Lamekatusetööde käsiraamat

Lamekatusetööde käsiraamat 

Lamekatusetööde käsiraamat 

Autor: Magnus-Mait Ots

Küljendatud Mystery Group`is

Trükitud AS PAKETT trükikojas 1999. aastal

Raamatu pealkiri: Lamekatusetööde käsiraamat

Raamatu tutvustus

Pärast Eesti taasiseseisvumist 1990. aastal on Eestis trükis ilmunud väga vähe praktilisi õpikuid või käsiraamatuid, mis lahkasid  nii keeruka tegevusala nagu ehitamine erinevaid nüansse. Suhteliselt palju kasutatakse hetkel naaberriigi Soome, vähesel määral ka endise Nõukogude Liidu, Rootsi, Norra ja Saksa ehituseeskirju ja -juhendeid. Need juhendmaterjalid on kõik soovituslikud ja samal ajal liiga üldised. Seejuures ei ole Eestis ühtegi kehtivat seadust ega normi, mis vajaliku täpsusega määratleks lamekatusematerjalide ja lamekatusetööde kvaliteeti.

Asjatundjate lahkel abil ja toetudes isiklikule (Magnus-Mait Ots) aastatepikkusele kogemusele olengi koos kolleegidega kogunud kogu eelpoolmainitud informatsiooni käesolevasse nn. käsiraamatusse.

Vaata veel kasulikku teavet

 

OÜ Evari Ehitus – kirjandus – Lamekatusetööde käsiraamat