EPS soojustusmaterjal lamekatuste ehitamisel

EPS soojustusmaterjal soojustus lamekatuste ehitamisel

EPS soojustusmaterjal ehk vahtpolüstüreen on kerge jäik plastvahul põhinev väikese tihedusega poorne soojustusmaterjal, mis koosneb 98% ulatuses õhust

EPS soojustusmaterjal koosneb veeauru mõjul paisutatud vahtpolüstüreeni graanulitest, mis vormis paisudes omavahel ühinevad.
EPS graanulitel on osaliselt avatud mikropoorid, kuhu vesi ei tungi, kuid materjalis toimub veeveeauru liikumine.
Vahtpolüstüreeni graanulid ehk mikropoorne homogeenne materjal tagab soojustatava konstruktsiooni head ehitusfüüsikalised ja mehaanilised omadused.

Leiutati 1920-tel aastatel Saksamaal.
Soojusisolatsiooni materjalina hakati seda kasutama 1950-test aastatest.

EPS soojustusmaterjali omadused

 1. Hea soojapidavus. Materjal koosneb 98% ulatuses kinnises kärgstruktuuris olevast liikumatust õhust ja 2 % polüstüreenplastist. Liikumatu õhk aga on hea soojaisolaator.
 2. Suur koormustaluvus. See on materjali üks peamisi eeliseid villsoojustusmaterjalide ees.
 3. Niiskuskindlus. Materjal ei ole hüdroskoopne. Materjali niiskuskindlus võimaldab seda kasutada kokkupuutes pinnasega. Näiteks vundamendid, põrandad.
 4. Hea helikindlus ja toimimine tuuletõkkena. Need on soojustuse lisaväärtused.
 5. Raskesti süttiv. Materjal sisaldab tuldtakistavat ainet ehk antipüreeni ja vastab standarti EN ISO 11925-2 tuleklassi E nõuetele ehk on raskesti süttiv. Materjali kasutustemperatuur on -200 kuni +85 kraadi.
 6. Mõõdupüsivus. Soojustusmaterjal ei vaju, kahane ega nihku konstruktsioonis.
 7. Ei vanane. Ei ole kasvupinnaseks mikroorganismidele, ei kõdune, ei hallita, ei mädane, on keemiliselt püsiv.
 8. Keskonnasõbralik. On täielikult taaskasutatav, puhtaim, ohutuim soojustusmaterjal.
 9. Kasutamismugav. Materjali saab töödelda tavaliste tööriistadega. Töötlemisel ja paigaldamisel ei ole vaja kasutada kaitsevahendeid. On mürgitu, lõhnatu, ei eralda tolmu, ei tekita nahaärritusi.

EPS soojustusmaterjali tootmine

Soojustusmatreiali toodetakse polüstüreengraanulitest ja tootmine koosneb viiest etapist.

 1. Eelpaisutus. Tooraine juhitakse eelvahustisse ning paisutatakse kindlaks määratud mahuni. Sellega määratakse ära materjali soovitud mahukaal, mis on üks tähtsamaid näitajaid. Vahtpolüstüreeni graanulite paisutamine toimub küllastunud auru keskkonnas umbes +96 kraadi juures. Pärast eelvahustamist paisutatud graanulid jahutatakse ja transporditakse torude kaudu stabiliseerimismahutisse.
 2. Graanulite stabiliseerimine. Sõltuvalt materjali tihedusest, tooraine tüübist, stabiliseerimistemperatuurist hoitakse graanuleid silodes 4-40 tundi.
 3. Plokkide vormimine. Paisutatud ja stabiliseeritud graanulid transporditakse mööda torusid plokivormidesse. Kinnine plokivorm täidetakse eelpaisutatud ja stabiliseeritud graanulitega. Läbi täidetud vormi juhitakse aur, mis muudab graanulite pinna pehmeks ja aktiveerin graanulites oleva gaasi. Seejärel jäetakse vorma auru rõhu alla ja vormub piiratud ruumalaga plokk. Plokk jahutatakse maha. Ühe ploki vormumiseks kulub 2-6 minutit.
 4. Ploki stabiliseerimine.  Stabiliseerimine kestab mõnest tunnist kahe nädalani. Plokid jahtuvad ja neist eraldub lõikamist takistav niiskus.
 5. Lõikamine. Lõikamine toimub kuumade volframist traatidega. Traadi temperatuur on 200-420 kraadi. Lõikamistäpsus on väiksem kui millimeeter.

Loe veel soojustusmaterjal lamekatuste ehitamisel

Vahtpolüstüreen 

Vaata vahtpolüstüreeni valmistamist (vene keeles)

Vaata ka:

OÜ Evari Ehituis – kasulikku – EPS soojustusmaterjal lamekatuste ehitamisel