Lamekatuse renoveerimine lähtudes praktikast

Lamekatuse renoveerimine
Lamekatuse renoveerimine

Raamatu pealkiri: Lamekatuse renoveerimine

Autor: Alo Karu

Kaanekujundus: Andres Toom

Toimetanud “Ehitame” kirjastus 2005. aastal

 

TUTVUSTUS

Raamat on mõeldud lamekatuse renoveerimistööde tellijale abiks korralike ja toimivate renoveerimislahenduste saamiseks, aga ka projekteerijatele ja katuseehitajatele sobivate lahenduste leidmiseks ning katuseoskuste täiendamiseks.
Oma teadmistele peaksid lisa saama nii ehitusjärelvalve kui ka ekspertiiside teostajad.

Kuna möödunud sajandil ehitatud lamekatused on enamasti alasoojustatud ja nende tarbeomadused ei rahulda tänapäeva vajadusi, muutub üha enamaktuaalseks nende kompleksne renoveerimine.

Raamatus on fotomaterjali lamekatuse renoveerimise käigust ja lõpptulemusest erinevatel hoonetel.
Fotod pärinevad valdavalt autori erakogust ja on pildistatud erinevatel Eesti ja Soome objektidel.

Teemasid on käsitletud praktilistest vajadustest lähtudes.
Raamatus kirjeldatu põhineb autori isiklikul arvamusel ja pole seega kasutatav normdokumendi või selle rakendusjuhisena.

 

Vaata veel kasulikku teavet

 

OÜ Evari Ehitus – kirjandus – Lamekatuse renoveerimine