamiseks betoonist pind krunditi ehk kaeti praimeriga. Krunditud pinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist ühekordne hüdroisolatsioonikiht ehk isolatsioonikiht. Tunnelid soojustati. Soojustuseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 120 soojustusplaate paksusega 100 mm.

Tribüünide hüdroisolatsioonitöödBetoonist aluspind korrastati. Korrastatud pind kaeti nakkumise parandamiseks krundi ehk praimeriga.  Pinnale keevitati ühekordne SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk kattekiht. Tribüünid soojustati. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 120 paksusega 100 mm.

Kogu ehitise osas oli palju erinevaid hüdroisolatsioonilahendusi.

Objekti andmed

Objekt:   Tehvandi Spordikompleks SA laskesuusastaadion
Aadress:   Nüpli, Otepää, Valgamaa

Galerii

Tehvandi Laskesuusastaadion Tehvandi Spordikeskuses valmis 2014. aastal.

Spordikeskus asub Valgamaal talvepealinna Otepää külje all. Keskus rajati 1978. aastal toonase NSVL Spordikomitee tellimusel talialade olümpiakoondise ettevalmistuskeskusena. Spordikeskuses on palju võimalusi aastaringseks spordi tegemiseks ja vaba aja veetmiseks. Tehvandi Spordikeskuse talispordi staadionid on ühed maailma parimaid. Otepää laskesuusastaadionil on IBU A-litsents, mis lubab staadionil pidada nii MK kui ka MM võistlusi.