Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd Tartus Narva mnt 18/20

Oluline lisatõestus selle maja vajalikkusest on tõik, et Tartu Ülikooli vastuvõtt on erakordselt edukas just IT-erialadel

Toomas Asser - Tartu Ülikooli rektor

Tehtud tööd

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd Tartus Narva 18/20

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusekonstruktsiooni aurutõkkeks kautati SBS bituumenrullmaterjali.

Hoone katuse soojustus ehitati vahtpolüstüroolist EPS 60 paksusega 380 mm, mille peale paigaldati klaasvilla OL-TOP50 plaadid.
Soojustusplaadid paigaldati nii, et ei oleks plaatide ühenduskohtades ristiga mustreid. Soojustuse erinevad kihid paigaldati omavahel nihkesse nii, et plaatide vertikaalsed ühenduskohad ei läbiks kogu soojustust.

Katuse kalded ja vastukalded ehitati vahtpolüstüroolist.

Katuse tuletõkketsoonide ehitamiseks kasutati kivivilla.

Kaekuse katuse katteks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht.
Bituumenrullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattesse pikivuukides vähemalt 100 mm ja otsavuukides vähemalt 150 mm.
Paanide ühenduskoha vuukidest suruti välja bituumeniriba laiusega 5 -10 mm.
Katusekatte pealmine kiht paigaldati alumise kihi sutes nihkesse, et paanide ühendusvuugid ei sattuks kohakuti.

Kogu katusekonstruktsioon kinnitati aluskonstruktsiooni külge teleskoop tüüpi tüüblitega.

Katuse parapett ehitati immutatud puidust ja veekindlast vineerist.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusele 5 vihmaveelehtrit.
Vihmaveelehtrid paigaldati katusepinnast 20 – 30 mm.
Vihmaveelehtritele paigaldati peale prahisõelad.

Paigaldati 20 alarõhutuulutit, 2 suitsuluuki.

Loe veel Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus Tartus Narva 18/20

https://eik.ut.ee/

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd Tartus Narva mnt 18/20

Tartu Ülikooli logo

Tellija:

Tartu Ülikool

Projekti nimi:

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse katusetööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

ettevõtluskeskus

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Narva mnt 18/20, Tartu

Projekti algus:

Juuli 2019

Projekti lõpp:

Detsember 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuste pind 960 m²
Galeriide katuste pind 95 m²