Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a Kesklinna linnaosas

Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a

Ärihoone kaasaegne, kerge ja avatud kontoristiil, kinnine sisehoov ja hoonealune parkla loovad mugava tööpaiga.

Hoone suurepärane asukoht loob töö, kodu ja vaba aja veetmise vahele mõnusa tasakaalu, võimaldades vaid hetkega saada osa parimast, mida linn pakub.

Viljar Jänes - Arendusjuht
Tehtud tööd

Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a kesklinna linnaosas Tartumaal

Lamekatuse ehitamine Tartu südalinnas Ülikooli 2a
Lamekatusetööd

Lamekatuse ehitamine Tartu südalinnas Ülikooli 2a büroohoonele toimus 2016. aastal.

Tartu südalinnas asuvale Ülikooli 2a büroohoonele ehitati kokku 857 m² tava lamekatust.

Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a –
Lamekatuse aurutõkke ehitamine katuse aluskonstruktsioonile

Hüdroisolatsioonitööd lamekatuse aluskonstruktsioonile
Hüdroisolatsioonitööd

Lamekatuse aluskonstruktsiooniks oli raudbetoonist kandekonstruktsioon.

Aluskonstruktsioon puhastati ja korrastati.

Korrastatud aluspinnale paigaldati polüetüleenist 0,2 mm paksune aurutõkkekiht.

Aurutõkkematerjali erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm.
Ühenduskohad ühendati omavahel teibiga.

Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a –
Lamekatuse soojustustööd

Soojustusmaterjaliks kasutati vahtpolüstüreeni EPS 60 paksusega 300 mm.

Soojustustööde tegemisel paigaldati soojustusplaadid nii, et ei tekiks paigaldatud plaatide mustris riste.

Katuse kalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüstüreenist margiga EPS 60.

Samast materjalist ehitati ka vastukalded.

Katuse harja kohtadesse hööveldati vahtpolüstüreeni ülemisse kihti katuse tuulutussüsteemi peakanalid sügavusega minimaalselt 25 mm ja laiusega maksimaalselt 90 mm.

Katuse põhisoojustuse peale paigaldati tuulutus soontega klaasvillast OL-TOP 30 mm paksused katteplaadid.

Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a –
Lamekatuse hüdroisolatsioonikihi paigaldamine

Katusetööd Tartu südalinnas Ülikooli 2a
Katusetööd

Lamekatuse hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks ehk pealmiseks kihiks keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht.

Alumises kihis kasutati ilma puisteta bituumenrullmaterjali ja pealmises kihis kildkivipuistega bituumenrullmaterjali.

Bituumenrullmaterjali kõrvuti asetsevad paanid paigaldati omavahel ülekattega.

Pikiühenduses oli minimaalne ülekate 100 mm ja otsaühenduses 150 mm.

Alumise kihi ühendusvuukidesse paigaldati lamekatuse kinnitusvahendid ehk kinnitustüüblid.

Kinnitusvahendid valiti selliselt, et kinnitusvahendi plastist alumine ots oleks aluskonstruktsioonile mitte ligemal kui 15 mm.

Kinnitusvahendi kinnituselemendiks kasutati tsingitud betoonikiilu.

Kinnitusvahendi ehk tüübli paigaldamiseks puuriti soojustuse ja raudbetoonist aluskonstruktsiooni sisse piisava sügavusega augud ja löödi kiilud koos tüüblitega mehaaniliselt sisse.

SBS bituumenrullmaterjali kõrvuti asetsevad paanid keevitati gaasipõletite abil omavahel kokku vettpidavaks tervikuks.

Ühendusvuukidest pressiti välja sulabituumeni riba laiusega 5 kuni 10 mm.

Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a –
Pööratud lamekatuse hüdroisolatsiooni ehitamine

Parapeti ehitamine Tartu südalinnas Ülikooli 2a
Parapeti ehitamine

Betoonist aluskonstruktsioon korrastati ja kaeti bituumenkrundi ehk bituumenpraimeriga.

Krunditud betoonpinnale keevitati kolmes kihis SBS bituumenrullmaterjal.

Samast materjalist keevitati ka hüdroisolatsioonikihi ülespöörded.

SBS bituumenrullmaterjali paigaldamisel paigaldati külgnevad paamaterjali paanid omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm.

Vuukidest suruti välja bituumeniriba laiusega 5 kuni 10 mm.

Läbi pööratud lamekatuse hüdroisolatsioonikihi paigaldati vihmavee ärajuhtimiseks neli kaheastmelist katusekaevu.

Pööratud katuse soojustamine ja järgnevate kihtide ehitamine olid tellija töövõtus.

Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a –
Muud katusetööd

Ülikooli 2a ehitatud lamekatusele ehitati soojustatud parapett.

Parapeti ehitamiseks kasutati immutatud puidust distantsliiste, OSB3 ehitusplaate, kivivillsoojustust.

Parapeti peale paigaldati pural kattega püstvaltsühendusega parapetiplekk.

Kokku ehitati parapetti 143 jm.

Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekonstruktsiooni 4 elektrilise küttega katuselehtrit ehk vihmaveelehtrit ehk vihmavee äravoolu kaevu.

Katuselehtrite ehk vihmaveelehtrite peale paigaldati prahisõelad.

Katuse tuulutussüsteemi toimimiseks paigaldati hüdroisolatsioonikihi ehk katusekatte peale alarõhutuulutid.

Selleks lõigati tuulutuse peakanalite peale hüdroisolatsioonikihi sisse umbes 150 mm läbimõõduga augud.

Aukude peale paigaldati plastist alarõhutuulutid.

Alarõhutuulutitele keevitati peale SBS bituumenrullmaterjalist kattelapid.

Katuse aluskonstruktsioonile paigaldati kaks soojustatud katuseluuki.

Luugid kinnitati raudbetoonist aluskonstruktsiooni külge.

Luukidele tehti SBS bituumenrullmaterjalist ülespöörded.

Tartu südalinnas asuvale Ülikooli 2a büroohoonele ehitati kokku 108 m² pööratud lamekatust.

Raudbetoonist aluskonstruktsioonile ehitati betoonist kalded (tellija töövõtt).

Ülikooli 2a Tartus asuvale büroohoone vundamendile paigaldati SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioon ja soojustus.

Loe veel katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a Tartu linn Tartumaa

Pildigalerii - ärihoone katuse ehitus

Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a –
Veel ärihoonete katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2016 – Katuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a
Lamekatuse ehitamine Tartu südalinnas Ülikooli 2a

Tellija:

KAARSILLA KINNISVARA OÜ

Projekti nimi:

LAMEKATUSE EHITamine ÜLIKOOLI 2A

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

ÄRIHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitis

Riik:

Eesti

Aadress:

ÜLIKOOLI 2A, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

Mai 2016

Projekti lõpp:

August 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse Brutopind 965 m2