Viilkatus on vähemalt kahe kaldega katusetüüp

Viilkatus on katuseliik

Viilkatus on katusetüüp, millel on vähemalt kaks kallet ja vertikaalsed otsaseinad

Viilkatus, viilkatused.

Viilkatus on kogu ajaloo jooksul olnud meie arhitektuuri üks armastatumaid katuseliike. Aegade jooksul on muutunud küll kasutatavad materjalid ja materjalide paigaldustehnoloogia, kuid katuse otstarve mitte. Enamasti kasutatakse viilkatuseid eramute ja väiksemate hoonete katuste ehitamiseks. Suurtele hoonetele ehitatavad viilkatused muutuvad ehituslikult keerukamaks, raskemaks ja kulukamaks kui lamekatused. Seepärast on mõistlik ehitada suurematele hoonetele lamekatused.

Viilkatuse eelised

Viilkatuse eelised lamekatuste ees on kiirem vee äravoolamine katustelt, kuna katuse kalle on suurem. Samuti on viilkatuste materjalide valik suurem, kui lamekatustel. Võimalik on valida erinevate katusekivide, erineva profiiliga katuseplekkide, eterniidi, nii puit- kui bituumensindlite, puit-, laastu-, rookatuste vahel, kuid ka võimalik ehitada viilkatustele lamekatuste paigaldamise tehnoloogiale põhinevaid seisvat vett pidavaid katuseid. Igal kattematerjalil on eeliseid kui ka puudusi teiste katuse kattematerjalidega võrreldes. Katuse tüüp ja kasutatav materjal sõltub maa-ala planeeringu nõuetest, arhitektuursest lahendusest, katuseehituseks planeeritud rahaliste vahendite suurusest, võimalustest ja tellija soovist.

Viilkatuse renoveerimine

Viilkatused on pika elueaga. Sageli renoveeritakse viilkatused mitte niivõrd kattematerjali seisukorda arvestades, kui võrd katuse moraalsest vananemisest tingituna.

Katusekattematerjalide kohta täpsema informatsiooni saamiseks tuleb tutvuda materjalide tootja tootelehtede ja paigaldamissoovitustega.

Loe veel viilkatus on vähemalt kahe kaldega katusetüüp

Millist katust majale valida?

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – viilkatus on vähemalt kahe kaldega katusetüüp