Lamekatuste vihmaveesüsteemide ehitustööd on OÜ Evari Ehitus oluline teenus

Katuse vihmaveesüsteemid lamekatuste ehitamisel

Katuse vihmasüsteemid – OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuste vihmaveesüsteeme

Katuse vihmaveesüsteemid, vihmaveesüsteemid, vihmaveesüsteem, vihmaveerennid, vihmaveetorud.

Katuse vihmaveesüsteemid liigitus

Katuse vihmaveesüsteemid liigitatakse vihmavee äravoolusüsteemi järgi:

  • katuse vihmaveesüsteemid maja välise äravooluga
  • katuse vihmaveesüsteemid maja sisemise äravooluga

Vihmaveesüsteemi materjali järgi:

  • metallist vihmaveesüsteemid (roostevaba, vask, alumiinium, alutsink, kuumtsingitud teras, erineva pinnakattega kuumtsingitud teras, …) on enim kasutatavad
  • plastist vihmaveesüsteemid
  • kivist, betoonist vihmaveesüsteemid
  • mõnest muust materjalist vihmaveesüsteemid

Vihmaveesüsteemi kuju järgi:

  • ümarad vihmaveesüsteemid
  • kandilised vihmaveesüsteemid

Vihmaveesüsteemi kütte olemasolu järgi:

  • kütteta vihmaveesüsteemid
  • elektrilise küttega vihmaveesüsteemid

Maja välimise äravooluga vihmaveesüsteemid

välimise äravooluga vihmaveesüsteem
Välimise äravooluga vihmaveesüsteem

Maja välimise äravooluga vihmaveesüteemide ehitamiseks paigaldatakse katuse räästasse enamasti vihmaveerennid.
Rennidest juhitakse vihmavesi mööda vihmaveetorusid alla meile soovitud kohta.

Rennide ja torude valmistamiseks kasutatakse 0,5-0,7 mm paksust materjali.
Veerennide ja vihmaveetorude mõõdud ja allatulekute arv sõltub katuselt tuleva vee kogusest ja katuse kujust.
Kuni 250 m² katuse teenindamiseks on vaja vihmaveerenni laiusega 125 mm ja vihmaveetoru läbimõõduga 90 mm.
Üle 250 m² katuse teenindamiseks kasutatakse vihmaveerenni laiusega 150 mm ja vihmaveetoru läbimõõduga 100 mm.

Vihmaveerennid paigaldatakse väikese kaldega (1-5 mm/m) vihmaveetorude suunas.
Vihmaveetorud paigaldatakse tavaliselt maja nurkadesse ja akende vahele.

Välimine vihmaveesüsteem on peale vihma- ja lumevee katuselt ärajuhtimise ka fassaadi viimistluselemendiks.
Vihmaveerenne ei tohi kasutada lumetõkkena.
Selleks tuleb rennid paigaldada vähemalt 2-3 cm katuseräästast madalamale.

Vihmaveerennide ja torude jäätumise vältimiseks paigaldatakse vihmaveerennidesse ja -torudesse vajadusel elektrilised isereguleeruvad küttekaablid.

Vihmavett on võimalik katuselt ära juhtida ka ilma vihmavee rennideta või veesülitite abil.
Sellisel juhul peab arvestama, et vesi võib pritsida ning muuta vee langemise kohal ümbruse ja ka ehituskonstruktsioonid märjaks, kahjustades konstruktsioonide välisilmet, lühendades nende eluiga.

Vihmaveesüsteeme peab regulaarselt kontrollima ja vajadusel puhastama puulehtedest, okstest ja muust prahist.

Vaata, kuidas paigaldada maja välimise äravooluga vihmaveesüsteemi?

Maja sisemise äravooluga vihmaveesüsteemid

Sisemise äravooluga vihmaveesüsteem
Sisemise äravooluga vihmaveesüsteem

Maja sisemise äravooluga vihmaveesüsteemide ehitamiseks paigaldatakse katuse madalamatesse kohtadesse katuselehtrid ehk vihmaveelehtrid ehk katusekaevud ehk vihmaveekaevud.

Katuselehtrid ühendatakse torude abil vihmavee kanalisatsiooniga. Katusele sadanud vesi  juhitakse läbi katuselehtrite vihmavee kanalisatsioonisüsteemi.

Katuselehtrid kaetakse katusel prahisõeladega, et takistada prahi sattumist äravoolutorustikesse.

Kasutatakse enamasti elektrilise küttega isereguleeruvaid katuselehtreid.

Kondensatsiooni tekke vältimiseks katuselehtrite läbiviik läbi katusekonstruktsiooni isoleeritakse kooriksoojusisolatsiooniga.

Enamlevinud katuselehtri läbimõõt on 100/110 mm.
Ühe tavamõõdus katuselehtri tööpiirkond on umbes 200 m².

Sisemise vihmavee äravooluga katustel, kõrgema parapeti olemasolu korral, on soovitav kasutada katuse kontrollimise või ohutuse eesmärgil katusepinnast umbes 20 cm kõrgemal asuvaid veesüliteid.
Katuselehtrite ummistuse korral ehk vee kogunemisel üle lubatud piiri hakkavad sülitid tilkuma või jooksma, andes sellega tekkinud probleemist märku.

Vihmaveesüsteeme peab regulaarselt kontrollima ja vajadusel puhastada puulehtedest, okstest ja muust prahist.

Vaata katuse vihmaveesüsteemid – ehitustööd – lamekatused galeriid