RIL – ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend

RIL 107-2012 - ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend
RIL 107-2012. Ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend

Originaali pealkiri: RIL 107-2012. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet

Suomen Rakennusinöörien Liitto RIL ry

Juhendi pealkiri: RIL 107-2012. Ehituste vee- ja niiskuskaitse juhend

Väljaandja: ET INFOkeskus AS

Tõlkija: Anne Perema

Tehniline toimetaja: Erki Soekov

Välja antud: Tallinn 2015

Juhendis on 218 lehekülge. Mõõdud 17,5*25 cm.

 

TUTVUSTUS

RIL – ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend.
Ehitise vee- ja niiskuskaitse ning oskus ehitada toimivaid hüdroisolatsioone, on nüüdisaja ehitiste puhul väga oluline.
Tänapäeva hoonete kõrged nõudmised soojustuse ja sisekliima tingimustele ei jäta võimalust niiskuskaitse pealiskaudseks käsitlemiseks.

Käesoleva raamatu kaasnõustaja Erki Soekov saab kinnitada kajastatud teemade aktuaalsust ning originaalse allika (soomekeelne RIL 107-2012) head käsitlustaset.

Niiskuskaitse ehituses ei ole võimalik ilma täpse arusaamata vee ja niiskuse olemusest, vee eri liikide käitumisest tüüpilistes ehitusstandardites ja -olukordades.
Tõlgitud algallika tekst on heaks näiteks, kuidas olemuselt üsna keerukat temaatikat on võimalik ühes kokkuvõtlikus teoses kajastada nii üldiste kui ka detailsemate põhimõtetena.

Toimetajad on omalt poolt lisamärkustes juurde lisanud mõningaid soovitusi, täpsustusi, tõlgendusi, eriolukordade kirjeldusi ja viiteid Eesti ehituspraktika samalaadsetele küsimustele.
Loodetavasti on need kasuks ja toeks algallika teksti paremale mõistmisele.

 

Vaata veel kasulikku teavet

 

OÜ Evari Ehitus – kirjandus – RIL – ehitiste vee- ja niiskuskaitse juhend