Lasita Maja AS tootmishoone katuse ehitamine Tartumaal

Tartu maakonnas oleme tegutsenud juba 20 aastat ning võime öelda, et see on soodne piirkond puitmajade tootmiseks. Lasita Maja kasutab kodumaist toorainet  ning meil on väljaõppinud kohalikud meistrid. Plaanitud juurdeehitus annab võimaluse suurendada puitmajade ekspordimahtu Lääne Euroopasse, eelkõige Suurbritanniasse ja Itaaliasse, kus nõudlus Eestimaiste puitmajade vastu on kasvanud.

Kaido Maisvee - juhatuse esimees

Tehtud tööd

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Profiilpleki paigaldus – paigaldustööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Lasita Maja AS tootmishoone katusetööd Tartumaal Risu tee 2

Lasita Maja AS tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal
Lamekatusetööd

Lasita tootmishoonele Tartumaal ehitati kokku 8 100 m² lamekatuseid.
Lasita tootmishoone lamekatusetööd Tartumaal tegi OÜ Evari Ehitus 2016/2017 aastal.

Lamekatuse aluskonstruktsiooni ehitus

Lasita tootmishoone lamekatusetöid alustati kandva profiilpleki ehk kandepleki paigaldamisega.
Kandvat profiilplekki paigaldati 8 100 m katuse ulatuses.
Lamekatuse põhikalded ehitati katusefermidega.

Kandev profiilplekk kinnitati katusefermide külge kandepleki laine põhjast.
Kinnitamiseks kasutati tsingitud isepuuruvaid kruvisid.
Paanide pikisuunalised omavahelised üle katted ühendati omavahel konstruktiivsete kruvidega.
Maksimaalseks kruvi sammuks oli 500 mm.
Seinapaneeli ja kandeprofiilpleki ühenduskohale paigaldati 360 jm L-kujulist plekki.

Lasita Maja AS tootmishoone aurutõkke ehitamine  lamekatuse aluskonstruktsioonile

Lasita tootmishoone katusetööd Tartumaal.

Enne aurutõkke paigaldamist paigaldati kandva profiilpleki peale sängituskihina ehk aluskihina 50 mm paksused kivivillplaadid margiga Technoroof N30.
Kivivillplaadid ehk alusplaadid võimaldavad paremini ja kindlamalt paigaldada aurutõkkekilet.
Aurutõkkekileks kasutati 0,2 mm paksust polüetüleenist ehituskilet.
Aurutõkkekile paigaldati omavahelise ülekattega vähemalt 200 mm.
Ühenduskohad ühendati teibiga.

Lamekatuse soojustuse paigaldamine aurutõkkekile peale

Lasita Maja AS tootmishoone lamekatuse ehitus Tartumaal
Lamekatuse ehitus

Soojustuskiht paigaldati katuse aurutõkkekihi peale.
Põhisoojustuseks kasutati kivivillplaate Technoroof N30 paksusega 170 mm.
Plaadid paigaldati omavahel nihkega, et ei tekiks nelja plaadi risti kujulist mustrit ehk ristumiskohta.
Katuse vastukalded moodustati kahepoolse kaldega vahtpolüstüreen EPS 50 plaatidest.

Põhisoojustuskihi peale ehitati katteplaatidest ehk kõvadest klaasvilla plaatidest OL-TOP30 paksusega 30 mm lamekatuse tuulutussüsteem.
Klaasvillplaatide alumistel pooltel olid tehases valmistatud tuulutussooned.
Katteplaadid paigaldati nii, et tuulutussooned kulgeksid katuse madalamast osast kõrgemale.

Katteplaadi alumises osas olevate tuulutussoonete omavaheliseks ühendamiseks hööveldati katuse põhisoojustuse ülemisse pinda tuulutussüsteemi ühenduskanalid ehk peakanalid minimaalse sügavusega 30 mm ja maksimaalse laiusega 90 mm.
Ühenduskanalid ehitati kõrgematesse kohtadesse ja parapettide juures 1 meetri kaugusele.
Suitsuluukide juures ehitati täiendavad abikanalid.

Lasita Maja AS tootmishoone katuse kattekihi ehk hüdroisolatsioonikihi paigaldamine ja keevitamine

Lasita tootmishoone katusetööd Tartumaal.

Lasita Maja AS tootmishoone lamekatuse ehitamine Tartumaal
Lamekatuse ehitamine

Katuse kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks paigaldati katusele kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist seisvat vett pidav kattekiht.
Alumine bituumenrullmaterjali kiht oli ilma kaitsva puistega.
Ülemine ehk pealmine bituumenrullmaterjal oli tume halli kildkivipuistega.
Kildkivipuiste kaitseb katusematerjale erinevate negatiivsete mõjude eest.

Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel üle kattega pikivuukides 100 mm ja otsavuukides vähemalt 150 mm.
SBS bituumenrullmaterjalide ühenduskohtades suruti ühendusvuugist vedel bituumen välja vähemalt 5 kuni 10 mm laiuse ribana.
Alumise kattekihi ühendusvuukidesse paigaldati kinnitusvahendid ehk kinnitustüüblid.
Kinnituselemendiks olid tsingitud metallist isepuuruvad katusetüübli kruvid.

Kinnitusvahendite komplektid valiti nii, et kinnitusvahendi plastist osa oleks soojustuse paksusest vähemalt 15 mm lühem ja kinnituskruvi ulatuks kandvast profiilplekist vähemalt 25 mm läbi.
Katuse horisontaalpinna ja vertikaalpindade ühendusjoontele kinnitati immutatud okaspuidust kolmnurkliistud küljepikkusega 50 mm.

Katuse kattekihi ehk hüdroisolatsioonikihi äärtes keevitati SBS bituumenrullmaterjal ülesse ka parapetile vähemalt 300 mm ulatuses. Sama ka suitsuluukidele.

Lasita Maja AS tootmishoone katusele vihmaveesüsteemi ehitamine

Lasita tootmishoone katusetööd Tartumaal.

Lasita tootmishoone lamekatus Tartumaal on sisemise vihmavee äravooluga.
Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katuse madalamatesse kohtadesse kokku 29 elektrilise küttega vihmaveelehtrit ehk vihmaveekaevu.
Paigaldatud lehtrite ehk kaevude äravoolutorustikud isoleeriti soojustuskoorikutega.
Äravoolulehtrite peale paigaldati prahisõelad.

Alarõhutuulutite paigaldamine lamekatuse tuulutussüsteemile

Lamekatuse tuulutussüsteemi peakanalitele lõigati katusekatte ehk hüdroisolatsioonikihi sisse umbes 150 mm suurused augud ja nende peale keevitati plastist alarõhutuulutid.
Alarõhutuuluti jalamile paigaldati SBS bituumenrullmaterjalist kattelapid.
Kokku paigaldati ehitatud lamekatusele 90 alarõhutuulutit.

Lasita Maja AS tootmishoone parapetiplekkide paigaldamine katuse parapettidele

Katuse parapettidele paigaldati 281 jm parapetiplekki.
Plekid valmistati pural kattega tahvelplekist.
Parapetiplekid ühendati omavahel püstvaltsidega.

Katuseluukide paigaldus katuse aluskonstruktsioonile

Lasita tootmishoone lamekatusele Tartumaal paigaldati 15 soojustatud katuseluuki.
Luugid kinnitati kandva profiilpleki peale.
Luugid on elektriliselt juhitavad.
Luuke kasutatakse nii suitsuluukidena kui ka katuseakendena.

Lasita Maja AS tootmishoone ehitatud lamekatuse ühendamine olemasoleva katusega

Olemasolev katus ühendati olemasoleva hoone katusega.
Liitmistsooni laiuseks oli 2 meetrit.

Loe veel Lasita Maja AS, Risu tee 2, Pihva küla, Tähtvere vald, Tartumaa

https://tartu.postimees.ee/4190253/lasita-maja-uus-tootmishoone-sai-valmis

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Lasita Maja AS tootmishoone katusetööd Tartumaal Risu tee 2

Lasita Maja AS tootmishoone katusetööd Tartumaal

Tellija:

LASITA MAJA AS

Projekti nimi:

TOOTMISHOONE LAIENDUSe katuse ehitamine

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

TOOTMISHOONE

Tööde iseloom:

lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

RISU TEE 2, PIHVA KÜLA, TÄHTVERE VALD, TARTUMAA

Projekti algus:

November 2016

Projekti lõpp:

Märts 2017

Iseloomulik näitaja:

Katuse Brutopind 8 100 m²