Kaldkatus on suurema kaldega kui 1:10

Kaldkatus suurema kaldega

Kaldkatus on katus, mille kalle rõhtpinna suhtes on suurem kui 1:10 s.h. ka neelude kalle

Kaldkatus, kaldkatused, kaldkatused.

Kaldkatus on enamasti voolavat vett pidav katus.

Kaldkatustel võib kasutada väga erinevaid kattematerjale nagu kivi, plekk, bituumen, klaas, roog, laast, puit ja mis iganes katusekatteks sobivaid materjale.

Katuse kalle sõltub kasutatavast materjalist, hoone arhitekti arhitektuursest eelistusest, omaniku soovidest, projekteerimise tingimustest.

Kaldkatuseid on enamasti sobiv kasutada eramute ja väiksemate katuste ehitamisel.

Loe veel katus suurema kaldega kui 1:10

Katus

Vaata veel videot kaldkatus on suurema kaldega kui 1:10

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – kaldkatus on suurema kaldega kui 1:10