Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus - vundamendi, katuse katmine rullmaterjalidega

Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus, hüdroisolatsioonitööd

HÜDROISOLATSIOON, HÜDROISOLATSIOONI PAIGALDUS – OÜ Evari Ehitus teeb hoonetele ja rajatistele hüdroisolatsioonitööd

Hüdroisolatsioon – teenus, hüdroisolatsiooni paigaldus, hüdroisolatsioonitööd on selle artikli märksõnad.

Hüdroisolatsioon, lamekatus on katkematu membraan
Hüdroisolatsioon, lamekatus on katkematu membraan

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele ja renoveerimisele.
Teeme tööd aastaringselt ja üle Eesti.

Hüdroisolatsioonitööd on tööd, mida on vaja teha niiskuse ja vee ehituskonstruktsiooni sattumise takistamiseks. 

Paigaldatav hüdroisolatsioon kaitseb ehituskonstruktsioone vee ja niiskuse kahjustava toime eest.

Hüdroisolatsioon on kaitsev kiht, mis kaitseb ehituskonstruktsiooni niiskuse eest ehk hüdroisolatsioon pikendab hoonete ja ehitiste eluiga ning hoiab ära vee ja niiskuse tõttu toimuva ehituskonstruktsioonide lagunemisprotsessi.

Hüdroisolatsiooni paigaldamise ajal peab hüdroisolatsiooni aluspind olema tasane ja kuiv.
Aluspinnas olevad augud tuleb eelnevalt täita, muhud ja väljaulatuvad osad aga tasandada.

Hüdroisolatsioon peab olema pidev, katkematu ja veetihe, mehaaniliselt tugev staatilise surve ja dünaamilise liikumise suhtes, mehaaniliselt tugev hüdroisolatsiooni katvate materjalide suhtes.

Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioonimaterjal peab olema vastupidav keemiliselt agressiivsele veele, keemiliselt püsiv teiste kasutatavate ehitusmaterjalide suhtes, püsiv temperatuurimuutustele.

Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus – meie teenus – hüdroisolatsioonitööd vundamendile, katusele

Hüdroisolatsiooni paigaldus, hüdroisolatsioonitööd tehakse enamuses erinevate hüdroisolatsioonimaterjalide konstruktsioonipinnale lisamisega.

Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus
Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus

OÜ Evari Ehitus teeb hüdroisolatsiooni paigaldustööd vundamentidele, keldriseintele, põrandatele, katustele, terrassidele, rõdudele, korrusparklatele, sildadele, tunnelitele kasutades hüdroisolatsioonitöö tegemiseks kas bituumenmaterjale või plastmaterjale.

Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus – meie teenus – vundamendi hüdroisolatsioonitööd

Hüdroisolatsiooni paigaldus, vundamendi hüdroisolatsioon rullmaterjalist on üks enamlevinumaid vundamendi hüdroisolatsiooni  võimalustest.

Vundamendi hüdroisolatsioonitööd, hüdroisolatsioon
Vundamendi hüdroisolatsioonitööd

Enne hüdroisolatsioonitöö tegemist peab veenduma, et vundamendi pind oleks kuiv, puhas, tasane.

Vundamendi pinnal olevad tühimikud tuleb täita, ebatasasused eemaldada ja hüdroisolatsiooniga kaetav pind tuleb puhastada, kuivatada.

Bituumenrullmaterjalid vundamendi hüdroisolatsioonitöö tegemisel

Vundamendi hüdroisolatsioonitöö tegemisel kasutatakse Eestis enamasti  sbs bituumenrullmaterjale.

Bituumenrullmaterjal vundamendi hüdroisolatsioonitöö tegemiseks, hüdroisolatsioon
Bituumenrullmaterjal vundamendi hüdroisolatsioonitöö tegemiseks

Enne hüdroisolatsiooni paigaldamist kaetakse eelnevalt ette valmistatud vundamendi pind nakkumise parandamiseks bituumenkrundi ehk praimeriga.

Bituumenkrunt ehk praimer kantakse pinnale pintsli või rulliga.

Krunditud pinnale keevitatakse ühes või kahes kihis bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioon.

Bituumenrullmaterjal peab kinnituma keevitatavale pinnale.

Rullmaterjali paanid paigaldatakse liitekohas omavahel ülekattega vähemalt 100 mm ja ühendusvuukidest surutakse välja bituumenriba.

Väljasurutava bituumenriba laius peab olema 5 kuni 10 mm.

Vundamendi hüdroisolatsioonitöö tegemisel kasutatav bituumenrullmaterjal kiltkivi puistet rullmaterjali pealiskihina ei vaja, sest tavaliselt kaetakse hüdroisolatsioon kas soojustuse või mingi muu kattematerjaliga.

Harvem piirdutakse hüdroisolatsioonitööde tegemisel kahekihilise võõphüdroisolatsiooni, hüdroisolatsioonimastiksi paigaldamisega.

Bituumenmaterjalist võõphüdroisolatsioon on tundlik aluspinna deformatsioonidele, mehaanilistele vigastustele ja seepärast kasutatakse võõphüdroisolatsiooni harvem.

Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus – meie teenus – lamekatuse hüdroisolatsioonitööd

Olenevalt lamekatuse hüdroisolatsioonimaterjali kasutamise kohast või hüdroisolatsioonimaterjalist võib hüdroisolatsiooni kattekihti paigaldada lamekatusele kas ühes või mitmes kihis.

Lamekatuse hüdroisolatsioonitööd, hüdroisolatsioon
Lamekatuse hüdroisolatsioonitööd

Tavapärasel lamekatusel, põrandal ehitatakse  bituumenrullmaterjal  või plastrullmaterjal hüdroisolatsioon ehk katusekate katuse ülemise kihina.

Pööratud katuste ehitamisel paigaldatakse hüdroisolatsioon või hüdroisolatsiooni kihid ehk vett pidav kiht või kihid katuse aluskonstruktsiooni peale enne soojustusmaterjali.

Bituumenrullmaterjalid lamekatuse hüdroisolatsioonitöö tegemisel

Bituumenrullmaterjal on enam levinuim lamekatuse hüdroisolatsioonimaterjal Eestis.

Bituumenrullmaterjalid lamekatuse hüdroisolatsioonitöö tegemiseks, hüdroisolatsioon
Bituumenrullmaterjalid lamekatuse hüdroisolatsioonitöö tegemiseks

Bituumenrullmaterjalidena kasutatakse enamasti SBS modifitseeritud bituumenrullmaterjale.

Bituumenrullmaterjali üheks iseloomulikumaks tehniliseks näitajaks on materjali 1 m² kaal ja materjali sees oleva tugikanga 1 m² kaal ja selle valmistamiseks kasutatav materjal.

Enamus toodetavate SBS bituumenrullmaterjalide 1m² kaalud jäävad vahemikku 2,2 kilost kuni 5,5 kiloni ja tugikangaste 1 m² kaalud jääb vahemikku 60 grammist kuni 200 grammini.

Bituumenrullmaterjalide enimkasutatud tugikangas on polüesterkangas kaaluga 160-170 g/m².

Tavakatuste ehitamisel kasutatakse bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooni ehitamiseks enamasti kahest materjali kihist hüdroisolatsiooni lahendusi, kus alumises kihis on bituumenmaterjal kaaluga 4 kg/m² ja pealmises kihis on bituumenrullmaterjal kaaluga 5,0 kg/m² .

Bituumenrullmaterjalid, mis jäävad alumistesse kihtidesse, võivad olla ilma kiltkivi puisteta.

Vahel kasutatakse bituumenrullmaterjali alumiste kihtide hüdroisolatsioonitöö tegemisel ka liiva puistega hüdroisolatsioonimaterjale ja seda juhul, kui alumised kihid jäävad pikemaks ajaks päikesekiirguse kätte, enne kui pealmine hüdroisolatsiooni kattekiht peale keevitatakse.

Hüdroisolatsioon bituumenrullmaterjalist paigaldamiseks kasutatakse kas gaasipõletit ja gaasi propaan  või elektrilist kuumaõhufööni.

Vuugirull aitab bituumenrullmaterjali paigaldamisel, keevitamisel suruda materjalide ühendusvuukidest välja bituumeniriba laiusega 5 mm kuni 10 mm.

Plastrullmaterjalid lamekatuse hüdroisolatsioonitöö tegemisel

Hüdroisolatsioon ehk plastrullmaterjalist katusekate on hüdroisolatsiooni paigaldamisel kasvavaks trendiks.

Plastrullmaterjalid lamekatuse hüdroisolatsioonitöö tegemiseks, hüdroisolatsioon
Plastrullmaterjalid lamekatuse hüdroisolatsioonitöö tegemiseks

Eestis enimlevinumaks plastrullmaterjaliks lamekatuse katteks ehk hüdroisolatsioonimaterjaliks on PVC kate.

Kasutatavad PVC kattematerjalid on paksusega 1,2 mm kuni 2 mm.

PVC plastrullmaterjalist kattematerjal ehk hüdroisolatsioon paigaldatakse ühes kihis.

PVC plastrullmaterjalist kattematerjal ehk hüdroisolatsioon paigaldatakse katusele materjalipaanide omavahelise ülekattega 80 mm kuni 120 mm ja ühenduskohad  keevitatakse omavahel kokku kuumaõhuföönidega.

Hüdroisolatsioonimaterjalide pikivuukide ehk ühenduskohtade keevitamiseks kasutatakse automaatkeevitusega kuumaõhupuhureid.

PVC hüdroisolatsioonimaterjali lühemad vuugid ehk ühenduskohad keevitatakse kinni käsiföönide ehk käes hoitavate kuumaõhupuhuritega.

PVC plastrullmaterjalist kattematerjal ehk hüdroisolatsioon kinnitatakse katuse aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega kattematerjali omavahelistest ühenduskohtadest.

Plastrullmaterjalist kattekihiga katus ei vaja eraldi tuulutussüsteemi ehitamist.

Võõpmaterjalid lamekatuse hüdroisolatsioonitöö tegemisel

Olenevalt kohast, on võimalus kasutada ka võõpisolatsioone.

Võõpmaterjalid lamekatuse hüdroisolatsioonitöö tegemiseks, hüdroisolatsioon
Võõpmaterjalid lamekatuse hüdroisolatsioonitöö tegemiseks

Võõphüdroisolatsioon kantakse aluspinnale kas pintsli või rulliga.

Võõphüdroisolatsioon ilma tugikangata on tundlik aluspinna deformatsioonidele ja seepärast on ilma tugikangata võõphüdroisolatsiooni kasutamine tagasihoidlik.

Kasvavaks trendiks on hüdroisolatsioon vedelplastist, kus vedelplasti sisse paigaldatakse tugikangas.
Tugikangas annab vedelplast hüdroisolatsioonile tugevuse.

Hüdroisolatsioon vedelplastist on hästi kasutatav keerukate katuselahenduste sõlmede hüdroisoleerimisel, kuid vedelplastiga võib katta kogu katuse.

Hüdroisolatsioonitööd, hüdroisolatsiooni paigaldus – meie teenus – hüdroisolatsiooniga kaetava konstruktsiooni soojustamine

Hüdroisolatsiooniga kaetav konstruktsioon sageli soojustatakse.

Hüdroisolatsiooniga kaetava konstruktsiooni soojustamine
Hüdroisolatsiooniga kaetava konstruktsiooni soojustamine

Ehituskonstruktsioonid soojustatakse konstruktsiooni välimiselt pinnalt, nii et massiivne konstruktsiooniosa jääks soojasse keskkonda ning ei tekiks niiskuse kondenseerumist konstruktsiooni sisepinnale..

Konstruktsiooni soojustamiseks kasutatakse erinevaid vahtsoojustusi, mineraalvill soojustusi.

Konstruktsiooni soojustamiseks kasutatavad vaht soojustusmaterjalid

Konstruktsiooni soojustamiseks vaht soojustusmaterjalidest on enamlevinumad vahtpolüstüreen (EPS), ekstrudeeritud polüstüreen (XPS), jäik polüuretaanvaht (PUR, PIR soojustus), vahtklaas (CG).

Konstruktsiooni soojustamiseks kasutatavad vaht soojustusmaterjalid
Konstruktsiooni soojustamiseks kasutatavad vaht soojustusmaterjalid

Vahust soojustusmaterjalide heaks omaduseks, võrreldes mineraalvill soojustustega, on hea niiskusetaluvus.

Vahust soojustusmaterjali erandiks on vahtklaas, millel on kõik ehituses nõutavad soojustusmaterjali head omadused.

Vahtklaas on hea soojustakistusega, hea niiskusetaluvusega, hea tulepüsivusega, hea koormustaluvusega.
Vahtklaasi ei ohusta hallitused, taimed, närilised.
Vahtklaasi on kerge töödelda ja paigaldada.

Vahtklaas paigaldatakse aluspinnale kuuma bituumeniga ja saadakse soojustuskiht koos aurutõkkega.

Vahtklaas isoleeritakse pealt bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooniga.

Konstruktsiooni soojustamisel kasutatavad mineraalvill soojustusmaterjalid

Konstruktsiooni soojustamiseks mineraalvill soojustusmaterjalidest on enamlevinumad klaasvill (Isover), kivivill (Paroc, ROCKWOOL, TechnoNicol).

Katusekonstruktsiooni soojustamisel kasutatavad mineraalvill soojustusmaterjalid
Katusekonstruktsiooni soojustamisel kasutatavad mineraalvill soojustusmaterjalid

Mineraalvill soojustusmaterjalide heaks omaduseks, võrreldes vahust soojustusmaterjalidega, on hea tuletaluvus.

Konstruktsiooni soojustamisel kasutatav kergkruus ehk keramsiit soojustusmaterjal

Kergkruus, fibo, keramsiit soojustus ja täitematerjal.

Konstruktsiooni soojustamisel kasutatav kergkruus ehk keramsiit soojustusmaterjal
Konstruktsiooni soojustamisel kasutatav kergkruus ehk keramsiit soojustusmaterjal

Materjal on looduslikust toormaterjalist umbes 4 korda kergem.

Eestis valmistatud kergkruus, keramsiit toodete  kaubamärgid on FIBO ehk fibo kergkruus, LECA ehk leca kergkruus, EXCLAY ehk exclay kergkruus.

Hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus – meie teenus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

Hüdroisolatsioonitööd - katus, vundament

OÜ Evari Ehitus – meie teenus – hüdroisolatsioon