Bituumenrullmaterjalist Lõunakeskuse riiulparkla ja juurdeehituse katus on juba kompleksi 8. ehitusetapp

Lõunakeskuse riiulparkla ja juurdeehituse katus

Lõunakeskuse riiulparkla ja juurdeehituse katus. Lõunakeskuse kaheksanda ehitusetapiga ehitati keskusele uus sissepääs, riiulparkla ja läänepoolne eesväljak. Lamekatusetööd ja hüdroisolatsioonitööd tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

OÜ Evari Ehitus ehitas juurdeehitusele lamekatuse. Paigaldati kandev profiilplekk. Katus soojustatikatusevilla ja vahtsoojustusplaatidega. Katus kaeti kahekordse SBS bituumenrullmaterjaliga. Katusel on sisemine veeäravool, mille tarbeks paigaldati katusekaevud. Ehitati puidust parapetid ja kaeti parapetiplekkidega. Ehitati vajalikud varikatused. Tehti vajalikud hüdroisolatsioonitööd.

Lamekatus. Lamekatuse ehitamist alustati kandva profiilpleki ehk kandeprofiilpleki ehk kandepleki ehk aluspleki paigaldamisega. Kandeplekid kinnitati isepuuruvate kruvidega aluskonstruktsiooni külge. Paanid kinnitati omavahel kruvidega sammuga 500 mm. Seinapaneeli ja kandepleki ühinemiskohta paigaldati L-kujuline ühendusplekk.

Kandeplekkidele paigaldati sängitusvill ehk alusvill. Selleks kasutati kivivillplaate paksusega 50 mm.  Alusvillale ehitati aurutõkkekilest paksusega 0,2 mm katuse aurutõkkekiht. Kile erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm ja ühenduskohad kinnitati omavahel ühepoolse teibiha. Põhisoojustuseks paigaldati vahtpolüsteroolist EPS 50 soojustuskiht paksusega 220 mm. Vadtsoojustuse ülemisse pinda lõigati katusetuulutuse peakanalid mõõtudega 90*50 mm. Katusesoojustuse pealmiseks kihiks ehk katuse tuulutuskihiks kasutati tuulutussoontega Isover klaasvillast katteplaate paksusega 30 mm. Katteplaadi tuulutussooned paigaldati katuse kalde suunas suunaga madalamalt kõrgemale. Katusele ehitati kivivillast tuletõkketsoonid. Katuse vastukalded anti kaldu lõigatud vahtpolüsterooliga.

Katuse katteks ehk kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk katuse vettpidavaks kihiks keevitati katusele kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kate. Erinevad rullmaterjali paanid paigaldati ülekattega pikivuugis 100 mm ja ristivuugis 150 mm. Katusekonstruktsiooni erinevad kihid kinnitati katuse aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega. Kasutati teleskooptüübleid. Tüüblite pikkus valiti nii, et tüübel ei ulatuks aluskonstruktsioonini vaid jääks 15 mm lühemaks. Kinnituselemendina kasutati metallist betoonikiilusid. Kiilud löödi mehhaaniliselt betooni puuritud aukudesse. Tüübeldati SBS kattematerjali alumise kihi ühendusvuukidest.

Hoonele ehk katusele ehitati puidust parapetikonstruktsioon. Ehitamiseks kasutati immutatud puitu mõõtudega 50*50 mm ja OSB 3 puidust ehitusplaate. Katusetasapinna ja katusega piirnevate vertikaalpindade ühinemisjoonele kinnitati kruvidega immutatud puidust kolmnurkne liist ehk kolmnurkliist. Parapetid kaeti kahekordse SBS bituumenrullmaterjaliga ehk tehti rullmaterjalist tõsted ehk ülespöörded. Parapetile kinnitati parapetiplekk.

Ehitatud katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusesse katuse kaevud ehk katuse lehtrid. Kaevud on elektrilise küttega. Prahi kaevu sattumise vältimiseks kaeti kaevud prahisõeladega.

Katusekonstruktsiooni tuulutuse toimimiseks keevitati katusetuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Tuulutite jalamitele paigaldati bituumenrullmaterjalist tugevduslapid.

Olemasoleva hoone varikatus. Olemasolevale profiilplekile paigaldati OSB 3 ehitusplaadist alus. Alusele keevitati ühekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kate ehk kattekiht ehk hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht. Varikatusele paigaldati veeninaplekk. Varikatus on välimise vihmavee äravooluga. Räästasse paigaldati vihmaveerenn ja vihmaveetorud.

Korrastati olemasolevaid reklaamaluseid. Alused ehitati veetihedaks.

Hüdroisolatsioon. Betoonist aluspind korrastati. Nakkumise parandamiseks betoonpind krunditi ehk kaeti praimeriga. Krunditud pinnale keevitati bituumenrullmaterjalist kate ehk hüdroisolatsioonikiht. Vertikaalpindadele tehti bituumenrullmaterjalist tõsted ehk ülespöörded. Hüdroisolatsioonimaterjaliks kasutati Katepal materjali. SBS rullmaterjalide ja betoonivahelised vuugid võõbati Bituthene Mastic mastiksiga. Ülespöörete nurkadesse paigaldati Bituthene LM.

Juurdeehituses on netopinda 1700 m2, millele lisandub 1600 m2 riiulparklat.

Ehitis valmis augustis 2013.

Objekti andmed

Objekt:   Tartu Lõunakeskuse riiulparkla ja juurdeehituse 8. etapp
Aadress:   Ringtee 75, Tartu

Galerii

Tartu Lõunakeskus on Lõuna-Eestis suurim kaubandus- ja vabaajaveetmise keskus.

Järjepidevalt laienetakse. Lõunakeskuse riiulparkla ja juurdeehitus on järjekorras 8. ehitusetapp. Kasutades väärikamaid materjale kaasajastati olemasoleva neljanda etapi külgfassaadi.