Katuselehter viib katuselt sadevee

Katuselehter viib katuselt sadevee

Katuselehter ehk katusekaev ehk sadeveelehter on läbiviik katusest, mis on ette nähtud sademevee äravooluks katuselt

Katuselehter viib katuselt sadevee, katusekaev, sadeveelehter, sadevee kaev, sadeveekaev, sajuvee lehter, vihmavee lehter, vihmaveelehter, äravoolukaev, sadeveekaevud on selle artikli märksõnad.

Katuselehter ehk katusekaev eemaldab vihma- ja sulamisveed laugetelt sissepoole kaldega katustelt.

Katuselehter ehk katusekaev ehk sadeveelehter jagunevad veekogumise astmete järgi

Katuselehtrid võivad olla erinevad LORO
Katuselehtrid võivad olla erinevad LORO
 1. Üheastmeline katuselehter, katusekaev, sadeveelehter, sadevee kaev, vihmavee lehter, sajuvee lehter.
  Üheastmelise katuselehtri äravoolutoru peab olema kogu katust läbival osal ühest tükist ja ühenduskoht peab olema jälgitav ehk kontrollitav allpool katuse kandekonstruktsiooni.
 2. Kaheastmeline katuselehter, katusekaev, sadeveelehter, sadevee kaev, vihmavee lehter, sajuvee lehter ehitatakse välja kahes järgus.
  Katuselehtri alumine aste toimib ehituse ajal aurutõkkepealse sadevee äravoolulehtrina.
  Peale katuse soojustamist katusekatte ehk hüdroisolatsiooni paigaldamise ajal paigaldatakse alumisse astmesse survetihedalt teine ehk pealmine aste.
 3. Mitmeastmeline katuselehter, katusekaev, sadeveelehter, sadevee kaev, vihmavee lehter, sadevee lehter võimaldab sajuvee äravoolu nii katuse pinnalt kui katusekonstruktsiooni seest.
  Mitmeastmelisi katuselehtreid, katusekaeve kasutatakse pööratud katustel, haljastusega katustel, terrassidel, liiklusega koormatud katustel.

Sadeveelehter – sadevee äravoolu korraldamine katuselt

 

Sadevee äravoolu korraldamine katuselt LORO
Sadevee äravoolu korraldamine katuselt LORO
 1. Katuse äravoolu kavandamisel peab arvestada lühiajalise vihmavee maksimaalse sademevee hulgaga.
 2. Katuselehtri, katusekaevu minimaalne läbimõõt on 70 mm.
  Väiksema läbimõõduga katuselehtrid, katusekaevud võivad ummistuda ja külmuda.
 3. Ühe tavamõõtmetes (D=100 mm) katuselehtri, katusekaevu, sadeveelehtri vee valgala ei tohi olla suurem kui 200 m2.
  Erandjuhtudel võib  vihmavee valgala olla suurem, kui ekstreemoludes vee eemaldamine katuselt on ette nähtud üle katuse serva.
 4. Katuselehter, katusekaev, sadeveelehter peab olema kaetud prahisõelaga.
  Prahisõela veeläbilaskvus peab vastama katuselehtri läbilaskevõimele.
  Prahisõelad peavad olema valmistatud tehases.
 5. Katuselehter, katusekaev, sadeveelehter võib olla varustatud tagasilöögiklapiga.
 6. Katuselehter, katusekaev, sadeveelehter võib olla soojustatud ja varustatud reguleeritava küttekaabliga.
  Küttekaabel on kohustuslik, kui katuselehtri läbimõõt on väiksem kui 100 mm.
  Metalllehtrite puhul, kui lehter siseneb ja läbib köetavaid ruume, ei ole küttekaabli kasutamine hädavajalik.
 7. Katusekaev, sadeveelehter peab asetsema ümbritsevast katusetasapinnast 20 mm madalamal katuselehtri, katusekaevu tsentrist mõõdetult.
 8. Madalam katuse osa võiks olla lehtri ümber mõõtudega 900×900 mm.
  Vanni servad lõigatakse kaldu.
 9. Katuselehtri, katusekaevu, sadeveelehtri ääriku alla paigaldatakse 900×900 mm suurune täiendav hüdroisolatsioonilapp.
  Lapile paigaldatakse katuselehter, katusekaev.
  Lehtri peale ehk pealiskihi alla paigaldatakse lisa hüdroisolatsioonimaterjalist lapp suurusega 900×900 mm, mille keskele lõigatakse ava, mille läbimõõt on 100 mm lehtri avast suurem.
  Kui kasutusjuhend ei näe ette teisiti, siis viimase kihina paigaldatakse katusekatte materjali pealiskiht, mis ulatub katuselehtri toru servani.
 10. Katuselehtrite, katusekaevude, sadeveelehtrite omavaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 15 meetrit.
 11. Katuselehtri, katusekaevu, sadeveelehtri tsenter peab olema vertikaalpinnast vähemalt 500 mm kaugusel.
 12. Pikimal sadevee teekonnal ei tohi olla takistusi (katuseaknad, luugid, läbiviigud ja muu selline).
 13. Katuselehtri, katusekaevu, sadevelehtri paiknemine katusel peab arvestama ka katuse aluskonstruktsiooni ja parapeti lahendustega.
 14. Parapetiga katustel sadevee äravoolu ummistuste tõttu tekkida võivate vee kogunemise vältimiseks on soovitav paigaldada avariiliseks vee ärajuhtimiseks katusesüliti ehk veesüliti läbi parapeti.
Katuselehter viib katuselt sadevee
Katuselehter viib katuselt sadevee

Katuselehter, katusekaev, sadeveelehter – vaata, milliseid katuseid on OÜ Evari Ehitus ehitanud

RMK büroohoone katusetööd Tartus Rõõmu tee 7

Büroohoone katusetööd Tartus Paju 2

Tartu Ülikooli Delta katusetööd Tartus

Elva spordihoone lamekatuse ehitamine Tartu mnt 3/1

Promens AS tootmishoone katusetööd Rõngus Tartumaal

Katuselehter, katusekaev, sadeveelehter – loe “kasulik teada” artikleid

Kaldkatus on suurema kaldega kui 1:10

VILPE tehas Soomes toodab katusetarvikuid

Räästaplekk suunab vihmavee katuselt renni

Vastukalle parandab vee ärajuhtimist katuselt

Vintskap lahendab katusealuse ruuminappuse

Vihmaveesüsteem – vihmavee ärajuhtimiseks katuselt

Katuselehter, katusekaev, sadeveelehter – vaata linkidel olevat teavet

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitus – kasulikku

evari ehitus – kaasaegsed katuselahendused

Katuselehter, katusekaev, sadeveelehter – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus meedias

Lamekatuse ehitamine on trendikas

Hea peremees hooldab oma katust regulaarselt

Euroopa suurim katuse- ja puidumess tõi kokku üle 600 eksponendi

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lamekatusetöödest

OÜ Evari Ehitus ehitab plastrullmaterjalist lamekatuseid

 

Tutvu OÜ Evari Ehitus tööpakkumistega

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – katuselehter viib katuselt sadevee