Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal Kambja vallas

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal.

Osaleme elukeskkonna loomises – pakume looduslikku ja keskkonnasäästlikku konstruktsioonipuitu ja viimistlusmaterjale hoonete erinevatele pindadele nagu põrandad, laed, seinte sise- ja välispinnad ning terrassid, õued, iluaiad ja piirded.

Ivar Dembovski - juhatuse esimees
Tehtud tööd

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal Kambja vallas Reola külas Unipiha tee 20A

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
kandeprofiilipleki paigaldamine

Katusetöid alustati olemasolevatele liimpuittaladele kandeprofiilpleki paigaldamisega.

Kokku paigaldati 3 695 m2 profiilplekist katuse aluskonstruktsiooni.

Profiilplekid kinnitati profiilpleki põhjast kruvidega puittalade külge.

Kandepleki pikiühendused pandi omavahel ülekattesse ja ühendati konstruktiivsete kruvidega sammuga 500 mm.

Seinte ja kandeprofiilide ühenduskohtadesse kruviti L- kujulised liiteplekid.

Liiteplekid kinnitati vertikaalpindade külge kruvidega.

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
Suitsuluugid katusel

Kandeprofiilpleki sisse lõigati avad suitsuluukide paigaldamiseks.

Kokku paigaldati 20 suitsuluuki mõõtudega 1500*1500 mm.

Suitsuluukide paigaldamiseks kasutati metallist nurgikuid.

Suitsuluugid avanevad tulekahju korral automaatselt elektrimootori abil.

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
katuse sängituskihi ja aurutõkke paigaldus

Profiilpleki peale paigaldati kivivillast Technoroof N30 sängituskiht paksusega 50 mm.

Villaplaatide paigaldamisel jälgiti, et plaatide ühendus- ehk ristumiskohtades ei tekiks ristikujulisi mustreid ehk sõlmi.

Villast sängituskihile laotati aurutõkkekilest membraan.

Kasutati polüetüleenist kilet paksusega 0,2 mm.

Kile paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm.

Ühenduskohad tihendati teibiga.

Kileaurutõke viidi katuse vertikaalosade juures vertikaalselt ülesse, et kaitsta katuse vertikaalpinnast auru sattumist katusekonstruktsiooni.

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
soojustuse paigaldamine lamekatusetöödel

Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 200 mm.

Soojustusplaadid paigaldati omavahel nihkega nii, et ei tekiks plaadi nurkadesse ristikujulist mustrit.

Plaadid suruti paigaldamisel omavahel tihedalt kokku.

Vajadusel kasutati ehituse montaaživahtu.

Vahtpolüstüroolist plaadid kaeti Isover klaasvillplaatidega OL-TOP30, mille paksuseks oli 30 mm.

Klaasvillplaatide alumistel küljel on tuulutuskanalid.

Klaasvillplaadid paigaldati nii, et tuulutuskanalid suunduksid madalamalt kõrgemale.

Klaasvillplaatide paigaldamisel jälgiti, et tuulutuskanalid plaatide üleminekukohtades ei katkeks vaid oleksid toimivad kogu kalde ulatuses.

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
bituumenrullmaterjalist katusekatte keevitamine

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd.

Katus kaeti kahekihilise SBS bituumenrullmaterjalist kihiga.

Alumiseks kihiks kasutati rullmaterjali Unifleks EPP 4,0 ja pealmiseks kihiks rullmaterjali Unifleks EKP 5,0.

Rullmaterjalist alumine kiht paigaldati ilma puisteta ja pealmine kiht paigaldati puistega.

Rullmaterjalid keevitati katusele gaasipõleti abil.

Keevitamisel kasutati tehnilist gaasi propaan.

Rullmaterjali paani ühendusvuugid rulliti kinni vuugirulliga.

Bituumenrullmaterjalid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuukides ülekattega vähemalt 150 mm.

Bituumenrullmaterjalide ühenduskohtades suruti vuukidest välja bituumeniriba laiusega 5 kuni 10 mm.

Vuugist väljasurutud bituumeniriba juures välditi laiema kui 15 mm vuukide teket.

Alumine ja ülemine bituumenrullmaterjalist paanid paigaldati omavahel nihkega nii, et eri kihtides olevad ühendusvuugid ei sattuks kohakuti.

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
katusekonstruktsiooni kinnitamine

Rullmaterjalist katusekatte alumise kihi ühendusvuukidest tüübeldati ehk kinnitati lamekatusekonstruktsioon katuse aluskonstruktsiooni ehk kandeprofiilpleki külge.

Kasutati plastist teleskooptüübleid.

Tüüblid valiti nii, et tüübli pikkus oleks vähemalt 1,5-2 cm katuse soojustuse paksusest lühem.

Tüüblite sisse paigaldati isepuuruvad kruvid, millega kinnitati tüübel kandva profiilpleki külge.

Kinnituskruvid valiti nii, et need ulatuks katuse kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

Kruvide keeramiseks kasutati akutrelli otsas olevat spetsiaalset kruvikeeramise varrast.

Katuse kesktsoonis paigaldati tüüblid tihedusega 2,5 tk/m2 ehk sammuga 40 cm, katuse äärtes tihedusega 5 tk/m2 ehk sammuga 20 cm ja katuse nurkades paigaldati tüüblid tihedusega 7,5 tk/m2 ehk kolmekordse tavakatuse normi järgi.

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
katusekatte materjalist ülespöörded ehk tõsted

Katuse tasapinnaga risti olevatele vertikaalpindadele tehti bituumenrullmaterjalist kahekihilised ülespöörded.

Katuse horisontaal- ja vertikaalpindade ühinemiskohale kinnitati immutatud puidust kolmnurkliistud.

Kolmnurkliistud kinnitati kruvidega katuse vertikaalpinna külge.

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
katuse alustus- ja lõpetusplekid

Paigaldati katuse serva-, räästa– ja parapetiplekid.

Plekkideks kasutati värvitud pural pinnakattega tsingitud terasplekke.

Parapetiplekid ühendati omavahel püstvaltsiga.

Parapetiplekid paigaldati nii, et pleki pealmise pinna kalle oleks piisava kaldega katuse poole ehk kaldega 1/6.

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
katuse tuulutus

Katuse tuulutamiseks paigaldati katusele 38 alarõhutuulutit.

Tuulutid paigaldati tuulutuse peakanalitele.

Peakanalid lõigati põhisoojustuse sisse.

Alarõhutuulutite jalamile keevitati peale SBS bituumenrullmaterjalist kattelapid.

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal –
vihmavee ärajuhtimine

Katusele paigaldati 170 jm vihmaveerenni ja 228 jm vihmaveetoru.

Katusel oli kokku 24 vihmaveetoru allaviiku.

Vihmaveetorud kinnitati minimaalselt kahe kanduriga.

Kui kahe kanduri vahe ületas 2 meetrit, siis paigaldati kahe kanduri vahele piisav arv kandureid, et kandurite vahe ei ületaks kahte meetrit.

AS Rait tootmishoone – Unipiha tee 20A, Reola küla, Kambja vald, Tartumaa

Pildigalerii - tootmishoone lamekatusetööd

Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal – veel tootmishoonete katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2018 – Raitwood tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal
Raitwood logo

Tellija:

AS Rait

Projekti nimi:

hoone katusetööd

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

Tootmishoone

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Unipiha tee 20A, Reola küla, Kambja vald, Tartumaa

Projekti algus:

Detsember 2017

Projekti lõpp:

Märts 2018

Iseloomulik näitaja:

Katuse brutopind 3 695 M²