Ühistu SBS bituumenkatus Tartus Ravila 50. Katus renoveriti hoone üldise renoveerimise käigus.

Ühistu SBS bituumenkatus Tartus Ravila 50. Katus renoveriti hoone üldise renoveerimise käigus.

Ühistu SBS bituumenkatus Tartus Ravila 50. Katuse renoveeris OÜ Evari Ehitus 2012. aastal hoone üldise renoveerimise käigus.

Olemas olev katusepind korrastati. Eemaldati katusele kogunenud praht, katusepinnalt eemaldati aurukotid. Katus soojustati vahtpolüsterool EPS 50 plaatidega 300 mm paksuselt. Soojustusplaadid paigaldati mitmes kihis. Samast materjalist ehitati ka katuse kalded. Olemas oleva katuse lohud täideti fibo kergkruusast puistega. Katuse tuulutussüsteem ehitati 30 mm paksustest tuulutussoontega kivivillast katuseplaatidega. Tuulutusplaadi tuulutussooned paigaldati katuse kalde suunas ja ühendati omavahel katusetuulutuse peakanalitega. Peakanalid hööveldati vahtsoojustuse pealmisesse pinda mõõtmetega 90*50 mm.

Katuse hüdroisolatsiooniks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenmaterjalist katusekate ehk katuse pealmine kiht. Ehitatud katusekonstruktsioon kinnitati aluskatuse külge plastist tüüblitega. Kinnitamiseks kasutati “torpeedotüübleid”. Tüüblid paigaldati hüdroisolatsiooni esimese kihi ehk alumise kihi paanide ühendusvuukidesse.

Olemas olevad katuse parapetid soojustati ja kaeti OSB3 puitkiud plaatidega. Ehitamiseks kasutati immutatud okaspuust saematerjali. Parapeti pealmine katteplaat ehitati piisava kaldega katuse poole. Katusepinna ja parapetikonstruktsiooni ühendusjoonele kinnitati kolmnurkne immutatud puidust liist. Parapettidele keevitati bituumenmaterjalist tõsted ehk ülespöörded. Parapeti katteks paigaldati parapetiplekid. Plekipaanid ühendati püstvaltsühendusega.

Katusetuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Tuulutite kinnituskoht tugevdati bituumenmaterjalist kattelappidega. Katusele pääsemiseks vahetati välja katuseluugid. Luugid varustati avanemisamortisaatoritega. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks vahetati katusel välja katusekaevud. Kaevud on elektrilise küttega ja kaevud kaeti prahisõeladega. Kaevud paigaldati katuse madalamatesse kohtadesse ja kõrvalolevast katusepinnast 30 mm madalamale.

Objekti andmed

Objekt:   Kortermaja
Aadress:   Ravila 50, Tartu

Galerii

Korteriühistu Kannike 1 Tartus rekonstrueeriti komplektselt 2012. aastal. 

Kortermajal tehti järgmised energiasäästu andvad tööd:

  1. Soojustati lamekatus, fassaad, lodžad, sokkel, vundament
  2. Rekonstrueeriti küttesüsteem
  3. Paigaldati soojusvahetiga ventilatsioon
  4. Vahetati välja avatäited ehk välisaknad ja -uksed