Katusekonstruktsioon sõltub katuse otstarbest

Katusekonstruktsioon lamekatusekonstruktsioon

Katusekonstruktsiooniks (katusekonstruktsioon) nimetatakse katusematerjalide kihte, mis asuvad katuse kandva aluskonstruktsiooni peal

Katusekonstruktsioon, lamekatusekonstruktsioon.

Katuse kandev aluskonstruktsioon võib olla erinev. Enamlevinud aluskonstruktsioonid on raudbetoon, metall ja puit.

Tavalamekatuse tüüpne katusekonstruktsioon

  1. Aurutõke
  2. Soojustus
  3. Tuulutussüsteem
  4. Katusekate ehk hüdroisolatsioon

Aurutõke tagab katuse hea toimimise

Aurutõke kaitseb ruumis oleva niiskuse tungimist katusekonstruktsiooni.

Aurutõkkeks kasutatakse aurutõkkekilet, bituumenrullmaterjale, alumineeritud bituumenrullmaterjale, vahtklaasi.

Aurutõke peab paiknema katusesoojustuse ruumipoolses osas, kuid mitte kaugemal soojustuse sisepinnast kui 1/4 soojustuse paksusest.

Aurutõkkes ei tohi olla aurulekkeid. Auruisolatsiooni ühenduskohad tuleb kas kinni keevitada, liimida, voltida või teipida.

Katusekonstruktsiooni soojustus kaitseb hoone sisemust külma eest

Soojustus aitab tagada ruumis oleva temperatuuri püsimist.

Soojustusmaterjalina kasutatakse erinevaid vahtsoojustusi, villsoojustusi, puistematerjalidest soojustusi.

Enamkasutatavad on kõvad ehitusvillad ja ehitusvahud. Materjalide valik sõltub katuste all olevate ruumide otstarbest, niiskusest, tuleohtlikusest, soojatakistuse vajadusest, tellija soovist. Aja jooksul on läinud sooja tegemiseks kasutatav küte kallimaks ja samas ka katuste soojustuskihid paksemaks. Soojustus paigaldatakse katusekonstruktsioonidesse mitmekihilisena.

Katuse tuulutussüsteem eemaldab juhusliku niiskuse katusekonstruktsiooni seest

Tuulutussüsteem on ette nähtud niiskuse eemaldamiseks katusekonstruktsiooni seest.

Tuulutussüsteem ehitatakse spetsiaalselt tuulutussüsteemi jaoks toodetud villaplaatidest, alarõhutuulutitest, vajadusel koos parapeti– või räästalahendustega.

Lamekatuse tuulutussüsteem toimib õhu rõhuvahest tekkiva õhuvahetuse toimel.

Katusekate ehk hüdroisolatsioon takistab välisel niiskusel liikuda katusekonstruktsiooni

Katusekate ehk hüdroisolatsioon kaitseb katusekonstruktsiooni väljast tuleva niiskuse eest.

Lamekatustel kasutatakse katusekatteks ehk hüdroisolatsiooniks bituumenrullmaterjale või plastrullmaterjale.

Bituumenrullmaterjalid paigaldatakse 1 kuni 3 kihilisena. Levinumalt ehitatakse tavalamekatused kahekihilistena. Ehitamiseks kasutatakse ilma puisteta aluskihimaterjali ja puistega pealiskihimaterjali.

Puiste kaitseb bituumenmaterjale päikese kahjuliku mõju eest, kuid on katusele kaitseks ka kahjulike mehaaniliste mõjude korral.

Normikohane lamekatuse bituumenimass on aluskihil 4 kg/m² ja pealiskihil 5 kg/m². Bituumenrullmaterjale tarnitakse 1 m laiuste rullidena. Rulli pikkus sõltub materjali 1 m² suuruse pinna kaalust. Rulli peab jõudma katuseehitaja tõsta ehk rull ei tohi olla raskem kui 50 kg.

Plastrullmaterjalid on õhemad aga paanid samas laiemad. Materjali tarnitakse põhiliselt 2 m laiuste rullidena ja ühes rullis on enamasti 20 jm materjali. Plastrullmaterjali paksus on vahemikus 1,2 kuni 3 mm.

Plastrullmaterjale paigaldatakse lamekatustele ühekihilistena.

Konstruktsiooni kinnitus hoiab katust paigal

Katusekonstruktsiooni kinnitus on vajalik erinevate katusekonstruktsiooni kihtide hoidmiseks katusel.

Katusekonstruktsioon kinnitatakse tavalamekatustel mehaaniliselt tüüblitega katuse kandekonstruktsiooni külge. Harvem kasutatakse katuse ballastiga koormamist.

Mehaanilise kinnituse korral kasutatakse kinnitamiseks plasttüübleid, mis kinnitatakse katuse aluskonstruktsiooni külge kas kruvide või metallnaeltega. Kinnitustüübel peab olema katusesoojustusest vähemalt 1,5 cm lühem, et pehmel katusel liikumisel saaks kinnitustüübel koos katuse vajumisega liikuda.

Ballastiga koormamisel peab kasutatav ballast olema ümaraservaline, et teravate kivide servad ei vigastaks katusekatet.

Loe veel katusekonstruktsioon sõltub katuse otstarbest

Õigesti ehitatud katus peab ajale vastu

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – katusekonstruktsioon sõltub katuse otstarbest