Hüdroisolatsiooni paigaldamine ehitamisel (video)

Hüdroisolatsiooni paigaldamine

Bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooni paigaldamine erinevatele ehituskonstruktsioonidele

Hüdroisolatsiooni paigaldamine, hüdroisolatsiooni paigaldus, hüdroisolatsioonitöö, hüdroisolatsioon.

Bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonimaterjali paigaldamise nõuded

  • Hüdroisolatsiooni paigaldamise töömaa peab eelnevalt olema korrastatud ja tööde tegemiseks ette valmistatud;
  • Isoleeritav pind peab olema puhas, kuiv, lume- ja jäävaba;
  • Paigaldatud hüdroisolatsioon ei tohi saada edaspidise töö käigus vigastada;
  • Tuleb vältida materjalide ladustamist, prahivedu, käiguradade tekkimist valmis hüdroisolatsiooni pinnale, vajadusel tuleb hüdroisolatsioonipind kaitsta (näiteks ehitada ajutised käigurajad, materjalide ladustamisel tuleb alla paigaldada koormust jaotavad plaadid);
  • Hüdroisolatsioonimaterjalid tuleb säilitada vastavald tootja juhistele ja nii, et vesi ei satuks rulli sisse;
  • Maapinnale ladustamisel peavad materjalirullid olema ladustatud tootealusele;
  • Bituumenrullmaterjalide madalaim paigaldustemperatuur on antud materjali tootelehel või paigaldusjuhendis.

Bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikihi paigaldamine isoleeritavale alusele

Rullmaterjali paigaldamisel lastakse materjalitükk alusele vabalt langeda. Materjali ei tohi venitada.

Kõik bituumenrullmaterjalist ülespöörde paanid tuleb lõigata materjalirullist eraldi välja ja risti rulliga.

Bituumenrullmaterjali paigaldamine soojustusmaterjalile

Hüdroisolatsioonimaterjali aluskiht tuleb soojustusmaterjalist alusele kinnitada alati mehaaniliselt ja vajadusel liimida lisaks bituumeniga.

Ühekihiline hüdroisolatsioon kinnitatakse soojustusmaterjalist alusele mehaaniliselt ka katuse ballasti kasutamisel.

Hüdroisolatsiooni paigaldamine soojustusvillale

Hüdroisolatsiooni aluskiht keevitatakse või liimitakse aluse külge.

Pealiskihi paigaldamisel kasutatakse kas keevitamismeetodit või liimimismeetodit.

Ainult liimimismeetodi kasutamisel tule katus katta ballastiga.

Rullmaterjalide keevitamisel tuleb rullmaterjal kinnitada aluskonstruktsiooni külge mehaaniliselt.

Hüdroisolatsiooni paigaldamine polüstüreenile või jäigale poluretaanvahule

Hüdroisolatsiooni paigaldamisel keevitusmeetodil tuleb soojustusvahu ja bituumenrullmaterjali vahele paigaldada vähemalt 20 mm paksune mineraalvillakiht, mille koormustaluvus oleks vähemalt 50 kPa.

Bituumenrullmaterjali kuumliimimine või keevitamine otse soojustusplaadile on lubatud ainult selleks ette nähtud toodetele.

Hüdroisolatsioonikihi paigaldamine vahtklaasile

Vahtklaasile hüdroisolatsioonikiht liimitakse või keevitatakse.

Võib kasutada nii külmliimimist kui kuumliimimist.

Parema nakkumise saamiseks tuleb vahtklaasi pind eelnevalt kruntida bituumenmastiksiga.

Hüdroisolatsioonikihi paigaldamine puidust alusele

Puidust alus võib olla laudadest kui ka puidust ehitusplaatidest, vineerist.

Aluskihi rullmaterjal tuleb kinnitada osaliselt keevitades, punktliimides või mehaaniliselt.

Bituumenhüdroisolatsiooni paigaldamine betoonalusele

Enne hüdroisolatsiooni paigaldamist tuleb betooni pind katta bituumenkrundiga, et siduda tsemenditolm ja tagada parem nakkumine.

Loe veel bituumenist hüdroisolatsiooni paigaldamine

Kõige enam ohustavad Eesti muutuvas kliimas vundamenti niiskus ja maapinna külmakerked

Vaata veel bituumenist hüdroisolatsioonikihi paigaldus video

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – bituumenist hüdroisolatsiooni paigaldamine