Tavapärane lamekatus on enim kasutatud katuseliik

tavapärane lamekatus

Tavapärane lamekatus on katus, kus katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht asub katusekonstruktsioonis kõige peal

Tavapärane lamekatus.

Tavapärasel lamekatusel ei ole piiranguid katuse suurusele ja seega võib ehitada piiramatu suurusega katuseid.

Tavapärane lamekatus on kasutusel erinevate kalletega pindadel

Lamekatused on seisvat vett pidavad katused. Kui katusekalle on väiksem kui 1:10, siis on lamekatuse ehitamine vältimatu. Lamekatuseid võib ehitada ka suurema kaldega katustele. Katuse kaldele ei ole lamekatustel suuri piiranguid. Minimaalne kalle sõltub katusest ja jääb vahemikku 1:100 kuni 1:40.

Minimaalsete kallete juures on veelompide tekkimine katustele paratamatu. Tahtlikult veelompe katusele ei projekteerita. Veelompide sügavus ei tohi katustel olla suurem kui 1,5 cm. Veelompide läbimõõt ei ole piiratud. Lamekatuseid võib ehitada nii horisontaalseid, vertikaalseid, erineva kaldega, kaarjaid kuid ka väga erineva kujuga.

Tavapärane lamekatus kaetakse erinevate kattematerjalidega

Kattematerjaliks kasutatakse põhiliselt bituumenrullmaterjale, kasutatakse ka plastrullmaterjale, vedelplaste.

Bituumenrullmaterjalist katted tavapärasel lamekatusel

Bituumenrullmaterjalist katteid võib ehitada 1-, 2-, 3-kihilistena. Enamkasutatud  on kahekihilised kattelahendused. Katuste ehitamiseks kasutatavate bituumenrullmaterjalide 1 m2 kaal jääb vahemikku 4 – 5,5 kg/m2. Bituumenrullmaterjale tarnitakse 1 m laiustes rullides. Materjali pikkus rullis sõltub 1 m2 materjali kaalust. Ühe rulli kaal ei tohi olla üle 50 kg. Enamlevinud materjali pikkus ühes rullis on 10 meetrit. Olenevalt 1 m2 materjali kaalust võivad rullid olla ka lühemad või pikemad. Näiteks 5, 7, 15, 20 m. Eristatakse aluskihi- ja pealiskihimaterjale. Pealiskihimaterjalidel on peal kildkivist puiste- ehk kaitsekiht. Puiste- ehk kaitsekiht on tavaliselt tumehall, aga kaitsekiht võib olla ka valge, roheline, punane, pruun või veel mingit värvi. Materjalide paigaldamisel kasutatakse põhiliselt gaasipõleteid. Materjalid keevitatakse omavahel kokku ühtseks seisvat vett pidavaks kattekihiks.

Plastrullmaterjalist katted tavapärasel lamekatusel

Plastrullmaterjalidest katted on õhemad ja kergemad. Plastrullmaterjalide paksus jääb vahemikku 1,2 kuni 1,8 kg/m2. Plastrullmaterjale tarnitakse rullides põhiliselt laiusega 2 m. Ühes rullis on enamasti 20 m materjali. Plastrullmaterjale paigaldatakse ühekihilistena. Plastrullmaterjalid võivad olla väga erineva värviga. Materjalide paigaldamisel kasutatakse kuumaõhufööne. Materjalid sulatatakse kokku ühtseks seisvat vett pidavaks membraaniks.

Vedelplastmaterjalist katted tavapärasel lamekatusel

Vedelplastkatteid kasutatakse põhiliselt keeruka kujuga katuste ehitamisel. Vedelplast segatakse kokku ehitusplatsil ja kantakse ühtse membraanina katusele. Vedelplasti sisse paigaldatakse tugevuse andmiseks tugikangas.

Vaata veel tavapärane lamekatus on enim kasutatud katuse liik

Lamekatuste ehitamine on trendikas.

Kuidas rajada soojapidav lamekatus?

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – tavapärane lamekatus on enim kasutatud katuse liik