Tartu Ülikooli IT keskuse Delta katusetööd Tartus

Oluline lisatõestus selle maja vajalikkusest on tõik, et kõrgkooli vastuvõtt on erakordselt edukas just IT-erialadel

Toomas Asser - rektor

Tehtud tööd

Tartu Ülikooli IT keskuse Delta katusetööd Tartus Narva mnt 18

Lamekatuse ehitus, lamekatusetööd.

Katuse betoonist aluskonstruktsioon korrastati.

Korrastatud aluskonstruktsioonile keevitati SBS bituumenrullmaterjalist aurutõke.

Keskuse Delta katuse soojustamiseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 60 paksusega 280 mm, mille peale laotati klaasvillast OL-TOP50 (80kPa) katusekatteplaadid. Soojustusplaadid paigaldati nii, et erinevate plaatide kokkupuutekohtadesse ei tekiks ristikujulisi mustreid. Soojustuse erinevad kihid paigaldati nihkega, et vältida erinevate kihtide verikaalvuukide sattumist kohakuti.

Katuse kalded ja vastukalded ehitati vahtpolüstüroolist EPS 60.

Katuse tuletõkketsoonid eraldati kivivillribadega laiusega 1000 mm ja ümber katuse läbiviikude paigaldati 200 mm laiused kivivillast tuletõkkeribad.

Keskuse Delta katuse soojustusele keevitati kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk katusekate. Katusekatte npaanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm. Ühendusvuukidest pressiti välja bituumenriba laiusega 5 kuni 10 mm. Hüdroisolatsioonikihi pealmine kiht keevitati alumise kihi külge nii, et vuukide ühenduskohad ei sattuks kohakuti.

Immutatud puidust, veekindlast vineerist, ehitusplaadist ehitati katusele parapett. Katuse ja parapeti puutejoonele paigaldati immutatud okaspuidust kolmnurkliist.

Parapetikonstruktsiooni peale kinnitati vüstvaltsidega parapetiplekk.

Seintele paigaldati katuse lõprtusplekid.

Keskuse Delta vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusekonstruktsiooni vee äravoolulehtrid ehk katuselehtrid.

Katuse tuuldumiseks paigaldati katuse pinnale alarõhutuulutid.

Paigaldati vihmaveerennid ja vihmaveetorud.

Paigaldati katuseluugid.

Katuse läbiviikudele paigaldati läbiviigutihendid.

Töövõtutööde käigus kaeti hüdroisolatsiooniga 1. 3. 4. korruse terrassid.

Loe veel Tartu Ülikooli IT keskus Delta

https://tartu.postimees.ee/4246557/tartu-ulikooli-it-keskuse-ehitustood-peaksid-algama-selle-aasta-lopus

https://www.tartu.ee/et/aasta_parim_ehitis_2019

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Tartu Ülikooli IT keskuse Delta katusetööd Tartus Narva 18

Tartu Ülikooli logo

Tellija:

Tartu Ülikool

Projekti nimi:

Keskuse lamekatuse ehitustööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Õppe- ja teadushoone, ettevõtlusmaja

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Narva mnt 18, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

oktoober 2018

Projekti lõpp:

August 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuste pind 4 700 m²
Terrassi pind 527 m²