Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal Kurekivi tee 2

Mobec hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal.

Mobec AS on üks peamisi toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüügi ja turustamisega tegelevaid ettevõtteid Eestis alates 1993. aastast.

Uus ja innovatiivne logistikakeskus asub Jüris, Kurekivi tee 2.

Swen Oja - Tegevdirektor
Tehtud tööd

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal Kurekivi tee 2 Lehmja külas Rae vallas

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustööd Harjumaal Kurekivi tee 2
Ehitustööd

Mobec AS kontori- ja laohoone lamekatuse ehitustööd Harjumaal tegi OÜ Evari Ehitus 2017. aastal.

Mobec kontori- ja laohoonele Harjumaal ehitati kokku 8 125 m² lamekatust.

Mobec AS lamekatuse ehitustöö hoone laoosale

Kokku ehitati 7204 m² lamekatust.

Laohoone katuse aluskonstruktsiooniks oli kandev profiilplekk.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
katuse aluskonstruktsiooni ehitustööd

Ehitustöid Harjumaal alustati kandva profiilpleki paigaldamisega.

Kokku paigaldati kandeplekki 7 204 m².

Kandeplekid paigaldati omavahel ülekattega ja kinnitati katusefermide külge kandepleki laine põhjast.

Kinnitamiseks kasutati korrodeerumisvastase kattega isepuuruvaid kruvisid.

Kandepleki pikiühendused kinnitati konstruktiivselt sammuga 500 mm.

Sandwich seinapaneelide ja kandva profiilpleki ühendusjoonele kinnitati L-kujulised liiteplekid kokku 194 jm ulatuses.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
aurusiolatsiooni paigaldustööd

Kandva profiilpleki peale paigaldati kivivill Techoroof N30 50 mm paksune sängituskiht.

Sängituskiht muudab aurutõkke paigaldamise efektiivsemaks.

Aurutõkkeks kasutati plastist aurutõkkekilet paksusega 0,2 mm.

Kilepaanide omavahelised ülekatted tehti vähemalt 200 mm laiuselt.

Ühenduskohad kinnitati teibiga.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
katuse soojustuse ehitustööd

Katuse põhisoojustuseks kasutati vahtpolüstüreenist EPS 60 soojustusplaate paksusega 200 mm.

Samast materjalist kaldu lõigatud plaatidest ehitati ka katuse põhikalded ja vastukalded.

Soojustus plaadid paigaldati nii, et ei tekiks ristikujulise mustriga ühenduskohti ja et kohakuti olevate plaatide vuugid ei kattuks.

Katuse põhisoojustuse pealmisesse kihti lõigati lamekatuse tuulutussüsteemi peakanalid.

Kanalite minimaalseks sügavuseks oli 25 mm ja maksimaalseks laiuseks 90 mm.

Põhisoojustus kaeti klaasvillast OL-TOP plaatidega paksusega 30 mm.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikihi ehitamine

SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht ehk kattekiht ehk katuse pealmine kiht keevitati kahes kihis.

Erinevad katusepaanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm.

Alumise ja ülemise kattekihi vuugid paigaldati omavahel nihkesse, et vuugid ei sattuks üksteise peale kohakutti.

Alumise kihi ühendusvuukidesse paigaldati lamekatuse kinnitusvahendid ehk kinnitustüübleid.

Tüüblitega kinnitati katuse aluskonstruktsiooni peale paigaldatud katusekonstruktsiooni erinevad kihid aluskonstruktsiooni külge.

Kasutati teleskooptüüpi kinnitusvahendeid.

Kinnituselemendiks kasutati isepuuruvaid kruvisid.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
räästa ehitustööd hoone laoosal

Katusele ehitati 111 jm räästast ehk karniisi.

Ehitamiseks kasutati immutatud saepuitu ja OSB3 niiskuskindlat ehitusplaati.

Räästasse paigaldati pural kattega räästaplekid ehk servaplekid.

Vihmavee ärajuhtimiseks ehitati vihmaveesüsteem ehk paigaldati vihmaveerennid ja vihmaveetorud.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
ehitustööd hoone laoosal

Katusele ehitati 209 jm parapetti.

Ehitamiseks kasutati immutatud puitu ja niiskuskindlat vineeri.

Parapeti peale paigaldati tsingitud U-kujulised karbikplekid.

Paigaldati tormiplekid ehk vastuplekid.

Parapett kaeti pural kattega püstvaltsühendusega parapetiplekkidega.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
suitsuluukide paigaldustööd laohoone lamekatusel

Laohoone lamekatusele paigaldati 21 suitsuluuki.

Suitsuluugid on elektrilise juhtimisega.

Luugid avanevad automaatselt tulekahju korral, aga suitsuluuke on võimalik avada ka käsijuhtimisega.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
alarõhutuulutite paigaldustööd laohoone lamekatusel

Katusele paigaldati 100 plastist alarõhutuulutit.

Tuulutid paigaldati lamekatuse tuulutussüsteemi peakanalitele.

Selleks lõigati katuse hüdroisolatsioonikihti umbes 150 mm läbimõõduga avad, mille peale paigaldati alarõhutuulutid.

Tuulutite peale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist lisalapid.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö hoone kontoriosale

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustööd Harjumaal.

Kontorihoonele ehitati 921 m² lamekatust.

Hoone kontoriosa aluskonstruktsiooniks on raudbetoonpaneelid.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
aurutõkke ehitustööd kontori katusetöödel

Raudbetoonist katuse aluskonstruktsioon korrastati ja puhastati.

Lamekatuse aurutõkkeks kasutati SBS bituumenrullmaterjali.

Materjal keevitati raudbetoonist aluskonstruktsiooni peale.

Lamekatuse äärtes keevitati aurutõkkele ülespöörded.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
soojustustööd kontori katusetöödel

Lamekatuse põhisoojustamiseks kasutati vahtpolüstüreeni EPS 60 paksusega 190 mm.

Soojustusplaadid paigaldamisel välditi plaatide ühenduskohtades ristikujulise mustri teket.

Vahtpolüstüreenist EPS 60 ehitati ka katuse kalded ja vastukalded.

Põhisoojustuse ülemisse kihti lõigati katusetuulutuse peakanalid.

Kanalite sügavus oli minimaalselt 25 mm ja kanali laius kuni 90 mm.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikihi ehitamine

SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk katuse vett pidav kiht ehk kattekiht keevitati kahest eraldi kihist.

Aluskihina kasutati ilma puisteta rullmaterjali.

Pealiskihina aga kiltkivipuistega rullmaterjali.

Rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega.

Pikuvuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm ulatuses.

Matejalid keevitati omavahel kokku ja vuukidest suruti välja 5 kuni 10 mm laiune bituumeniriba.

Alumise ja ülemise hüdroisolatsioonikihi materjali vuugid paigaldati omavahel nihkesse, et katusele ei tekiks suuri muhke.

Hüdroisolatsioonikihi alumise kihi vuukidesse ehk paanide ühendusvuukidesse paigaldati lamekatuse kinnitusvahendid ehk kinnitustüüblid.

Kinnitamiseks kasutati teleskooptüüpi kinniteid.

Kinnitite plastosa valiti nii, et kinnitusvahendi alumise otsa ja katuse kandva aluskonstruktsiooni vahele jääks vähemalt 15 mm vaba ruumi.

Kinnituselemendiks kasutati betoonikiile.
Kiilud löödi mehaaniliselt raudbetoonist aluskonstruktsiooni sisse puuritud aukudesse.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
räästa ehitustööd hoone kontoriosal

Lamekatusele ehitati 110 jm räästast.

Räästa ehitamiseks kasutati immutatud puitmaterjali ja niiskuskindlat vineeri.

Tekkinud vahed soojustati kivivillaga.

Räästasse paigaldati pural kattega räästaplekid.

Mobec AS hoone lamekatuse ehtiustöö Harjumaal –
parapeti ehitustööd hoone kontori osal

Lamekatusele ehitati 191 jm parapetti.

Parapeti ehitamiseks kasutati immutatud puitu ja niiskuskindlat vineeri.

Parapetile paigaldati U-kujuline karbikplekk.

Parapett kaeti pural kattega parapetiplekiga.

Pleki ühenduskohad ühendati püstvaltsiga.

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal –
kontorihoonel tehtud muud ehitustööd

Lamekatuse kontorihoonel paigaldati 81 jm SBS bituumenrullmaterjalide ülespöörete seina lõpetusplekki, 4 elektrilise küttega katusekaevu, 1 suitsuluuk, 13 alarõhutuulutit.

Varikatuste ehitustööd Mobec AS kontori- ja laohoonel

Katuse ehitustööde käigus ehitati 40 m² varikatuseid.

Metallist kandekonstruktsioonile ehitati immutatud puidust ja niiskuskindlast vineerist aluskonstruktsioon.

Aluskonstruktsioonile keevitati kahes kihis hüdroisolatsioonikiht ehk vett pidav kiht ehk kattekiht.

Keevitati vajalikud ülespöörded.

Paigaldati vihmaveerennid, vihmaveetorud, räästaplekid, ülespöörete lõpetusplekid.

Mobec AS hoone lamekatuse turvasüsteemi ehitamine

Lamekatuse turvasüsteemi ehitamiseks paigaldati katusele 49 komplekti ABS tehase turvapollareid.

Turvapollarid kinnitati katuse aluskonstruktsiooni külge turvapollarite komplektis olnud kinnitusvahenditega.

Katusepollarite vahele pingutati 6 mm läbimõõduga happekindlad turvatrossid.

Turvatrossi pingutamiseks paigaldati pingutuselemendid.

Mobec AS kontori- ja laohoone – Kurekivi tee 2, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa

Pildigalerii - hoone lamekatuse ehitustöö

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal – veel kontori- ja laohoonete katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2017 – Mobec AS hoone lamekatuse ehitustöö Harjumaal 
Mobec AS hoone lamekatuse ehitustööd Harjumaal

Tellija:

MOBEC AS

Projekti nimi:

KONTORI- JA LAOHOONE LAMEKATUSE EHITUSTÖÖD

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

KONTORI- JA LAOHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

KUREKIVI TEE 2, Lehmja küla, RAE VALD, HARJUMAA

Projekti algus:

Mai 2017

Projekti lõpp:

August 2017

Iseloomulik näitaja:

Katuse Brutopind 8 125 M²