Katuse remont - lamekatuste remont, renoveerimine, rekonstrueerimine

Katuse remont - remonditööd - renoveerimine, rekonstrueerimine

LAMEKATUSE REMONT ehk KATUSE REMONT ehk KATUSE PARANDUS – OÜ Evari Ehitus parandab, remondib, renoveerib, rekonstrueerib lamekatuseid

Kortermaja remont, lamekatuse renoveerimine - OÜ Evari Ehitus
Lamekatuse renoveerimine

Lamekatuse remont ehk katuse parandus tähendab väikesemahulist tööd katusel, mis hõlmab väikest osa kogu katuse pinnast.
Remonditöö ehk parandustöö.

Lamekatuse renoveerimine ehk katuse renoveerimine tähendab kogu olemasoleva katuse pinna uuendamist.
Renoveerimistöö ehk renoveerimistööd.

Lamekatuse rekonstrueerimine ehk katuse rekonstrueerimine tähendab kogu katusekonstruktsiooni ümber ehitamist.
Rekonstrueerimistöö ehk rekonstrueerimistööd.

Ekspluatatsiooni käigus hooned (s.h. ka katused) vananevad, turule tulevad uued ja paremad materjalid ning tehnilised lahendused, hoonetele püstitatud nõuded karmistuvad. Mingil ajahetkel ei piisa ainult katuse remondist, vaid tekib vajadus katuse või kogu hoone renoveerimiseks või rekonstrueerimiseks.

Välised ja mehaanilised mõjud katusekatetele

 • Remont, renoveerimine, rekonstrueerimine
  Vana katusekatte eemaldamine

  Mehaanilised mõjud. Siia kuuluvad nii otsesed kui varjatud mõjud nagu katusel käimine, lumekoormus, aluse deformatsioonid ja teised sellised mõjud.

 • Temperatuur. Suvel palava ilmaga võib tume katusepind kuumeneda kuni +70 kraadini. Talvel aga võib katusepind jahtuda alla – 30 kraadi.
 • Tuule mõju. Suure tuulega võivad katusel tekkida keerised, mis põhjustavad katuse pinnale nii surve- kui imemisjõudu.
 • Päikesekiirgus. Päikesekiirgus mõjub katusele eelkõige temperatuuri kaudu. Päikesekiirguse ultraviolettosa mõjutab kattematerjali omadusi, mille tagajärjed avalduvad pikema aja jooksul.
 • Sademed. Aastas sajab 150-180 päeval keskmiselt umbes 700 liitrit iga rõhtsa ruutmeetri kohta.
 • Koosmõjud. Kõige ohtlikum on katusele mitme kahjuliku mõju üheaegne esinemine nagu külm koos mehaanilise mõjutusega, katusekatte alla kondenseerunud veeaur koos päikesekuumuse või külmaga.

Et lamekatuse renoveerimise lõpptulemus oleks ootuspärane, soovitame katuste renoveerimisel läbida kolm etappi.

1) RENOVEERIMINE, RENOVEERITAVA KATUSE TEHNILISE SEISUNDI HINDAMINE

Korterelamu Tartus, renoveeritud katus - OÜ Evari Ehitus
Renoveeritud katus

VAJALIK HINNATA

2) RENOVEERIMISE TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAMINE JA HANKE KORRALDAMINE

SOOVITAME KASUTADA SPETSIALISTI ABI

3) KATUSTE RENOVEERIMINE

Lamekatuse remont, renoveerimine, rekonstrueerimine
Renoveeritud lamekatus

KATUSE RENOVEERIMISEL TEHTAVAD PEAMISED TÖÖD

 • ettevalmistustööd
 • aurutõkke paigaldamine
 • kallete parandamine
 • soojustuse või lisasoojustuse paigaldamine
 • surveühtlustuskihi paigaldamine
 • materjali mehaaniline kinnitamine aluspinnale
 • katuse tuulutussüsteemi ehitamine
 • katuse hüdroisoleerimine
 • erinevate sõlmede lahendamine
 • katuse ääreplekkide paigaldamine

Vaata katuse remont – remonditööd – katuse renoveerimine galeriid

LOE VEEL KATUSE REMONT, LAMEKATUSTE REMONT JA RENOVEERIMINE KOHTA

REMONDI PLANEERIMIST TULEB ALUSTADA ENNE PROBLEEMIDE KUHJUMIST

KÕIGEPEALT ON VAJA KINDLAKS TEHA VAJALIKE TÖÖDE ULATUS. MIDA TÄPSEMALT SEDA TEHA, SEDA VÄHEM ON HILJEM ÜLLATUSI.

VAJAMINEVATE TÖÖDE KINDLAKSTEGEMISEL TULEB KAASATA OMA ALA ASJATUNDJAD

ON LUBAMATU VIGASTADA KATUSEKATET MISTAHES TEGEVUSEGA

ENAMIK KORTERMAJU EESTIS ON EHITATUD LAMEKATUSEGA, MIS ON PALJUDEL JUHTUDEL AINULAHENDUSEKS

KINDLASTI EI TOHI KATUST KASUTADA SELLEKS MITTE ETTENÄHTUD TEGEVUSTEKS

KATUSE ELUIGA SÕLTUB MATERJALIST, PAIGALDUSEST, ASUKOHAST, HOOLDUSEST JA JÄÄB 10-40 AASTA VAHELE

FÜÜSILISELT VANANEDES EI TÄIDA KATUSED ENAM KATUSELE PANDUD EESMÄRKE

MORAALSE VANANEMISE KORRAL EI RAHULDA OLEMASOLEVA KATUSE LAHENDUS KATUSE OMANIKKU

ET TAGADA KATUSE PIKK ELUIGA, PEAB KATUST REGULAARSELT HOOLDAMA

ENAMIK KORTERMAJASID EESTIS ON TEHTUD LAMEKATUSTEGA

KATUSE ENNEAEGSE VANANEMISE VÕIVAD PÕHJUSTADA EHITAMISE AJAL TEHTUD VEAD, MITTENÕUETEKOHANE KASUTAMINE, EBAPIISAV HOOLDUS

VÄGA OLULINE ON LEIDA PROFESSIONAALNE EHITAJA

KATUSE RENOVEERIMISELE PEAB KINDLASTI HAKKAMA MÕTLEMA SIIS, KUI SELLE PARANDUSTÖÖDE SAGEDUS HAKKAB TIHENEMA

KATUSED VÕIVAD VANANEDA NII FÜÜSILISELT KUI MORAALSELT

IGAL KATUSEL ON OMA ELUIGA, MIS JÄÄB SÕLTUVALT MATERJALIST, PAIGALDUSEST, ASUKOHAST JA HOOLDUSEST 10-40 AASTA VAHELE

КАЖДАЯ КРЫША ИМЕЕТ СВОЙ «СРОК ГОДНОСТИ», КОТОРЫЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА, УСТАНОВКИ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И УХОДА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 10 ДО 40 ЛЕТ

СРОК СЛУЖБЫ КАЖДОЙ КРЫШИ ЗАВИСИТ ОТ МАТЕРИАЛА, МОНТАЖА, МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОСТАВЛЯЕТ ОТ 10 ДО 40 ЛЕТ

ЗАДУМАТЬСЯ О РЕНОВАЦИИ ИЛИ ЗАМЕНЕ КРЫШИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИХОДИТСЯ ПРОВОДИТЬ ЧАСТО, СУММЫ, ЗАТРАЧИВАЕМЫЕ НА РЕМОНТ, СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ, ИЛИ ЕСЛИ ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ ОСМОТРЕ ЗАМЕТНО, ЧТО МАТЕРИАЛ КРЫШИ НАЧИНАЕТ СТАРЕТЬ.

Küsi hinnapakkumist