Pööratud katus on lamekatuse alamliik

Pööratud katus, haljaskatus,

Pööratud katus on katus, mille hüdroisolatsioonikiht asub allpool soojusisolatsiooni kihti

 

Pööratud katuseid kasutatakse põhiliselt käidavatel, liiklusega koormatud või haljaskatustel.

 

Pööratud katuste hüdroisolatsioon

Pööratud katuste hüdroisolatsioonikiht keevitatakse vahetult katuste aluskonstruktsioonile. Vajadusel ehitatakse katustele kalded allpool hüdroisolatsioonikihti. Soojusisolatsiooniks kasutatakse soojustusvahtusid. Katuste pealmine kiht ehitatakse vastavalt vajadusele kas betoonist, asfaldist, koormust taluvatest plaatidest, kasvupinnasest või mõnest muust materjalist. Vastavalt vajadusele kasutatakse katusekonstruktsioonides ka erinevaid lisakihte.

 

Pööratud katuste vihmavee ärajuhtimine

Pööratud katustel kasutatakse vihmavee ärajuhtimiseks mitmeastmelisi katuselehtreid ehk katusekaeve. Vee eemaldus katustelt toimub nii sõelkonstruktsiooni pinnalt kui ka sõelkonstruktsiooni kõrgendusrõnga avade kaudu katuse alumistest kihtidest.

Pööratud katuste mehaaniliste vigastuste oht on tavakatustest suurem.

 

Pööratud katuste kasutamine

Pööratud katuste kõige sagedasemad kasutuskohad on sillad, tunnelid, terrassid, korrusparklad, maa-alused erinevad ehitised, veemahutid, muruga kaetud katused ja teised sarnased ehitised.

Pööratud katustest ajakirjanduses

Pööratud katustest Äripäevas

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – pööratud katus