Lamekatuse renoveerimine lähtudes praktikast

Lamekatuse renoveerimise käsiraamat kõigile osapooltele

Lamekatuse renoveerimine on selle artikli märksõna.

Lamekatuse renoveerimine
Raamatu esikaan

Autor on Alo Karu

Kaanekujunduse tegi Andres Toom

Toimetanud “Ehitame” kirjastus 2005. aastal

Raamatus on 139 lehekülge

Raamatu mõõdud on 21*29 cm

Raamatu pealkiri: Lamekatuse renoveerimine

Raamatu sisu tutvustus

Raamat on mõeldud lamekatuse renoveerimistööde tellijale abiks korralike ja toimivate renoveerimislahenduste saamiseks, aga ka projekteerijatele ja katuseehitajatele sobivate lahenduste leidmiseks ning katuseoskuste täiendamiseks.
Oma teadmistele peaksid lisa saama nii ehitus järelevalve kui ka ekspertiiside teostajad.

Nõukogude ajal ehitatud lamekatuseid on Eestis miljoneid ruutmeetreid.
Tänaseks on enam kui 2/3 neist saanud vähemalt uue kaasaegse kattematerjali ja vaid väike osa neist on saanud korraliku lisasoojustusega lahenduse.

Kuna möödunud sajandil ehitatud lamekatused on enamasti alasoojustatud ja nende tarbeomadused ei rahulda tänapäeva vajadusi, muutub üha enamaktuaalseks nende kompleksne renoveerimine.

Parima tulemuse saamiseks tuleks eemaldada kogu vana kattetarind kuni kandva konstruktsioonini ja ehitada uus nõuetele vastav.
selline ettevõtmine aga on väga töömahukas.

Meie lühikest ja tujukat suve arvestades tuleks kindlasti sellisel juhul ehitada katusele stabiilne kattetelk, mis aga nõuab suuri lisakulutusi.
samuti on kulukas vana katusematerjali utiliseerimine.

Tihtipeale ei ole mõttekas nii mahukat tööd ette võtta arvestades kogu hoone eluiga.
Praktika näitab, et tänapäevaste materjalidega, järgides katusele esitatavaid nõudeid, on võimalik lamekatus renoveerida vana kattetarindit alles jättes, nii et katuse eluiga pikeneks.

Raamatus on fotomaterjali lamekatuse renoveerimise käigust ja lõpptulemusest erinevatel hoonetel.
Fotod pärinevad valdavalt autori erakogust ja on pildistatud erinevatel Eesti ja Soome objektidel.

Teemasid on käsitletud praktilistest vajadustest lähtudes.
Raamatus kirjeldatu põhineb autori isiklikul arvamusel ja pole seega kasutatav normdokumendi või selle rakendusjuhisena.

Loe veel lamekatuse renoveerimine ja sellega seotud artiklid

Katuseraamat

Katused ja vee isoleerimine

Lamekatusetööde käsiraamat

Bituumenmastiks hüdroisolatsioonitöödel

RIL – Ehitiste vee- ja niiskuskaitse ehitamiseks

TechnoNicol – katusekatete ja soojusisolatsiooni tootja

Uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus ajakirjanduses

Päikesepaneelid muutuvad järjest populaarsemaks ja põhjusega

Maja katust peab kontrollima kevadel ja sügisel

Millega üllatab populaarne Soome elamumess sellel aastal (vene keeles)

Ülenurme valda kerkib Eesti ühe suurema lamekatuste paigaldaja uus kontor-laohoone

Vaata video filmi lamekatuse ehitustöödest

OÜ Evari Ehitus ehitab bituumenrullmaterjalidest lamekatuseid

 

Tutvu OÜ Evari Ehitus tööpakkumistega

 

OÜ Evari Ehitus – kirjandus – Lamekatuse renoveerimine