Bituumen on teatud ehitusmaterjalide lähteaine

bituumen tahke

Bituumen on enamasti naftast valmistatud normaaltemperatuuril tahke või pooltahke, peamiselt süsivesinikke sisaldav toode

Bituumen, ehitusmaterjalid.

Bituumen on mustjaspruun amorfne aine. Kasutatakse sideainena tee-ehituses ja isoleermaterjalina hüdroisolatsioonitöödel.

Loe veel teatud ehitusmaterjalide lähteaine

Materjali ohutuskaart

Mis imeloom on bituumen?

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – Bituumen on teatud ehitusmaterjalide lähteaine