Alarõhutuuluti aitab katusel hingata

alarõhutuuluti lamekatuse ehitus

Alarõhutuuluti on katuste tuulutamiseks ettenähtud toode

Alarõhutuuluti.

Alarõhutuulutid paigaldatakse lamekatustel katusetuulutuse peakanalitele. Peakanalid lõigatakse katuse kõrgematesse  kohtadesse nagu katuse hari või parapeti, seina lähedale ja vajadusel ka madalamatesse kohtadesse.

Alarõhutuulutid tuleb paigaldada nii, tuulutussüsteem saaks toimimiseks õhku.

Katusesoojustuse ülemisse kihti lõigatakse tuulutuse peakanalid. Peakanali minimaalne sügavus on 25 mm ja maksimaalne laius 90 mm. Peakanalite soovituslik kaugus parapetist, seinast ehk takistusest on 1000 mm.

Peakanalid lõigatakse risti katusesoojustuse pealmises kihis või pealmise kihi all oleva soojustuse peal olevate tuulutuskanalitega. Katusesoojustuse pealmise kihi kanalid peavad olema katuse kalde suunalised.

Katuseosades, kus tuulutusplaatide sees olevad kanalid on katkestatud läbilõigetega (katuseaknad, suitsuluugid, suuremad katuseläbiviigud ja teised taolised takistused ), tuleb takistuste ette ja järele lõigata risti plaatides olevate kanalitega täiendavad abikanalid, mis ulatuksid mõlemalt poolt takistustest mööda vähemalt 500 mm.

Alarõhutuulutid peavad paiknema peakanalitel mitte rohkem kui 4 kuni 8 meetri suuruse sammuga. Ühe tuuluti (D=100 mm) tööpiirkonnaks on arvestatud kuni 100 m².

Alarõhutuulutid peavad olema vähemalt 300 mm kõrgused.

Alarõhutuuluti peab olema avatav, et sealtkaudu oleks võimalik kontrollida katuse toimimist. Tuuluti peab olema ilmastikukindel ja kestev kogu katuse projekteeritud kasutusea jooksul. Tuuluti kaudu ei tohi katusesse sattuda sademeid.

Tuulutite alumist katusele toetuvat osa toodetakse nii tasapinnalisena ehk tuulutiga risti, kui ka erinevate kalletega järsemate katuste harjadesse paigaldamiseks.

Alarõhutuuluti paigaldamine lamekatusele

Alarõhutuulutite paigaldamiseks lõigatakse peale katuse pealmise ehk viimase kattekihi paigaldamist katuse vett pidavasse ehk hüdroisolatsioonikihti tuuluti sees oleva ava suurune auk. Auk läbib ka katusesoojustuse ülemist ehk pealmist soojustuse kattekihti.

Tuuluti paigaldamiseks sulatatakse põletiga katuse pealmist kihti ja surutakse tuuluti pealmise kihi külge. Tuuluti jalamile keevitatakse vastava suurusega bituumenrullmaterjalist kattelapp.

Lappi on võimalik paigaldada ühes tükis või kahes u-tähe kujuliste tükkidena. Kattelapp keevitatakse alarõhutuuluti alusjalale. Tuleb jälgida, et kattelapp oleks tihedalt sulanud alusjala külge ja lapi ääred katusekatte materjali külge. Kattelapi äärtest surutakse välja 5 kuni 10 mm laiune sulabituumeni riba.

Loe veel tuuluti aitab katusel hingata

Katusetuuluti

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – alarõhutuuluti aitab katusel hingata