Suitsuluuk – tulekahju korral suitsu väljajuhtimiseks

suitsuluuk suitsueemaldusluuk katusel

Suitsuluuk ehk suitsueemaldusluuk on katusekonstruktsiooni osa, mille kaudu juhitakse tulekahju korral ruumist välja suitsu ja kuumasid gaase

Suitsuluuk, suitsueemaldusluuk.

Suitsuluugi avanedes tekib ruumi suitsuvaba õhukiht ja vaba evakuatsioonitee.
Süsteem aitab vähendada tule levikut ja ruumi põlengukahjusid.
Samas annab päästjatele lisavõimaluse operatiivselt tulekolde asukoht kindlaks teha.

Suitsuluugid on passiivse tulekustutussüsteemi osaks.
Loomulik suitsueemaldus on kõige sobilikum ühekorruseliste ehitiste puhul.
Suits eemaldatakse läbi luukide või akende.
Suitsuluugid paigaldatakse katustele või välisseina ülaossa.
Suitsu loomulikku ärajuhtimist kasutatakse ka mitmekorruseliste hoonete trepikodades.

Suitsuluugid võivad avaneda erineval viisil

  • automaatselt temperatuuri tõustes
  • automaatselt suitsuandurist saadud signaalist
  • automaatselt ATS-lt saadud signaalist
  • võib avada ka käsitsi

Suitsuluuke saab kasutada veel erinevateks otstarveteks

Loe veel suitsueemaldusluuk – tulekahju korral suitsu väljajuhtimiseks

Suitsuluugi ETF kaart

Suitsueemaldusluuk

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – suitsuluuk – tulekahju korral suitsu väljajuhtimiseks