Lamekatused, lamekatusetööd on OÜ Evari Ehitus põhiteenus

Lamekatused, lamekatusetööd

Lamekatused, lamekatusetööd – OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele

Lamekatused, lamekatusetööd – teenus, lamekatuse ehitus, lamekatuste ehitus, lamekatuste ehitamine, lamekatuse ehitustööd, lamekatuse paigaldus on selle artikli märksõnad.

Lamekatused, lamekatusetööd on OÜ Evari Ehitus põhiteenus.
Teeme tööd aastaringselt üle Eesti.

Lamekatused, lamekatusetööd on paljudel juhtudel ainulahenduseks

Lamekatused, lamekatusetööd on trendikas, nõuab erialaseid teadmisi, häid materjale, kogenud ehitajaid.

Lamekatused on katused, mille katusekatte kalle rõhtpinna suhtes on 1:10 või sellest väiksem.
Lamekatuste paigaldamise tehnoloogiat võib ja saab kasutada ka järsemate katuste ehitamisel ning katusepinna kaldenurk ei ole piiratud.

Lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus – lamekatuste määratlus

Lamekatused, lamekatusetööd
Lamekatus

Lamekatused, lamekatusetööd – meie teenused –  lamekatuste ehitamise erinevad võimalused

Lamekatused modifitseeritud bituumenrullmaterjalidest

Modifitseeritud bituumenrullmaterjal
Modifitseeritud bituumenrullmaterjal

Bituumenrullmaterjalidest katusekattega katused on meie kliimas enim levinud lamekatuste ehitamise viise.

Bituumenrullmaterjal on bituumenist või bituumenist ja täiteainetest valmistatud rullmaterjal, mis sisaldab tugikangast ning on mõeldud efektiivseks niiskuse leviku takistamiseks hoonete ja rajatiste ehituskonstruktsioonides.

Bituumen annab katusekattematerjalidele veepidavuse ehk hüdroisolatsioonivõime.
Tugikangast sõltub rullmaterjalide vastupanuvõime mehaanilistele mõjutustele.
Kiltkivi- või liivapuiste kiht kaitseb rullmaterjale väliste mehaaniliste- ja ilmastikumõjude eest.
Bituumenrullmaterjalide alumistel pooltel olev kile kaitseb materjale kokkukleepumise eest enne bituumenullmaterjalide paigaldamist.

Lamekatusetööd, lamekatuse ehitus modifitseeritud bituumenrullmaterjalidest

Lamekatuse ehitus  SBS või APP tüüpi modifitseeritud bituumenrullmaterjalidest on lamekatuste üks alaliike

Lamekatus modifitseeritud bituumenrullmaterjalist
Lamekatus modifitseeritud bituumenrullmaterjalist

Lamekatused plastrullmaterjalidest

Plastrullmaterjalidest kattega lamekatused on tõusva trendiga üks lamekatuste alaliike.

Lamekatused plastrullmaterjalidest, lamekatusetööd
Lamekatused plastrullmaterjalidest, lamekatusetööd

Eesti turul kasutatakse põhiliselt PVC katet ehk polüvinüülkloriid termoplastilisest polümeerist ja tugikangast koosnevat hüdroisolatsiooni- ehk kattematerjali.

PVC on keemiatööstuse üks kasutatavaimaid tooraineid.
Ehitusmaterjalina on PVC soodsa hinnaga, vastupidav ja teda on lihtne kasutada.
PVC materjalid on hakanud asendama ehitusel puitu, betooni, metalli, savi, erinevaid kattematerjale ja palju muud.

PVC materjalid koosnevad suurtest polümerimolekulidest, kuhu kuulub süsiniku, vesiniku, kloori.

PVC materjalid on rikkaliku värvivalikuga.
Värvilise toote saamiseks lisatakse materjali sisse värvipigmente.

PVC kattematerjalid paigaldatakse katusele spetsiaalsete soojaõhu puhuritega ehk paigaldamisel ei kasutata lahtist tuld, materjali paigaldamine on tulekahju seisukohalt ohutu.

Lamekatusetööd, lamekatuse ehitus plastrullmaterjalidest

Lamekatuse ehitus plastrullmaterjalidest on lamekatuste üks alaliikidest.

Lamekatusetööd plastrullmaterjalidest
Lamekatusetööd plastrullmaterjalidest

Pööratud lamekatused

Pööratud katused on üks lamekatuste alaliike.

Pööratud katused on lamekatused, mille hüdroisolatsioonikihid asuvad allpool soojusisolatsiooni kihti.

Pööratud lamekatuste ehitamine, lamekatusetööd

Pööratud lamekatuste ehitamine, lamekatusetööd
Pööratud lamekatus

Käidavad lamekatused

Käidavad lamekatused on lamekatuste ja pööratud lamekatuste üks alaliike.

Käidavd katused on katused, mis on mõeldud inimestele käimiseks.

Käidavate lamekatuste ehitamine, lamekatusetööd

Käidavate lamekatuste ehitamine, lamekatusetööd
Käidav lamekatus

Liiklusega koormatud lamekatused

Liiklusega koormatud lamekatused on lame- ja pööratud lamekatuste üks alaliike.
Liiklusega koormatud lamekatused on lamekatused, mille peal on võimalik liigelda teatud liiki liiklusvahendiga.

Liiklusega koormatud lamekatuste ehitamine, lamekatusetööd

Liiklusega koormatud lamekatuste ehitamine, lamekatusetööd
Liiklusega koormatud lamekatus
 • liiklusega koormatud lamekatustel paikneb vettpidav kiht pealiskonstruktsiooni (näiteks betoonist või asfaldist kate, sängituskiht, filterkangas, drenaažimatt, filterkangas, soojustus) ja kandekonstruktsiooni vahel
 • vettpidava kihi ehitamiseks kasutatakse tavaliselt SBS bituumenrullmaterjale ja vajadusel soojustatakse lamekatused erinevate plaatvahtsoojustusmaterjalidega
 • Sildade hüdroisoleerimisel kasutatakse eraldi selleks otstarbeks toodetud hüdroisolatsioonimaterjale.
  Sildade, viaduktide ja muude sarnaste tööde puhul raudbetoonist aluskiht korrastatakse, krunditakse polümeerkrundiga ja peale keevitatakse bituumenrullmaterjalidest hüdroisolatsioonikiht või kihid.
  Antud tööde puhul on oluline, et rullmaterjalide kihid oleksid keevitunud täies ulatuses aluskonstruktsiooni külge. Rullmaterjalide kihtide vahele ei ole lubatud õhumullide jäämist.
  Toimub lauskeevitus, kus keevituse ajal on keevitatavate rullmaterjalide ees sula bituumeni riba ehk vall.
  Peale hüdroisolatsiooni valmimist laotatakse hüdroisolatsiooni kihile asfaltbetooni kihid.

Murukatused on lamekatuste eriliik

Murukatused on lamekatuste ja pööratud katuste üks alaliikidest ning murukatusel on rida häid omadusi.

Murukatuste ehitamine, lamekatusetööd

Murukatuste ehitamine, lamekatusetööd
Murukatus
 • murukatused vähendaavad kanalisatsiooni koormust
 • murukatused kaitsevad katuse materjale
 • murukatused kaitsevad hoone siseruume välise müra eest
 • murukatused vähendavad hoone temperatuurikõikumisi
 • murukatuste pind on ilusam ja huvitavam
 • murukatused ei vaja tavaliselt niitmist

NB! Taimede kasvamine võtab aega ja murukatused vajab peale rajamist mõnda aega korralikult kastmist.

Murukatused – pildigalerii – vaata kuidas näeb välja murukatus

Mätaskatused on lamekatuste eriliik

Mätaskatused on lamekatuste ja pööratud katuste üks alaliikidest.
Lisaks murukatuste headele omadustele saavad mätaskatused valmis (katus on roheline) kohe peale katusetööde lõppu.

Mätaskatused, mätaskatuste ehitamine, lamekatusetööd

Mätaskatused, mätaskatuste ehitamine, lamekatusetööd
Mätaskatuste ehitamine Tehvandi Hotellile Otepääl, Valgamaal
 • mätaskatused vähendavad kanalisatsiooni koormust
 • mätaskatused kaitsevad katuste materjale
 • mätaskatused kaitsevad hoone siseruume välise müra eest
 • mätaskatused vähendavad hoonete temperatuurikõikumisi
 • mätaskatuste pind on ilusam ja huvitavam
 • Mätaskatus on peale ehitustööde lõppemist kohe roheline
 • mätaskatuseid on soovitav niita

Mätaskatuste pildigalerii – vaata, mida OÜ Evari Ehitus on ehitanud

Lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus – pildigaleriid – vaata, mida OÜ Evari Ehitus on ehitanud

Lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus – vaata video filmi lamekatuste ehitamisest

Bituumenrullmaterjalidest lamekatuse ehitamine

Plastrullmaterjalidest lamekatuse ehitamine

Lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus – loe “kasulik teada” artikleid

PVC KATE LAMEKATUSTE EHITAMISEL

RUBEROID ON NOSTALGILINE MATERJAL

OÜ EVARI EHITUS TEHTUD TÖÖD – KATUSEEHITUS

HÜDROISOLATSIOON BITUUMENRULLMATERJALIDEST

RAITWOOD TOOTMISHOONE LAMEKATUSETÖÖ TARTUMAAL

PVC KATE – LANGE MOTOKESKUSE KARDIHALLI PVC KATTEGA LAMEKATUS

Lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus – uuri, mida OÜ Evari Ehitus kirjutab meedias

KATUSEEHITUSEL EELISTATAKSE LAMEKATUSEID

LAMEKATUSEID SAAB EHITADA KÕIGILE HOONE TÜÜPIDELE

AURUTÕKE ON LAMEKATUSE EHITUSEL ÜLITÄHTIS KATUSEKONSTRUKTSIOONI OSA

ALUMINEERITUD AURUTÕKE ON EFEKTIIVNE LAMEKATUSTEL KASUTATAV MATERJAL

KATUSTE EHITAMINE NÕUAB ERIALASEID TEADMISI JA PIKAAJALISI KOGEMUSI

IGA KATUSEKATTE PUHUL ON VÄGA OLULINE NENDE ELUEA PIKENDAMISEKS KATUSEID HOOLDADA

TÄNAPÄEVA LAMEKATUS ON PIKAEALINE JA PALJUDEL JUHTUDEL AINULAHENDUSEKS HOONETE KATUSTE EHITAMISEL

AINA ENAM EELISTATAKSE EHITAMISEL LAMEKATUST, MILLE EELISEKS ON LIHTSAM JA KERGEM KONSTRUKTSIOON NING SOODNE HIND

AINULT KVALITEETSE AURUTÕKKE PAIGALDAMISEGA ON VÕIMALIK VÄLTIDA ALTPOOLT RUUMIDEST TULEVA NIISKUSE IMBUMIST KATUSEKONSTRUKTSIOONIDESSE

PÄIKESEPANEELIDE PAIGALDAMINE LAMEKATUSELE

Lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus –  tutvu teabekirjandusega

Tarindi RYL 2010

Lamekatusetööde käsiraamat

Eesti standard V osa – lamekatused

RIL – ehitiste vee ja niiskuskaitse juhend

Katused ja vee isoleerimine, ehitusvead

Lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

OÜ Evari Ehitus ehitab bituumenrullmaterjalist lamekatuseid

OÜ Evari Ehitus ehitab plastrullmaterjalidest lamekatuseid

Loe lisaks linkidel olevaid artikleid

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitus – kasulikku

katuste ehitamine – kasulik teada

katusetööd, katustetöö – meie teenused

hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioonitööd – teenus

 

OÜ Evari Ehitus – meie teenused – lamekatused, lamekatusetööd – teenus

 

Lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus – küsi hinnapakkumist lamekatusetöö tegemiseks