Lamekatuste ehitamine on trendikas

Trendika lamekatuse ehitamine

Trendikate lamekatuste ehitamine tänapäeva hoonetele

Trendikas lamekatuste ehitamine.
Aina enam eelistatakse nii elumajade, ärihoonete kui ka kaubandushoonete ehitamisel lamekatust, mille eelisteks teiste katustega võrreldes on lihtsam ja kergem konstruktsioon ning soodne hind.

Lamekatusteks nimetatakse madalakaldelisi katuseid, mille kalle on enamasti väiksem kui 1:10 ja katteks bituumenrull-, plastrull– või mõni muu seisvat vett pidav materjal.

Tänapäevane lamekatus on pikaealine ja paljudel juhtudel ainulahenduseks hoonete katuste ehitamisel, kuna ehitatava katuse mõõtmed ei ole piiratud.

Lamekatuse eelis on ka see, et seda saab ehitada kõigile hoonete tüüpidele.

Tavalise lamekatuse tüüpkonstruktsioon koosneb järgmistest kihtidest:
1. Katuse kandekonstruktsioon, milleks enamikel juhtudel on puit, metall või betoon.
2. Aurutõke, milleks kasutatakse ehituskilet, bituumenrullmaterjal, alumineeritud materjale.
3. Vajadusel soojustus- ja tuulutuskiht, milleks kasutatakse kõvasid ehitusvillasid, vahtsoojustusplaate, kergkruusa.
4. Hüdroisolatsiooni– ehk katuse kattekiht.

Trendid lamekatuste ehitamises

Viimasel ajal on lamekatuseehitamisel trendiks saanud alumineeritud iseliimuva aurutõkke kasutamine profiilplekist kandepaneelidel.
Paigaldatud aurutõkke peal on võimalik ehitajal käia, mis omakorda muudab lamekatuste ehitamise mugavamaks ja ohutumaks.
Eriti sobilik on materjali kasutada tavapärasest niiskemate lamekatusekonstruktsioonides.

Betoonist kandekonstruktsiooniga lamekatustel on populaarseks soojustus- ja aurutõkkematerjalist vahtklaas.
Vahtklaasist plaadid paigaldatakse kohale kuuma bituumeniga.
Tulemuseks saadakse väga vastupidav, heade füüsikaliste omadustega konstruktsioonikiht, mille peale on võimalik ehitada nii tava- kui pööratud katuseid.
Vahtklaasi on kerge ja hea töödelda tavaliste puidutöö jaoks mõeldud tööriistadega.
Eriti hea on vahtklaasi kasutada kohtades, kus katus peab taluma suuremaid koormusi ja kus katuse all on niiskemad ruumid.

Järjest aktiivsemaks on muutunud erinevat värvi pealmise hüdroisolatsiooni– ehk kattekihtide kasutamine, kusjuures eelistatud toonideks on punane, pruun, roheline ja must.
Viimasel ajal on palju kasutatud valge puistega katusekattematerjale, mis peegeldavad katuselt tagasi valgust ja soojust, suvekuudel ei kuumene katused üle ja seeläbi püsib katus ka kauem töökorras.

Kuna selle sajandi teisel kümnendil on tõusnud ehitustel märksõnaks energiatõhusus, on muutunud paksemaks ka lamekatuste soojustusmaterjalide kihid. Erinevatel hoonetel võivad soojustuse materjalid ja paksused olla erinevad, sest energiatõhususe miinimumnõuded kehtivad hoonetele tervikuna ja seepärast on vaja igat ehitist vaadata iseseisva üksusena, sealhulgas ka lamekatuseid.

Ära ei tohi unustada katuse hooldust!

Iga katuse puhul on väga oluline, nende eluea pikendamiseks, katuseid hooldada. Katuseid on soovitav hooldada vähemalt kaks korda aastas: kevadel peale lume sulamist ja sügisel enne külmade tulekut.

Eelkõige peab katus olema puhas igasugustest kõrvalistest asjadest nagu puude lehed, lindude poolt toodud kondid, vanad kasutuks muutunud juhtmed, antennid, muud inimeste poolt katusele toodud ebavajalikud asjad.
Katuselt tuleb eemaldada sammal ja igasugune isetekkeline taimestik.

Aeg-ajalt peab hindama kattematerjali seisundit ja vajadusel katta vigastatud või kulunud kate uuega.

Samuti tuleb jälgida katuse kattematerjali alla tekkida võivaid aurukotte ja materjali kerkeid ning vajadusel neid eemaldada.
Kontrollima peab ka rullmaterjalide liitekohtade tihedust ja vajadusel teha vajalikud parandustööd.

Õigesti projekteeritud ja ehitatud lamekatustelt ei ole reeglina vaja talvel lund rookida.

Lamekatuste ehitamine nõuab teadmisi ja kogemusi

Lamekatuste ehitamine nõuab erialaseid teadmisi ja pikaajalisi kogemusi. Nii hoiate kokku aega, vahendeid ja saata katusele kindla garantii.

Alati on soodsam ehitada üks kord ja korralikult, kui mitu korda ikka uuesti ja uuesti.

Loe veel lamekatuse ehitamine on trendikas

Postimees: LAMEKATUSE EHITAMINE ON TRENDIKAS