Katused kaitsevad ehitisi

Katused kaitsevad ehitisi erinevate mõjude eest

Katused on ehituskonstruktsioonide osad, millede peamisteks ülesanneteks on kaitsta katuste all olevaid konstruktsioone ilmastikumõjude eest

Katused kaitsevad ehitisi, katuste, katustele on selle artikli märksõnad.

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele, renoveerimisele, hüdroisolatsioonitööde tegemisele.
Teeme tööd aastaringselt üle Eesti.

Katused – katustele mõjuvad koormused

Katusele mõjuvad koormused
Katusele mõjuvad koormused

Katustele mõjuvad teistest ehitusosadest suuremad ilmastikust tulenevad koormused.

Osad katusele mõjuvad koormused on lühiajalised, kuid võivad osutuda küllalt rängaks, osad koormused aga mõjuvad vahetpidamatult.

Katustele mõjuvad koormused võib jagada kolmeks ehk välimisteks, sisemisteks, konstruktsioonisisesteks koormusteks.

Katustele mõjuvad välimised koormused

Katuse välimised koormused
Katuse välimised koormused

Katuste välimised koormused on vihm, äike, vesi, rahe, pakane, lumi, jää, torm, imemiskoormus, UV-kiirgus, osoon, vääveldioksiid, kuumus, külmus, sädemed, mustus, tolm, puulehed, taimed, loomad, aga samuti ka inimeste liikumine/tegevus katustel.

Katustele mõjuvad hoone sisemised koormused

Katusele mõjuvad ruumisisesed koormused
Katusele mõjuvad ruumisisesed koormused

Sisemisteks koormusteks on küte, jahutus, ventilatsioon, vee aur, kondensatsioon, konvektsioon.

Katus tuleb ehitada nii, et niiskus ei satuks katusekonstruktsiooni piirkonda, kus saab tekkida niiskuse kondensatsioon.

Katustele mõjuvad konstruktsioonisisesed koormused

Konstruktsioonidele mõjuvad koormuste liigid
Konstruktsioonidele mõjuvad koormuste liigid

Konstruktsioonisisesed koormused on välimistest koormustest üsna palju mõjutatud.

Soojenemine põhjustab paisumist ja jahutamine kokku tõmbumist.

Masinad tekitavad vibratsiooni ja katuste koormamine aja jooksul läbipaindeid.

Katustele mõjuvad koormused mõjuvad harva üksinda.

Tavaliselt mõjub katustele ka teisi tegureid ja nii vallandub ahelreaktsioon.

Katused määratletakse erinevate tunnuste alusel

Katus liigitatakse kattematerjali järgi
Katus liigitatakse kattematerjali järgi

Katuseid võib määratleda väga erinevalt: kuju, materjali, vee pidavuse, vee äravoolu, soojustuse, tuulutuse, konstruktsiooni, paigaldusmeetodi ja paljude muude tunnuste alusel.

Katused on osaks hoonete välispiirde süsteemist

Katused on osaks hoonete välispiirde süsteemist
Katused on osaks hoonete välispiirde süsteemist

Hoonete välispiirete ülesanneteks on kaitsta hooneid ilmastikumõjude eest, tagada ruumides soovitud sisekliima.

Sisekliimat mõjutavad välispiirete soojapidavus, õhutihedus, niiskus, kütte- ja jahutussüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, ehitamiseks kasutatavad materjalid.

Piirete konstruktsioon ja materjalivalik sõltuvad piiretele esitatavatest nõuetest, ehituse asukohast, väliskliimast, ruumide kasutusotstarbest, sisekliimast, materjalide omadustest, materjalide paigaldustingimustest.

Lamekatuse kestus sõltub katuse konstruktsioonist, kasutatud materjalidest, töö kvaliteedist, katuse asukohast, katusele mõjuvatest koormustest, katuste hooldusest.

Kõiki katuste eluiga mõjutavaid tegureid peab arvestama nii katuste projekteerimisel, ehitamisel kui ka edasisel kasutamisel.

Mida paremad on konstruktsioonilahendused, materjalid, tehtav paigaldustöö, edasine katuse hooldus, seda pikemaks kujuneb katuse eluiga.

Katuste eluiga võib olla vahemikus 10-40 aastani.

Katused erineva kattega
Katused võivad olla erineva kattega

Katused – vaata millistele hoonetele on OÜ Evari Ehitus ehitanud katuseid

RMK büroohoone katusetööd Tartus Rõõmu tee 7

Korterelamu katusetööd Tartus Raadiraja 18 ja Raadiraja 20

Katuste ehitus kortermajadele Tartus Ihate põik 6 ja 8

Büroohoone katusetööd Tartus Paju 2

Katuseehitus äri- ja eluhoonele Tartus Alevi 3a

Katused kaitsevad ehitisi erinevate mõjude eest – loe “kasulik teada” artikleid

Vundamendi hüdroisolatsioon

Katus tagab hoonele pika eluea

Piksekaitse kaitseb ehitisi välguvoolu eest

Aurutõke on kiht auru leviku takistamiseks

Vihmaveesüsteem – vihmavee ärajuhtimiseks katuselt

Katused – uuri, mida OÜ Evari Ehitus kirjutab ajakirjanduses

Kortermajade lamekatuste renoveerimisest

Maailma tipptasemel lamekatused tulevad Tartust

Tartu Lõunakeskuse katus tõstetakse kõrgemale

Millele pöörata tähelepanu enne lamekatuse renoveerimist

Evari Ehitus selgitab: miks vajab enamus Eesti hooneid energiatõhususe parandamist?

Katused – tutvu linkidel oleva teabega

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

katuse remont, renoveerimine – meie teenus

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitamine – kasulik teada

Katused – vaata video filmi plastrullmaterjalidest lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab plastrullmaterjalist lamekatuseid

 

Tutvu OÜ Evari Ehitus tööpakkumistega

 

Katused on olulised ehituskonstruktsioonid, mille ehituskvaliteedist sõltub paljuski kogu hoonete eluiga.

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – katused kaitsevad ehitisi