Katuse remont, renoveerimine hoiab hoone korras ning loob meeldiva, sõbraliku elukeskkonna

Katuse remont, renoveerimine

Katuse remont, renoveerimine – OÜ Evari Ehitus parandab, remondib, renoveerib, rekonstrueerib lamekatuseid

Katuse remont, renoveerimine – teenus, katuse remonttööd, katuse remonditööd, katuste parandus, lamekatuse renoveerimine, lamekatuse remont, lamekatuste remont on selle artikli märksõnad, mida saab kasutada katuse remondi korral.

Katuse remont
Katuse remont

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele ja renoveerimisele.
Teeme tööd aastaringselt üle Eesti.

Katus on hoone üks tähtsamatest konstruktsioonidest.

Hooldatud ja puhas katus hoiab hoone korras ning loob meile meeldiva, sõbraliku elukeskkonna.

Ükski katus, lamekatus ei ole igavene.
Lamekatuse eluiga sõltub katuse asukohast, kasutamisest, hooldamisest, materjalidest, tehnilistest lahendustest, paigaldamisest.

Ekspluatatsiooni käigus hoone, s.h. lamekatus, vananeb nii füüsiliselt kui moraalselt, turule tulevad uued ja paremad materjalid ning tehnilised lahendused, hoonetele püstitatud nõuded karmistuvad, hoone omanikku ei rahulda olemasolev katuselahendus.

Mingil ajahetkel ei piisa ainult katuse, lamekatuse remondist, vaid tekib vajadus katuse, lamekatuse või kogu hoone renoveerimiseks või rekonstrueerimiseks.

Katuse remont, lamekatuse remont

Katuse remont, lamekatuse remont, vahel ka lamekatuse pisiremont, tähendab väikesemahulist tööd katusel, mis hõlmab väikest osa kogu katuse pinnast.

Katuse renoveerimine, lamekatuse renoveerimine

Katuse renoveerimine, renoveerimistööd
Renoveeritud lamekatus, renoveerimistööd

Katuse renoveerimine, lamekatuse renoveerimine tähendab kogu olemasoleva lamekatuse pinna uuendamist.

Renoveerimistööde ulatus võib olla erinev.
Vahel piisab olemasoleva katusekatte korrastamisest ja olemasolevale katusekattele uue kattekihi või kihtide keevitamisest.
Vahel aga eemaldatakse olemasolev katusekate ja ehk ka ülemine kiht olemasolevat soojustust, mille asemele paigaldatakse uus ja tavaliselt ka paksem, efektiivsem soojustus, mille peale keevitatakse enamasti kaks kihti kattematerjali.

Katuse rekonstrueerimine, lamekatuse rekonstrueerimine

Rekonstrueeritud lamekatus, rekonstrueerimistööd
Rekonstrueeritud lamekatus, rekonstrueerimistööd

Katuse rekonstrueerimine, lamekatuse rekonstrueerimine tähendab kogu katusekonstruktsiooni ümber ehitamist.

Lamekatuse rekonstrueerimise korral eemaldatakse katuselt kogu varasem katusekonstruktsioon.
Olemasolev kandekonstruktsioon korrastatakse ja kohandatakse uue katuse vajadusi arvestades.
Vajadusel vahetatakse ära ka katuse kandepaneelid.
Korrastatud või välja vahetatud katuse kandepaneelidele ehitatakse antud hoone vajadusi atvestades uus katus.

Katuse remont, katuse renoveerimine – meie teenus – välised ja mehaanilised mõjud katusekatetele

Katuse eluiga
Katuse eluiga sõltub erinevatest teguritest

Katuse, lamekatuste eluea pikendamiseks peab katuse omanik teadma, millised tegurid avaldavad katusele mõju ja mida peab tegema, et katuse eluiga oleks piisavalt pikk.

Katuse, lamekatuse eluea pikendamiseks peab lamekatuseid regulaarselt kontrollima, vajadusel hooldama, remontima, õigel ajal renoveerima või hoopiski rekonstrueerima.

Järjepidev, professionaalne katuse hooldus, vajadusel remont, renoveerimine, rekonstrueerimine tagab meile turvalise ja meeldiva elukeskkonna.

Mehhaanilised mõjud katuse, lamekatuse katusekattele

Mehaaniline mõju katusele
Mehaaniline mõju katusele

Katusekatte mehaaniliste mõjude hulka kuuluvad nii otsesed kui varjatud mõjud nagu katusel käimine,  lumekoormus, aluse deformatsioonid, katusel või katuselt tehtavad erinevad tööd, lume lükkamine ja teised sarnased mehaanilised mõjud.

Temperatuuri mõju katuse, lamekatuse katusekattele

Temperatuuri mõju katusele
Temperatuuri mõju katusele

Temperatuur mõjub katusekattele nii suvel kui talvel.

Suvel palava ilmaga võib tume katusepind kuumeneda kuni +70 kraadini ja vahel isegi rohkem.
Kõrgema temperatuuri juures katuse materjalid paisuvad, pikenevad, muutuvad pehmeks, kergesti vigastatavateks.

Talvel külma ilmaga võib katusepind jahtuda alla – 30 kraadi.
Madalal temperatuuril katuse materjalid kahanevad, lühenevad, muutuvad hapraks ja rabedaks.

Talvel külma ilmaga peab lamekatusel käima ettevaatlikult ja ilma mõjuva põhjuseta oleks külma ilmaga mõistlik lamekatusele üldse mitte minna.

Tuule mõju katuse, lamekatuse katusekattele

Tuule mõju katusele
Tuule mõju katusele

Suure tuulega võivad katusel tekkida keerised, mis põhjustavad katuse pinnale nii surve- kui imemisjõudu.

Suure tuule korral on soovitav jälgida, et katus kusagilt ei annaks järele ja ei tekiks lahti tulnud katusekonstruktsioonist või katusekonstruktsiooni osadest suuremaid puripindasid.

Kõige ohtlikumad kohad katusel, lamekatusel on katuse nurgad, siis katuse ääred.
Katuse keskosale on tuule mõju väiksem.

Suure tuulega lahti tulnud katusekonstruktsioon või katusekonstruktsiooni osa tuleb kiiresti taas kinnitada ja seda enne, kui lahti tulnud katusematerjalist puripind  jõuab lootusetult suureks minna.

Päikesekiirguse mõju katuse, lamekatuse katusekattele

Päikese mõju katusele
Päikese mõju katusele

Päikesekiirgus mõjub katusele eelkõige temperatuuri kaudu.

Päikesekiirguse ultraviolettosa mõjutab kattematerjali omadusi, mille tagajärjed avalduvad pikema aja jooksul.

Selleks, et päikesekiirgus katuse lamakatuse kattematerjalile liiga ei teeks, on katusekatte bituumenrullmaterjali pealiskattele juba  tehases peale pandud materjali kaitsev kiltkivi puiste.

Lamekatuse remondil, renoveerimisel, rekonstrueerimisel peab jälgima, et ilma kaitsva puisteta materjali osa ei jääks pikemaks ajaks katusekatte pealmisesse kihti, sealhulgas ka bituumenmaterjali rullis olev puisteta ühendusriba, mille laius on enamasti 100 mm.

Samuti peab lamekatuse kattekihi paigaldamisel jälgima, et materjali ühendusvuukidest välja pressitav bituumeni riba ei oleks laiem kui 10 mm. Üksikutes kohtades  võib välja pressitud bituumeni riba olla natuke laiem, kuid mitte laiem kui 15 mm.
Ideaalne on, kui materjali ühendusvuukidest välja pressitud bituumeni riba oleks kogu katuse ulatuses laiusega 5 kuni 10 mm.

Sadememete mõju katuse, lamekatuse katusekattele

Sademete mõju katusele
Sademete mõju katusele

Eestis sajab aastas 150-180 päeval keskmiselt umbes 700 liitrit sademeid iga rõhtsa ruutmeetri kohta.

Lamekatused ehitatakse seisvat vett pidavate katustena ehk katusele langevad sademed, sulav lumi või jää võivad lühiajaliselt kergitada vee tasapinda katusel.

Lamekatuse peab ehitama nii, et tulvavesi ei tõuseks katusekatte ääretõste ülemisest servast ehk rullmaterjali ülespöördest kõrgemale.

Normide järgi peab tulvavesi jääma vähemalt 100 mm ülespöörde ülemisest äärest allapoole.

Lamekatusele on soovitav paigaldada vee ülevoolu veesülitid, et tulvav vesi saaks hoonet kahjustamata katuselt välja voolata.

Ülevoolu veesüliti äravoolutoru ülemine äär peab olema katuse kattematerjali ehk hüdroisolatsiooni tõste ülemisest äärest vähemalt 100 mm madalamal.

Veesüliti annab katuse omanikule varakult märku tulvavee tekkest ja omanikul on võimalik tekkinud olukorrale reageerida.

Väliste ja mehaaniliste tegurite koosmõjud katuse, lamekatuse katusekattele

Välised koosmõjud katusele
Välised koosmõjud katusele

Tegurite koosmõju on lamekatusele kõige ohtlikumad ehk kõige ohtlikum on katusele mitme kahjuliku mõju üheaegne esinemine.

Katusel, lamekatusel võivad ühismõjudeks olla külm koos mehaanilise mõjutusega, kus näiteks katusekatte alla kondenseerunud veeaur päikesekuumusega aurustub ja paisub või külmaga vee aur jäätub ning jää sulamisel samuti paisub.

Veeauru või jää paisudes katuse, lamekatuse kattematerjal hakkab venima, katusekatte vahele või katusekatte alla tekivad aurukotid, mis teevad katuste olukorra veelgi halvemaks.

Katuse remont, katuse renoveerimine – meie teenus – katuste renoveerimisel on kolm etappi

Et katuse, lamekatuse renoveerimise lõpptulemus oleks ootuspärane, soovitame katuse renoveerimisel läbida kolm etappi.

1. Renoveeritava katuse, lamekatuse tehnilise seisundi hindamine

Lamekatuse tehniliseks hindamiseks vajalik teada

Lamekatuse tehniline hindamine
Lamekatuse tehniline hindamine

2. Katuse, lamekatuse renoveerimise tehniliste tingimuste koostamine ja ehitushanke korraldamine

Ehitusinsener
Ehitusinsener

Renoveerimise tehniliste tingimuste koostamiseks soovitame kasutada spetsialisti abi. 

Katuse remondi, renoveerimise, rekonstrueerimise katusetöö tegija valimisel peab uurima firma usaldusväärsust, tutvuma firma kodulehega, varasemalt tehtud töödega, lugema firma tegevuste kohta informatsiooni muudest infoallikatest, eelistama pikema ja suuremate kogemustega ehitusfirmasid.

Alati on odavam teha katusetööd üks kord ja korralikult, kui mitu korda uuesti ja ikka uuest.

3. Katuse, lamekatuse renoveerimine

Lamekatuse renoveerimise käigus  tehtavad peamised tööd:

Lamekatuse renoveerimine
Lamekatuse renoveerimine
  • ettevalmistustööd
  • aurutõkke paigaldamine
  • kallete parandamine
  • soojustuse või lisasoojustuse paigaldamine
  • surveühtlustuskihi paigaldamine
  • materjali mehaaniline kinnitamine aluspinnale
  • tuulutussüsteemi ehitamine
  •  kattekihi paigaldamine ehk hüdroisoleerimine
  • erinevate sõlmede lahendamine
  • ääreplekkide paigaldamine

Katuse remont, renoveerimine – meie teenus – vaata pildigaleriid


Katuse remont, renoveerimine – meie teenus – loe katuse remonttööd, lamekatuse renoveerimine kohta OÜ Evari Ehitus poolt kirjutatud artikleid

REMONDI PLANEERIMIST TULEB ALUSTADA ENNE PROBLEEMIDE KUHJUMIST

KÕIGEPEALT ON VAJA KINDLAKS TEHA VAJALIKE TÖÖDE ULATUS. MIDA TÄPSEMALT SEDA TEHA, SEDA VÄHEM ON HILJEM ÜLLATUSI.

VAJAMINEVATE TÖÖDE KINDLAKSTEGEMISEL TULEB KAASATA OMA ALA ASJATUNDJAD

ON LUBAMATU VIGASTADA KATUSEKATET MISTAHES TEGEVUSEGA

ENAMIK KORTERMAJU EESTIS ON EHITATUD LAMEKATUSEGA, MIS ON PALJUDEL JUHTUDEL AINULAHENDUSEKS

KINDLASTI EI TOHI KATUST KASUTADA SELLEKS MITTE ETTENÄHTUD TEGEVUSTEKS

KATUSTE ELUIGA SÕLTUB MATERJALIST, PAIGALDUSEST, ASUKOHAST, HOOLDUSEST JA JÄÄB 10-40 AASTA VAHELE

FÜÜSILISELT VANANEDES EI TÄIDA KATUSED ENAM KATUSELE PANDUD EESMÄRKE

MORAALSE VANANEMISE KORRAL EI RAHULDA OLEMASOLEVA KATUSE LAHENDUS KATUSTE OMANIKKU

ET TAGADA KATUSE PIKK ELUIGA, PEAB KATUST REGULAARSELT HOOLDAMA

ENAMIK KORTERMAJASID EESTIS ON TEHTUD LAMEKATUSTEGA

KATUSTE ENNEAEGSE VANANEMISE VÕIVAD PÕHJUSTADA EHITAMISE AJAL TEHTUD VEAD, MITTENÕUETEKOHANE KASUTAMINE, EBAPIISAV HOOLDUS

VÄGA OLULINE ON LEIDA PROFESSIONAALNE EHITAJA

KATUSE RENOVEERIMISELE PEAB KINDLASTI HAKKAMA MÕTLEMA SIIS, KUI SELLE PARANDUSTÖÖDE SAGEDUS HAKKAB TIHENEMA

KATUSED VÕIVAD VANANEDA NII FÜÜSILISELT KUI MORAALSELT

IGAL KATUSEL ON OMA ELUIGA, MIS JÄÄB SÕLTUVALT MATERJALIST, PAIGALDUSEST, ASUKOHAST JA HOOLDUSEST 10-40 AASTA VAHELE

КАЖДАЯ КРЫША ИМЕЕТ СВОЙ «СРОК ГОДНОСТИ», КОТОРЫЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА, УСТАНОВКИ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И УХОДА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 10 ДО 40 ЛЕТ

ЗАДУМАТЬСЯ О РЕНОВАЦИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ КРЫШИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИХОДИТСЯ ПРОВОДИТЬ ЧАСТО, СУММЫ, ЗАТРАЧИВАЕМЫЕ НА РЕМОНТ, СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ, ИЛИ ЕСЛИ ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ ОСМОТРЕ ЗАМЕТНО, ЧТО МАТЕРИАЛ КРЫШИ НАЧИНАЕТ СТАРЕТЬ.

OÜ Evari Ehitus – meie teenus – katuse remont, renoveerimine

Kirjuta meile – katuse remont, renoveerimine