Katused kaitsevad ehitisi erinevate mõjude eest

katused, murukatused, lamekatused

Katused on ehituskonstruktsioonide osad, millede peamisteks ülesanneteks on kaitsta katuste all olevaid konstruktsioone ilmastikumõjude eest

Katused, katus, lamekatused, lamekatus, kaldkatused, kaldkatus, katuste ehitus, lamekatuse ehitus, katusetööd, lamekatusetööd – kõik OÜ Evari Ehitus tööga seotud mõisted.

Katustele mõjuvad teistest ehitusosadest suuremad ilmastikust tulenevad koormused. Osa katustele mõjuvad koormused on lühiajalised, kuid võivad osutuda küllalt rängaks, osad koormused aga mõjuvad vahetpidamatult.

Katustele mõjuvad koormused

Katustele mõjuvad koormused võib jagada kolmeks ehk välimisteks, sisemisteks, konstruktsioonisisesteks koormusteks.

Katustele mõjuvad välimised koormused

Katuste välimised koormused on vihm, äike, vesi, rahe, pakane, lumi, jää, torm, imemiskoormus, UV-kiirgus, osoon, vääveldioksiid, kuumus, külmus, sädemed, mustus, tolm, puulehed, taimed, loomad, aga samuti ka inimeste liikumine/tegevus katustel.

Katustele mõjuvad sisemised koormused

Sisemisteks koormusteks on küte, jahutus, ventilatsioon, veeaur, kondensatsioon, konvektsioon.

Katustele mõjuvad konstruktsioonisisesed koormused

Konstruktsioonisisesed koormused on välimistest koormustest üsna palju mõjutatud. Soojenemine põhjustab paisumist ja jahutamine kokkutõmbumist. Masinad tekitavad vibratsiooni ja katuste koormamine aja jooksul läbipaindeid. Katustele mõjuvad koormused mõjuvad harva üksinda. Tavaliselt mõjub katustele ka teisi tegureid ja nii vallandub ahelreaktsioon.

Katused määratletakse erinevate tunnuste alusel

Katuseid võib määratleda väga erinevalt: kuju, materjali, veepidavuse, vee äravoolu, soojustuse, tuulutuse, konstruktsiooni, paigaldusmeetodi ja paljude muude tunnuste alusel.

Katused on osaks hoonete välispiirdesüsteemist

Hoonete välispiirete ülesanneteks on kaitsta hooneeid ilmastikumõjude eest, tagada ruumides soovitud sisekliima.

Sisekliimat mõjutavad välispiirete soojapidavus, õhutihedus, niiskus, kütte- ja jahutussüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, ehitamiseks kasutatavad materjalid.

Piirete konstruktsioon ja materjalivalik sõltuvad piiretele esitatavatest nõuetest, ehituse asukohast, väliskliimast, ruumide kasutusotstarbest, sisekliimast, materjalide omadustest, materjalide paigaldustingimustest.

Lamekatuse kestus sõltub katuse konstruktsioonist, kasutatud materjalidest, töö kvaliteedist, katuse asukohast, katusele mõjuvatest koormustest, katuste hooldusest.

Kõiki katuste eluiga mõjutavaid tegureid peab arvestama nii katuste projekteerimisel, ehitamisel kui ka edasisel kasutamisel.

Mida paremad on konstruktsioonilahendused, materjalid, tehtav paigaldustöö, edasine katuse hooldus, seda pikemaks kujuneb katuse eluiga.

Katuste eluiga võib olla vahemikus 10-40 aastani.

Loe veel katused kaitsevad ehitisi erinevate mõjude eest

Maailma tipptasemel katused tulevad Tartust

Katused on olulised ehituskonstruktsioonid, mille ehituskvaliteedist sõltub paljuski kogu hoonete eluiga.

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – katused kaitsevad ehitisi erinevate mõjude eest