Hüdroisolatsioon bituumenrullmaterjalist

Hüdroisolatsioon bituumenmaterjalist

Hüdroisolatsioon bituumenrullmaterjalist on tõkkekiht niiskuse leviku tõkestamiseks ehituskonstruktsioonides

Hüdroisolatsioon bituumenrullmaterjalist tehakse niiskuse ja vee leviku vastu.

Pinnasega kokkupuutuvates ehituskonstruktsioonides võib niiskus kapillaarsuse tõttu tõusta konstruktsioonides soovitust kõrgele, niiskuda võivad ruummid, sellega suureneb konstruktsioonide soojajuhtivus, kannatada võib saada konstruktsioonide viimistlus, võib halveneda ruumide sisekliima.

Bituumenhüdroisolatsioon tõkkekihi kasutamine

Bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikihti võib kasutada väga erinevate ehituskonstruktsioonide katmiseks, et takistada niiskuse levikut.

Sagedamini kasutatakse bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikihti vundamentide, pinnasesse jäävate seinte, soklite, põrandate, terrasside, rõdude, korrusparklate, tunnelite, sildade, katuste katmiseks. Vundamendi sokli hüdroisolatsioonist loe täpsemalt siit.

Hüdroisolatsiooni kiht võib olla horisontaalne, vertikaalne või mõne kalde all.

Bituumenrullmaterjalid

Bituumenrullmaterjalid on hüdroisoleerimiseks kasutatavad vettpidavad tooted, milles isoleerimisaine on bituumen või modifitseeritud bituumen.

Modifitseeritud bituumenrullmaterjalid koosnevad bituumenikihist ja tugikihist. Pealiskihi materjalidel on kaitsekiht. Mõnel materjalil võib kaitsekiht ka puududa.

Bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonide liigitus materjali koostise järgi

 • SBS-tüüpi modifitseeritud bituumenrullmaterjalid
 • APP-tüüpi modifitseeritud bituumenrullmaterjalid

Bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonide liigitus paigaldusmeetodei järgi

 • keevitatavad materjalid
 • liimitavad materjalid (kuumliimimine, külmliimimine)

Rullmaterjali valik vastavalt katuse kaldele

Modifitseeritud bituumenrullmaterjalid on jagatud kaalu ja materjali omaduste alusel tooteklassidesse (TL 1, TL 2, TL 3).

Liigitamine määratleb, missugused rullmaterjalid ning nende kombinatsioonid konkreetsele katusele sobivad. Määratluse alus on katuse põhikalle. Kui neelukalle on väiksem põhikalde klassist, siis tuleb neelus kasutada vastava tooteklassi materjale.

Aluspinna ettevalmistamine

Et hüdroisolatsiooni paigaldamise tööprotsess kulgeks kiiresti ja tõrgeteta, tuleb töömaa eelnevalt korrastada ja ette valmistada.

Isoleeritav pind peab olema sile, tasane, puhas, kuiv, lume- ja jäävaba.

Hüdroisolatsiooni ei tohi paigaldada pinnale, mille konarlused on suuremad kui 3 mm.

Hüdroisolatsiooni tõkkekihi paigaldamine

 • Paigaldamisel lastakse materjalitükk alusele vabalt langeda ja materjali ei tohi venitada. Materjali ülespöörde paanid lõigatakse materjalirullist välja risti.
 • Aluskihi hüdroisolatsioonimaterjal tuleb soojustusmaterjalist alusele alati kinnitada mehaaniliselt, vajadusel liimitakse lisaks bituumeniga.
  Ühekihiline hüdroisolatsioon kinnitatakse soojustusmaterjalist alusele mehaaniliselt ka siis, kui hüdroisolatsiooni peale tuleb ballast.
 • Aluskihi rullmaterjal keevitatakse või lausliimitakse mineraalvillast aluse külge, pealiskihi paigaldamisel kasutatakse kas keevitus- või liimimismeetodit.
  Ainult liimimismeetodi kasutamisel kaetakse katus ballastiga.
 • Keevitusmeetodil paigaldatavad rullmaterjalid tuleb mineraalvillast aluskonstruktsioonile kinnitada mehaaniliselt.
 • Polüstüreenile või jäigale polüuretaanvahule paigaldamisel keevitusmeetodil tuleb enne bituumenrullmaterjali paigaldamist panna vahele vähemalt 20 mm paksune mineraalvillast kiht koormustaluvusega vähemalt 50 lPa.
 • Vahtklaasile paigaldamisel hüdroisolatsioonikiht kas liimitakse või keevitatakse.
 • Puidust alusele tuleb bituumenrullmaterjalist aluskiht kinnitada osaliselt keevitades, punktliimides või mehaaniliselt.
 • Betoonpinnale tuleb enne hüdroisoleerimist aluspind töödelda bituumenkrundiga, mis seob tsemenditolmu ja tagab hüdroisolatsiooni parema nakkumise betooniga.

Loe veel hüdroisolatsioon bituumenrullmaterjalist

Lamekatuste ehitamine on trendikas

Vaata veel hüdroisolatsioon bituumenrullmaterjalist

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – hüdroisolatsioon bituumenrullmaterjalist