Kaldkatus on suurema kaldega kui 1:10

kaldkatus

Kaldkatus on katus, mille kalle rõhtpinna suhtes on suurem kui 1:10 s.h. ka neelude kalle

Kaldkatus on enamasti voolavat vett pidavad katus.

Kaldkatustel võib kasutada väga erinevaid kattematerjale nagu kivi, plekk, bituumen, klaas, roog, laast, puit ja mis iganes katteks sobiv materjale.

Katuse kalle sõltub kasutatavast materjalist, hoone arhitekti arhitektuursest eelistusest, omaniku soovidest.

Kaldkatuseid on enamasti sobiv kasutada eramute ja väiksemate katuste ehitamisel.