Katuse remont - lamekatuste remont, renoveerimine, rekonstrueerimine

Katuse remont - remonditööd - renoveerimine, rekonstrueerimine

LAMEKATUSE REMONT – OÜ Evari Ehitus remondib, renoveerib, rekonstrueerib lamekatuseid

Lamekatuse remont ehk parandamistööd on katuste vananemisel paratamatu tegevus.
Kui mingil hetkel ei täida katus enam katusele antud ülesandeid või katuse remondi osakaal läheb ebamõstlikult suureks või on katusele esitatavad nõuded ajaga muutunud, tuleb katus renoveerida või rekonstrueerida.

Kortermaja remont, lamekatuse renoveerimine - OÜ Evari Ehitus
Lamekatuse renoveerimine

Lamekatuse remont tähendab väikesemahulist tööd katusel, mis hõlmab väikest osa kogu katuse pinnast.

Lamekatuse renoveerimine tähendab kogu olemasoleva katusepinna uuendamist.

Lamekatuse rekonstrueerimine tähendab kogu katusekonstruktsiooni ümber ehitamist.

Ekspluatatsiooni käigus hooned (s.h. ka katused) vananevad, turule tulevad uued ja paremad materjalid ning tehnilised lahendused, hoonetele püstitatud nõuded karmistuvad. Mingil ajahetkel ei piisa ainult katuse remondist vaid tekib vajadus katuse või kogu hoone renoveerimiseks või rekonstrueerimiseks.

Katustele, katusekattele mõjuvad välised ja mehaanilised tegurid

Erinevatele katustele mõjuda erinevad tegurid olenevalt katuse asukohast, otstarbest, omanikust.

 • Mehaaniline mõju
  Katuste mehaaniliste mõjude alla kuuluvad nii otsesed kui varjatud mõjud ja tegurid nagu katusel käimine, lumekoormus, aluse deformatsioonid ja teised sarnased mõjud.
  Katuse remont, renoveerimine, rekonstrueerimine
 • Temperatuuri mõju
  Suvel palava ilmaga võib tume katusepind kuumeneda kuni +70 kraadini.
  Talvel aga võib katusepind jahtuda alla – 30 kraadi.
 • Tuule mõju
  Suure tuulega võivad katusel tekkida keerised, mis põhjustavad katuse pinnale nii surve- kui imemisjõudu.
 • Päikesekiirguse mõju
  Päikesekiirgus mõjub katusele eelkõige temperatuuri kaudu.
  Päikesekiirguse ultraviolettosa mõjutab kattematerjali omadusi, mille tagajärjed avalduvad pikema aja jooksul.
 • Sademete mõju
  Aastas sajab 150-180 päeval keskmiselt umbes 700 liitrit iga rõhtsa ruutmeetri kohta.
 • Koosmõjud
  Kõige ohtlikum on katusele mitme kahjuliku mõju üheaegne esinemine nagu külm koos mehaanilise mõjutusega,
  katusekatte alla kondenseerunud veeaur koos päikesekuumuse või külmaga.

Katuse renoveerimise etapid

Et lamekatuse renoveerimise lõpptulemus oleks ootuspärane, soovitame katuste renoveerimisel läbida kolm etappi.

1. RENOVEERITAVA KATUSE TEHNILISE SEISUNDI HINDAMINE

Korterelamu Tartus, renoveeritud katus - OÜ Evari Ehitus
Renoveeritud katus

VAJALIK HINNATA

2. RENOVEERIMISE TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAMINE JA HANKE KORRALDAMINE

SOOVITAME KASUTADA SPETSIALISTI ABI

3. KATUSTE RENOVEERIMINE

Katuse remont, renoveerimine, rekonstrueerimine
Renoveeritud katus

KATUSE RENOVEERIMISEL TEHTAVAD PEAMISED TÖÖD

 • ettevalmistustööd
 • aurutõkke paigaldamine
 • kallete parandamine
 • soojustuse või lisasoojustuse paigaldamine
 • surveühtlustuskihi paigaldamine
 • materjali mehaaniline kinnitamine aluspinnale
 • katuse tuulutussüsteemi ehitamine
 • katuse hüdroisoleerimine
 • erinevate sõlmede lahendamine
 • katuse ääreplekkide paigaldamine

Katuse remont – lamekatuse remont ja renoveerimine pildigalerii

Vaata ja loe veel katuse remont – lamekatuse remont ja renoveerimine

Küsi hinnapakkumist

Nimi (kohustuslik)

E-post (kohustuslik)

Teate sisu